/******Mailchimp connection****/

Tilslut dig Global Compact

Virksomhed

Styrk din virksomheds profil og arbejde med samfundsansvar

Som del af FN’s Global Compact tilslutter din virksomhed sig ikke blot Danmarks største sammenslutning af ansvarlige virksomheder – den bliver også en del af verdens største initiativ for ansvarlighed i den private sektor.

Ved at tilslutte sig Global Compact forpligter din virksomhed sig til løbende at forbedre jeres arbejde med samfundsansvar ved at efterleve Global Compacts Ti Principper og bidrage til opnåelsen af verdensmålene. Uanset om din virksomhed er langt fremme på bæredygtighedsagendaen eller først lige er begyndt, er den velkommen til at tilslutte sig Global Compact og blive en del af det danske netværk.

Det vigtigste for deltagelse i initiativet er engagementet og viljen til at arbejde seriøst med virksomhedens samfundsansvar.

Nyttige links

Find en masse nyttige links i vores bibliotek

Hvem kan melde sig ind?

Initiativet er et privatsektorinitiativ, men både virksomheder og organisationer kan blive en del af FN’s Global Compact og Global Compact Network Denmark.

Enhver virksomhed uanset branche, størrelse eller sektor kan melde sig ind i Global Compact, så længe virksomheden ønsker at arbejde målrettet med implementeringen af Global Compacts Ti Principper i dens aktiviteter og kommunikere om dens fremskridt.

Virksomheder, som har mulighed for at tilslutte sig Global Compact falder ind under følgende kategorier:

Company

Enhver juridisk forretningsenhed med minimum 250 fuldtidsansatte og/eller enhver statsejet virksomhed

SME (Small and Medium Enterprise)

Enhver juridisk forretningsenhed med maksimum 249 fuldtidsansatte og mere end 10 fuldtidsansatte.

Micro-businesses

Virksomheder med mindre end 10 fuldtidsansatte har også mulighed for at tilslutte sig FN’s Global Compact, hvis de godkendes af Global Compact Netværk Danmark.

Tag kontakt til sekretariatet, hvis du som mikrovirksomhed ønsker at blive en del af Global Compact.

Datterselskaber

Din virksomheds forpligtelse gælder ikke kun for jeres hovedkvarter men også for datterselskaber og lokale afdelinger. Det er vigtigt, at jeres forpligtelse er implementeret i alle dele af virksomheden – også globalt. For multinationale selskaber kan indsatsen i datterselskaber give nogle af de vigtigste bidrag i den samlede indsats for at drive mere ansvarlig forretning
Der er flere måder, hvorpå datterselskaber kan blive en del af eller engagere sig i Global Compact:

1) Datterselskabet kan vælge at tilslutte sig moderselskabets medlemskab af Global Compact
For virksomheder der foretrækker, at deres datterselskaber ikke bliver selvstændigt tilknyttet Global Compact som Participant eller Signatory, vil moderselskabets COP-rapport og årlige medlemsbidrag også omfatte alle datterselskabers aktiviteter.

 • Vi anbefaler datterselskaber at deltage aktivt på både globalt og lokal plan, inklusiv i lokale netværk og globale platforme, events, eller særlige projekter, som moderselskabet har adgang til.
 • Et datterselskab tilsluttet moderselskabets medlemskab kan blive en del af  Global Compact Network Denmarks for et årligt medlemsbidrag på DKK 3750,-.

2) Datterselskaber kan vælge selvstændigt at tilslutte sig Global Compact og betale efter Global Compact Network Denmarks kontingentstruktur

 • I tillæg til moderselskabets forpligtelse kan datterselskaber vælge, men er ikke pålagt, at blive medlem separat fra moderselskabet. Ansøgning om tilslutning til Global Compact vil i så fald foregå, som med andre virksomheder.
 • Moderselskabet samt separat indmeldte datterselskaber er pålagt at indsende en årlig COP-rapport. Dette kan opnås på to måder:
  i.  Moderselskabet indsender en separat COP-rapport for moderselskabet samt alle indmeldte datterselskaber
  ii.  Moderselskabets COP-rapport, der dækker over datterselskaberne, kan signeres af alle individuelt indmeldte datterselskaber.

3) Datterselskaber af  moderselskaber som ikke er tilsluttet Global Compact kan blive medlem af FN’s Global Compact

 • Datterselskaber af  moderselskaber som ikke er tilsluttet Global Compact er anbefalet at deltage individuelt. Disse virksomheder tilmelder sig efter gældende kontingentstruktur.
 • Datterselskabet forpligter sig på lige fod med øvrige medlemmer til at indlevere en årlig COP-rapport.

Læs mere om særlige regler for datterselskaber af Global Compact-medlemmer samt eksklusionskriterier:

Virksomheder, der møder et eller flere af følgende eksklusionskriterier, kan dog ikke blive medlem af Global Compact:

 • Virksomheden er underlagt en FN-sanktion.
 • Virksomheden er listet på FN’s Ineligible Vendors List af etiske grunde.
 • Virksomheden opnår indtjening gennem produktion, salg og /eller overførsel af personel landminer eller klyngebomber.
 • Virksomheden opnår indtjening gennem produktion og/eller forarbejdning af tobak.

To muligheder for tilslutning

Virksomheder kan tilslutte sig Global Compact som enten: Signatory eller Participant. Med begge bliver din virksomhed en del af det globale initiativ. Signatories får primært adgang til de danske aktiviteter, mens Participants også får muligheder for at engagere sig på globalt plan. De virksomheder som vælger at tilslutte sig som Participant ønsker ofte en ledende position inden for bæredygtighed med mulighed for global indflydelse.

Medlemsbidrag

Som medlem af Global Compact betaler virksomheder et årligt kontingent. Bidraget fastsættes ud fra din virksomheds årlige bruttoomsætning og typen af medlemskab. Der er særlige forhold vedr. datterselskaber af Global Compact medlemmer. 

 

*Global Compact medlemmer, der falder inden for disse to kontingentgrupper, kan vælge ikke at bidrage økonomisk med de oplistede beløb, men fravælger dermed også deltagelse i det danske Global Compact netværk.

Ansøgningsproces

Før du begynder ansøgningsprocessen er det vigtigt, at du overvejer, under hvilken type medlemskab du ønsker at tilslutte din virksomhed (Signatory og Participant)

Sådan gør du

Step 1: Læs UN Global Compacts ansøgnings guidelines for en detaljeret step-by-step guide

Step 2: Din virksomheds administrerende direktør skal underskrive et ‘Letter of Commitment’, som skal adresseres til FN’s generalsekretær. Brevet forpligter virksomheden til at arbejde efter Global Compacts Ti Principper, understøtte verdensmålene og årligt indsende en ‘Communication on Progress’ (COP) rapport. Du kan finde inspiration i UN Global Compacts skabelon.

Step 3: Udfyld UN Global Compacts online ansøgningsskema og upload en kopi af det underskrevne ‘Letter of Commitment’. Navnet på den administrerende direktør der har underskrevet brevet skal stemme overens med det angivne navn i ansøgningsskemaet.

Har du spørgsmål?