Budskabet er klart: Danske SMV’er skaber forretningsmæssig værdi ved at rapportere på bæredygtighed og samfundsansvar

af | 5. okt 2021

Der er stor forretningsmæssig værdi at hente, når danske SMV’er rapporterer og måler på bæredygtighed og samfundsansvar. Hvordan det konkret kommer til udtryk i virksomhederne, får du otte gode bud på i denne artikel. 

Rapporteringen skal ses som en gevinst for forretningen. Det er et værktøj, der både skaber værdi internt i virksomheden og eksternt til investorer, kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter.

Det demonstrerede otte virksomheder, der blev udnævnt til at have lavet årets bedste bæredygtighedsrapporter blandt Global Compact Network Denmarks medlemsvirksomheder i SMV-segmentet til SMV COP 2021 i september. De otte virksomheder på SMV COP-listen 2021 er:

  • AkademikerPension
  • GreenMobility A/S
  • IFU
  • Rosendahl Design Group A/S
  • Troldtekt A/S
  • VandCenter Syd A/S
  • WindowMaster International A/S.

SMV COP 2021 blev afholdt i samarbejde med FSR – danske revisorer for tredje år i træk. Eventet løb af stablen den 7. september, og i alt var 27 rapporter indstillet.

 

Hvad siger virksomhederne?

Danske SMV’er kan sagtens rapportere grundigt på menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø, anti-korruption og verdensmålene, uden at det vælter budgettet eller stjæler unødvendigt mange medarbejdertimer.

Over foråret og sommeren har SMV’er haft muligheden for at indsende deres COP-rapport (Communication on Progress-rapport) til vurdering. Alle SMV’erne er medlemmer af FN’s Global Compact, og det er den årlige COP-rapport til Global Compact, der ligger til grund for vurderingerne.

Vi har stillet de otte virksomheder tre centrale spørgsmål, som er særligt relevante, når det kommer til god rapportering. Dyk ned i svarene herunder og læs mere om, hvorfor de otte virksomheders rapporter er særligt gode i dette års digitale SMV COP 2021 publikation.

 

Hvad får din virksomhed ud af at rapportere på samfundsansvar og bæredygtighed?


Jens Munch Holst, CEO, AkademikerPension:

“Vores rapport dokumenterer, at vi tager samfundsansvar og giver omverdenen et indblik i vores aktive indsats, dilemmaer og konkrete resultater. Som medlemsejet pensionskasse er det ekstra vigtigt at være transparente og fortælle åbent og ærligt om, hvordan vi gør en forskel, og hvor der er plads til forbedring.”

Anders Wall, COO, GreenMobility A/S:

“Ved at rapportere på samfundsansvar og bæredygtighed får vi sat fokus både internt og eksternt på de indsatsområder, vi dagligt arbejder med, og samtidigt identificeret udviklingsområder.”

Lars Krogsgaard, CIO, IFU:

“IFU’s mål er at blive blandt de bedste impact-investorer. Vi har de senere år arbejdet målrettet på at integrere impact og bæredygtighed fra den første screening af nye investeringer og gennem aktivt ejerskab.”

Mette Maix, CEO, Rosendahl Design Group A/S:

“Helt overordnet forpligter afrapporteringen os til at være ambitiøse. Med den dokumenterer vi både internt og eksternt vores ambition, mål og rolle, samt hvad vi ønsker at stå for som virksomhed. Og så er det konkrete, årlige review et godt afsæt til diskussion og dialog med kolleger i Rosendahl Design Group.”

Peer Leth, CEO, Troldtekt A/S:

“CSR og bæredygtighed er omdrejningspunkt for vores forretningsstrategi. Rapporten er et værktøj til at gøre status og vise omverden, hvordan vi konkret holder den strategiske kurs.”

Malene Kjær, Vice President, Global Marketing, Uhrenholt A/S:

“Det giver os en fælles fortælling og retning – og muligheden for at formidle, at vi tager vores ansvar alvorligt og ønsker at gøre en forskel.”

Mads Leth, CEO, VandCenter Syd A/S:

“Vi skaber et samlet overblik over selskabets aktiviteter og ”måler” på, hvordan vi har levet op til vores samfundsansvar i det forgangne år. Rapporten giver os mulighed for at lægge årets resultater åbent og ærligt frem for vores kunder og øvrige interessenter.”

Sumaya Carina Sadek, Executive Assistant, WindowMaster International A/S:

“Vi viser omverden, at vi har en strategiske tilgang til bæredygtighed, høje ambitioner og gerne vil være så transparente som muligt.”

 

Hvilken rolle spiller mål og data (både kvalitative og kvantitative) i jeres rapportering?


Jens Munch Holst, CEO, AkademikerPension:

“Mål og data fungerer som et solidt fundament til fortællingen om, hvad vi konkret gør. Det er med til at give troværdighed og gør det muligt at sammenligne på tværs af selskaber. Gode data om selskaberne er helt essentielt for os som investorer, fordi vores indvirkning primært sker via disse.”

Anders Wall, COO, GreenMobility A/S:

“Ved at opstille mål på baggrund af vores data, kan vi både give konkret rapportering til investorer og andre, underbygge vores arbejde med forbedring og sætte fokus på selve udviklingen på de forskellige indsatsområder.”

Lars Krogsgaard, CIO, IFU:

“Alle investeringer skal nu bidrage til den grønne omstilling og forbedre levevilkårene i udviklingslande. Med rapporteringen ønsker vi at fremstå ansvarlige og transparente om vores strategier og målsætninger og dokumentere vores udvikling med data.”

Mette Maix, CEO, Rosendahl Design Group A/S:

“Målsætninger og synlige fremskridt holder os motiverede og fokuserede, ikke mindst den kvantitative del af afrapporteringen. Samtidig tydeliggør de fremlagte mål og data de valg, vi har taget i den igangværende transformation af vores virksomhed.”

Peer Leth, CEO, Troldtekt A/S:

“Grundige data er afgørende for, at vi troværdigt kan dokumentere både vores fremskridt og udfordringer.”

Malene Kjær, Vice President, Global Marketing, Uhrenholt A/S:

“Data er helt afgørende for, at vores mål kan dokumenteres. Vores mål er en katalysator for vores arbejde, da de giver tydelig retning og fokus.”

Mads Leth, CEO, VandCenter Syd A/S:

“Vi er en datatung organisation og har arbejdet en del med at udvælge netop de data, der for målgruppen kan understøtte beskrevne cases i rapporten.”

Sumaya Carina Sadek, Executive Assistant, WindowMaster International A/S:

“Mål gør arbejdet med bæredygtighed og samfundsansvar mere håndgribeligt. Data giver os mulighed for at evaluere på vores arbejde og definere, hvor vi kan gøre endnu mere.”

 

Hvad er du mest stolt over i din virksomheds seneste COP-rapport?


Jens Munch Holst, CEO, AkademikerPension:

“At vi i år i endnu højere grad viser, hvordan AkademikerPension er med til at gøre en markant forskel ved at stille aktionærforslag om for eksempel klima og skattetransparens på selskabers generalforsamlinger og ved at være en kritisk røst i medierne, når selskaber agerer uansvarligt.”

Anders Wall, COO, GreenMobility A/S:

“At rapporten understøtter både vores forretning og målsætninger i så bred en udstrækning og viser vores udvikling.”

Lars Krogsgaard, CIO, IFU:

“Vi er meget stolte af, at IFU i år kan rapportere om fondens klimaaftryk og med data dokumentere vores bidrag til udvalgte SDG’er.”

Mette Maix, CEO, Rosendahl Design Group A/S:

“Mest tilfredsstillende ved Rosendahl Design Groups første klimaregnskab er for mig at se, at det inkluderer Scope 3, hvilket har givet os en række nye indsigter. Vi har øget andelen af kvantitative mål sammenlignet med tidligere rapporter, så den nu inkluderer FSC, GOTS, 3. parts-auditeringer, Code of Conduct mv. Trods disse tilføjelser og en øget kompleksitet vurderer vi selv, at vi er lykkedes med at skabe en overskuelig og lettilgængelig rapport.”

Peer Leth, CEO, Troldtekt A/S:

“At vi nu bruger 97,7 procent vedvarende energi på vores egen fabrik. Men også at vi er transparente om udfordringen med at nedbringe CO2-aftrykket fra cement, som sammen med træ er en råvare i vores akustikplader.”

Malene Kjær, Vice President, Global Marketing, Uhrenholt A/S:

“At vi har taget CSR-arbejdet til helt nye højder – både i selve afrapporteringen, men også i opbygningen og måden, hvorpå det præsenteres. Dernæst at vi har fået formuleret nogle klare målsætninger.”

Mads Leth, CEO, VandCenter Syd A/S:

“Vi er stolte af at have øget læsevenligheden ved korte beskrevne cases – næsten som et ugemagasin – og med mange billeder af vores egne medarbejdere.”

Sumaya Carina Sadek, Executive Assistant, WindowMaster International A/S:

“Vi har i den seneste rapport inkluderet ESG-nøgletal. Da vi er en børsnoteret virksomhed, synes vi det giver mening at oplyse dette til vores investorer. De giver os også en god base for videre udvikling af vores sustainability-strategi.”

 

Kommende arrangementer

Mangler du sparring til din virksomheds næste bæredygtighedsrapport? Så kan du lige nu tilmelde dig vores seminar ‘COP Peer Review’  30. november 2021, som vil blive afholdt i samarbejde med BDO. Du kan tilmelde dig og læse mere om arrangementet her.