Tilslut dig Global Compact

Virksomhed

Styrk jeres virksomheds profil og arbejde med samfundsansvar

Som del af FNs Global Compact tilslutter din virksomhed sig ikke blot Danmarks største sammenslutning af ansvarlige virksomheder – I bliver også en del af verdens største initiativ for ansvarlighed i den private sektor.

Ved at tilslutte sig Global Compact forpligter jeres virksomhed sig til løbende at forbedre jeres arbejde med samfundsansvar ved at efterleve Global Compacts Ti Principper og bidrage til opnåelsen af verdensmåleneUanset om jeres virksomhed er langt fremme på bæredygtighedsagendaen eller først lige er begyndt, er den velkommen til at tilslutte sig Global Compact og blive en del af det danske netværk.

Det vigtigste for deltagelse i initiativet er engagementet og viljen til at arbejde seriøst med virksomhedens samfundsansvar.

Nyttige links

Find en masse nyttige links i vores bibliotek

Hvem kan melde sig ind?

Initiativet er et privatsektorinitiativ, men både virksomheder og organisationer kan blive en del af FN’s Global Compact og Global Compact Network Denmark.

Enhver virksomhed uanset branche, størrelse eller sektor kan melde sig ind i Global Compact, så længe virksomheden ønsker at arbejde målrettet med implementeringen af Global Compacts Ti Principper i dens aktiviteter og kommunikere om dens fremskridt.

Virksomheder, som har mulighed for at tilslutte sig Global Compact falder ind under følgende kategorier:

Company

Enhver juridisk forretningsenhed med minimum 250 fuldtidsansatte og/eller enhver statsejet virksomhed

SME (Small and Medium Enterprise)

Enhver juridisk forretningsenhed med maksimum 249 fuldtidsansatte og mere end 10 fuldtidsansatte.

Micro-business

Micro-business er virksomheder med under 10 fuldtidsansatte.

Micro-business har også mulighed for at tilslutte sig FN’s Global Compact, hvis de godkendes af Global Compact Network 

Når vi modtager din ansøgning som micro-business vil du blive kontaktet af sekretariatet.

Datterselskaber

Der er flere måder, hvorpå datterselskaber kan tilslutte sig i UN Global Compact og det danske netværk:

Ét datterselskab kan tilslutte sig selvstændigt UN Global Compact, hvis moderselskaber endnu ikke er tilsluttet

• Datterselskabet skal uploade deres eget LOC- Letter of Commitment.
• Datterselskaber får sin egen profil på unglobalcompact.org og skal uploade deres egen COP-rapport.

Det årlige medlemsbidrag bliver udregnet på baggrund af datterselskabet egen omsætning

Ét datterselskab kan tilslutte sig via. sit moderselskab (som er medlem af UN Global Compact)

• Med godkendelse fra moderselskabet, kan datterselskabet tilslutte sig via. moderselskabet.
• Datterselskabet kan uploade deres eget LOC- Letter of Commitment eller moderselskabets.
• Datterselskabet får sin egen profil på unglobalcompact.org og kan uploade deres egen COP-rapport eller samme COP-rapport som moderselskabet.

Det årlige medlemsbidrag er: 5.000

Et datterselskab er en virksomhed, der ejes eller kontrolleres af en anden virksomhed, som kaldes et moderselskab eller holdingselskab.

Virksomheder, der møder et eller flere af følgende eksklusionskriterier, kan dog ikke blive medlem af Global Compact:

  • Virksomheden er underlagt en FN-sanktion.
  • Virksomheden er listet på FN’s Ineligible Vendors List af etiske grunde.
  • Virksomheden opnår indtjening gennem produktion, salg og /eller overførsel af personel landminer eller klyngebomber.
  • Virksomheden opnår indtjening gennem produktion og/eller forarbejdning af tobak.

Medlemsbidrag

Som medlem af Global Compact betaler virksomheder et årligt medlemsbidrag. Bidraget fastsættes ud fra din virksomheds årlige bruttoomsætning. Der er særlige forhold vedr. datterselskaber af Global Compact medlemmer. Medlemsbidraget er bindende for et år, og kan derfor ikke refunderes, hvis medlemskabet opsiges i løbet af året.

Kontakt info@globalcompact.dk for mere information.

 

Sådan gør du

Step 1: Læs UN Global Compacts ansøgnings guidelines for en detaljeret step-by-step guide

Step 2: Din virksomheds administrerende direktør skal underskrive et ‘Letter of Commitment’, som skal adresseres til FN’s generalsekretær. Brevet forpligter virksomheden til at arbejde efter Global Compacts Ti Principper, understøtte verdensmålene og årligt indsende en ‘Communication on Progress’ (COP) rapport.Du kan finde inspiration i UN Global Compacts skabelon

Step 3: Udfyld UN Global Compacts online ansøgningskema og upload en kopi af det underskrevne ‘Letter of Commitment’. Navnet på den administrerende direktør der har underskrevet brevet skal stemme overens med det angivne navn i ansøgningsskemaet.

Har du spørgsmål?