Nyheder

UN Global Compact survey 2018

Hvert år står UN Global Compact bag en stor international undersøgelse blandt alle vores medlemmer. Alle danske contact points skulle gerne have modtaget en e-mail i sidste uge med link til udfyldelse af denne survey – hvis ikke, så hiv meget gerne fat i os så vi kan fremskaffe link til undersøgelsen. Formålet med den årlige survey er ikke at evaluere den enkelte virksomhed men i stedet, at opnå bred viden om og indsigt i hvordan vores medlemmer arbejder med fx de 10 principper og SDG’erne. Samlet set giver svarene i undersøgelsen os unik og værdifuld viden om hvordan vi skal prioritere og allokere ressourcer fremadrettet.Læs mere

Nyheder

Samfundsansvar i restaurationsbranchen

I sidste uge blev Restauratørernes Garantiordning, REGA, lanceret ved et event i FN Byen. REGA er en sammenslutning af 14 restauranter samt brancheforeningen Danmarks Restauranter og Cafeer, og er et nyt bæredygtigt initiativ, der skal bringe branchen i front med social, miljømæssig og økonomisk ansvarlighed – principper som Global Compact naturligvis også støtter op om.  Blandt de 14 restauranter er bl.a. Sticks’n’Sushi og Madklubben som dermed forpligter sig til at gennemlyse deres forretninger og bringe den i overensstemmelse med FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv, samt dokumentere håndteringen af negative indvirkninger på miljø og menneskerettigheder og indsatsen for at forebygge korruption. Konkret vil 180 spisesteder landet over blive en del af dette initiativ.Læs mere

Nyheder

Er du den næste ’SDG Pioneer’?

SDG’erne – eller: FN’s Verdensmål – udstikker en præcis vision for en bæredygtig fremtid og agendaen er med til at forme en helt ny æra for både lokale og globale virksomheder. Som en del af UN Global Compacts kampagne, ”Making Global Goals Local Business”, fejrer UNGC en gruppe såkaldte ’SDG Pioneers’ – dvs. fremtrædende ledere og medarbejdere som gør en forskel ift. Verdensmålene samt virksomheden.Læs mere

Nyheder

Referat fra generalforsamling

Sekretariatet og bestyrelsen for Global Compact Network Denmark takker for det store fremmøde og engagement til netværkets første ordinære generalforsamling, der blev afholdt mandag den 16. april hos Rambøll. Bestyrelsesformand Annemarie Meisling gennemgik året der er gået og hendes præsentation kan læses her. Referatet fra generalforsamlingen findes her.Læs mere

Nyheder

Netværkets første ordinære generalforsamling

Global Compact Network Denmark holder generalforsamling den 16. april 2018 kl. 13:00-18:00. Generalforsamlingen holdes hos Rambøll, Hannemans Allé 53, 2300 København S. Her vil bestyrelsen og netværkets sekretariat bl.a. præsentere nogle af de aktiviteter og planer, der er i støbeskeen for 2018. Læs mere

Global Compact

Valg af bestyrelse

Den 24. oktober 2017 blev den stiftende generalforsamling i Global Compact Network Denmark afholdt i Industriens Hus, og det danske netværk blev formelt etableret. Netværkets bestyrelse blev på dagen valgt blandt 22 opstillede kandidater, og udgør syv repræsentanter fra danske virksomheder og tre fra medlemstypen organisationer. Læs mere