10 danske topledere: Derfor er menneskerettigheder vigtige for vores virksomhed

af | 3. dec 2018

Den 10. december i år er det 70 år siden én af de vigtigste erklæringer i menneskets historie blev vedtaget: FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne. Med sine 30 artikler havde erklæringen en ambition om at skabe en verden, hvor alle mennesker kan leve et værdigt og frit liv, og 70-året giver derfor anledning til refleksion over, hvilken rolle menneskerettigheder spiller i dag.

Menneskerettigheder er én af hjørnestene i UN Global Compact’s 10 principper og i GCDK’s arbejde, og som Global Compact-medlemsvirksomhed forpligter man sig til at respektere og støtte dem i sit virke. Blandt de danske medlemsvirksomheder er der stor interesse for at samarbejde om, hvordan man gør det på den bedst mulige måde i sin virksomhed med afsæt i FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv. For selvom danske virksomheder pryder de mest kendte globale ranglister for ansvarlig forretning, og selvom Global Compact og masser af andre organisationer tilbyder brugbare værktøjer inden for området, kan menneskerettigheder være en vanskelig størrelse at arbejde med hos selv den største virksomhed.

Gennem to workshops har GCDK’s arbejdsgruppe for menneskerettigheder (som du kan tilmelde dig her) blandt andet diskuteret, hvordan man formulerer og forankrer en menneskerettighedspolitik i sin organisation samt hvordan man kortlægger en organisations negative indvirkninger på menneskerettighederne og implementerer en tilstrækkelig menneskerettigheds due diligence proces. Det har blandt andet affødt diskussioner om, hvor langt virksomhedernes ansvar rækker når det gælder om at respektere menneskerettigheder i en globaliseret verden med komplekse værdikæder.

70-året giver særlig anledning til at tage dens slags emner op til behandling. Men det giver også anledning til mere basale spørgsmål. Hvilken betydning har menneskerettigheder for virksomhederne? Og hvorfor skriver virksomhederne sig op til at arbejde med at respektere dem?

I forbindelse med 70-års jubilæet har vi stillet spørgsmålet ”hvorfor er menneskerettigheder vigtige for jer?” til topledere fra 10 Global Compact medlemsvirksomheder. De mange velfunderede svar kan du læse herunder.

God læselyst!

Torben Möger Pedersen, Direktør, PensionDanmark

Hvorfor er menneskerettigheder vigtige for jer?

”Det er PensionDanmarks opgave at hjælpe medlemmerne til et godt og langt arbejdsliv samt en økonomisk tryg alderdom. Det er helt på linje med de grundlæggende menneskerettigheder og har således været en del af PensionDanmarks DNA siden starten for 25 år siden. Vores sundhedsordning understøtter et godt arbejdsliv, forsikringer støtter ved kritisk sygdom, førtidspension eller dødsfald, uddannelsesfonde yder støtte til relevant efteruddannelse, mens gode og stabile afkast giver medlemmerne en solid pensionsopsparing.”

Lars Fruergaard Jørgensen, President & CEO, Novo Nordisk

Hvorfor er menneskerettigheder vigtige for jer?

”Menneskerettighederne er en central del af den måde vi driver forretning på og værdier vi bygger på – Novo Nordisk Way og princippet om den tredobbelte bundlinje. Novo Nordisk er skabt for at hjælpe mennesker med alvorlige kroniske sygdomme til at kunne leve et normalt liv, uanset deres livsvilkår. For dem er retten til sundhed helt afgørende, men det er en ret, som de stadig skal kæmpe for mange steder. Derfor er det nyttigt at vi i vores arbejde kan henvise til disse fundamentale rettigheder som de gældende spilleregler for alle.”

Jakob Askou Bøss, Senior Vice President, Ørsted

Hvorfor er menneskerettigheder vigtige for jer?

”Menneskerettigheder er en grundpille i vores samfund, som vi skal værne om. De definerer de grundlæggende værdier for vores ambition om at skabe et åbent, respektfuldt og tillidsfuldt miljø, hvor talentfulde medarbejdere tager aktiv del i at forfølge vores vision om at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Vi fremmer også menneskerettigheder i vores leverandørkæde, når vi samarbejder med vores leverandører om løbende at sikre forbedringer af forholdene for arbejdere og lokalsamfund.”

Arne Møllin Ottosen, Managing Partner, Kromann Reumert

Hvorfor er menneskerettigheder vigtige for jer?

”Vi stræber efter at integrere universelle principper om menneskerettigheder internt såvel som i vores rådgivning af klienter. Børn og unge er grundlaget for samfundets udvikling. Derfor samarbejder vi med organisationer, der fremmer børn og unges vilkår, herunder uddannelse, i ind- og udland. Et stigende antal klienter opererer internationalt i lande, hvor menneskerettigheder ikke har samme vilkår som herhjemme. Det gør compliance til en vigtig del af vores rådgivning. Vores leverandører skal have en ambitiøs CSR-politik og leve op til de ti principper i FN’s Global Compact eller tilsvarende.”

Birgitte Qvist-Sørensen, Generalsekretær, Folkekirkens Nødhjælp

Hvorfor er menneskerettigheder vigtige for jer?

”Respekt for menneskerettigheder er for mig et ufravigeligt element i at sikre bæredygtige og retfærdige samfund i Danmark og globalt. Det kan være nemt nok for os at sidde her i Danmark og stille spørgsmålstegn ved menneskerettighederne, men Folkekirkens Nødhjælp oplever gang på gang, at når frihedsrettigheder bliver overtrådt, så er det grobund for øget fattigdom og marginalisering af verdens mest udsatte. Derfor opfordrer vi stater, virksomheder og NGO’er til at råbe op om menneskerettighedernes afgørende relevans for en bæredygtig fremtid. Uden basale rettigheder, opnår vi ikke verdensmålene!”

Kim Rahbek, Stifter og næstformand, Sticks’n’Sushi

Bestyrelsesmedlem Kim Rahbek

Hvorfor er menneskerettigheder vigtige for jer?

”Menneskerettigheder er vigtige for os alle sammen. Især i en tid, hvor verden kan synes mere og mere fragmenteret og polariseret. Der bliver både nationalt og globalt stillet spørgsmålstegn ved internationale konventioner. Konventioner, vi har haft i mange år og som giver mennesker – uanset baggrund – rettigheder. Vi har alle en opgave i at passe godt på internationale aftaler og menneskerettigheder. For de er en forudsætning for fred, frihandel og dialog. Hvis vi skal leve i fred med hinanden og bevæge os i den rigtige retning som globalt verdenssamfund, skal vi have nogle basale spilleregler baseret på moral, etik og værdier, som alle kan samles omkring. Og menneskerettighederne er spillereglerne, som vi alle bør og skal respektere. Det gælder også erhvervslivet. Erhvervslivet må følge spillereglerne og gå forrest for at sikre, at vi alle lever op til dem og respekterer dem.”

Peder Tuborgh, CEO, Arla Foods*

Hvorfor er menneskerettigheder vigtige for jer?

”I Arla står vi på en skandinavisk kulturarv og er bosat i Nordeuropa, hvor de grundlæggende menneskerettigheder er på plads og bliver respekteret. Det bærer vi bevidst med os, når vi bevæger os ud i verden, hvor der kan være tydelige forskelle på, hvordan menneskerettigheder bliver opfattet. Det er en stor hjælp for vores virksomhed at have menneskerettighederne som en standard, som verdenssamfundet er enige om, og som vi som minimum skal efterleve for at være en ordentlig arbejdsgiver og en positiv partner for lokalsamfundet.

Kim Fausing, President & CEO, Danfoss*

Hvorfor er menneskerettigheder vigtige for jer?

”Det er vigtigt for Danfoss som global virksomhed, at menneskerettighederne respekteres, for det giver stabile forhold at drive forretning under. Menneskerettighederne er med til at styrke vores forretning, så vi sikrer ordentlige forhold for vores medarbejdere, hvilket gør os til en respekteret og attraktiv arbejdsgiver. At respektere menneskers rettigheder handler grundlæggende om ordentlighed. Det har i 85 år været en del af Danfoss’ DNA, og det værner vi om den dag i dag.”

Mads Bisgaard Christensen, CEO, BRICpro

Hvorfor er menneskerettigheder vigtige for jer?

”Hos BRICpro er menneskerettighederne selve kernen i den måde virksomheden drives på. Det er der både en menneskelig og en forretningsmæssig årsag til. Virksomheden blev skabt ud fra en målsætning om at være en del af løsningen indenfor den internationale møbel- og interiørbranche. Det er min personlige drivkraft, at BRICpro skal sætte et tydeligt positivt aftryk på verden. Derudover er det også en så central del af virksomhedens strategi at opnå dette ved aktivt at arbejde med de internationale menneskerettigheder i alle virksomhedens relationer.”

Niels Smedegaard, President & CEO, DFDS A/S

Hvorfor er menneskerettigheder vigtige for jer?

”Som virksomhed har man altid et ansvar overfor det brede samfund og de individer, man kommer i kontakt med. Derfor er menneskerettighedsprincipperne vigtige for DFDS. Med vores Code of Business Conduct ønsker vi også at sikre menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder internt i DFDS ved at skabe en arbejdsplads uden diskrimination og chikane, og som bygger på respekt for den enkelte medarbejders rettigheder. Derfor har vi oprettet en whisteblower-ordning gennem en tredjepart, så vores medarbejdere nemt og sikkert kan rapportere hændelser, som er ulovlige eller i strid mod vores politikker og principper.”

*Svarene fra Peder Tuborgh og Kim Fausing er lånt fra Amnesty International Danmarks kampagne, hvor topledere er blevet stillet lignende spørgsmål. Tak til Sanne Borges for samarbejdet.

Læs mere om GCDK’s arbejdsgruppe for menneskerettigheder.