Global Compact Logo
Information om dataopbevaring

For at vores hjemmeside kan fungere ordentligt og give dig den bedste oplevelse, bruger vi essentielle dataopbevaringsmekanismer, herunder Local Storage og IndexedDB. Vi bruger ikke cookies.

Læs vores GDPR-politik
Tak, det er forstået
Hjem

De Ti Principper & Verdensmålene

Når I tilslutter jer Global Compact er I med til at løfte niveauet for ansvarlighed i dansk erhvervsliv gennem jeres forpligtelse til at efterleve de Ti Principper og bidrage til opnåelsen af verdensmålene.

En principbaseret tilgang til at drive forretning

I Global Compact mener vi, at virksomheders arbejde med samfundsansvar starter med en principbaseret tilgang til at drive forretning. Ved at forholde sig holistisk til bæredygtighed og integrere de Ti Principper i virksomhedens forretningsaktiviteter, forhindrer det virksomheden i udelukkende at fokusere på positive bidrag gennem innovation, filantropi eller interessevaretagelse. Det sikrer, at medlemmer af Global Compact også tager højde for deres negative påvirkninger på andre områder og dermed styrker deres bæredygtighedsindsats.

Menneske-
rettigheder
Menneske- rettigheder

Princip 1:  Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af international proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelseområde; og

Princip 2:  sikre at de ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne

Arbejdstager-
rettigheder
Arbejdstager- rettigheder

Princip 3:  Virksomheder bør opretholde friheden til organisering og anerkende arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger; og

Princip 4:  støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde; og

Princip 5:  støtte afskaffelse af børnearbejde; og

Princip 6:  eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold

Klima & miljø
Klima & miljø

Princip 7:  Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer; og

Princip 8:  tage initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlighed; og

Princip 9:  tilskynde udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier

Anti-korruption
Anti-korruption

Princip 10:  Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse

Verdensmålene
Verdensmålene

FN’s 17 Verdensmål  danner rammen for, hvordan vi i fællesskab skal arbejde for en social retfærdig og bæredygtig verden. Gennem de Ti Principper kan virksomheder arbejde med verdensmålene i en forretningsmæssig kontekst.

Menneskerettigheder

Med menneskerettigheder refereres der til de internationalt proklamerede menneskerettigheder.

Det er som minimum de menneskerettigheder, som står beskrevet i the International Bill of Human Rights, og de fundamentale rettigheder udtrykt | The International Labour Organization’s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work.

Under visse omstændigheder og inden for særlige sektorer bør virksomheden dog også overveje øvrige standarder. Det er disse fundamentale rettigheder, som de to principper hviler på.

PRINCIP 1

Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde

Ansvaret for at overholde menneskerettighederne er ikke kun forbeholdt regeringer. Virksomheder og individer har en vigtig rolle i at overholde og respektere menneskerettighederne. Kort sagt er overholdelsen af menneskerettighederne et fælles ansvar.

At respektere og understøtte menneskerettighederne styrker din virksomheds forhold til jeres stakeholders. Medarbejdere behandlet med værdighed og respekt er mere produktive og forbliver loyale over for deres arbejdsplads. Talenter, der søger nye udfordringer, har i stigende grad blik for de virksomheder, hvis sociale og miljømæssige indflydelse samt ledelsesstil i højere grad tager ansvar for det samfund, vi lever i. De yngre generationer stiller nemlig generelt set større krav til deres nuværende og kommende arbejdsgivere end tidligere.

Derudover kan menneskerettigheder og mere inkluderende virksomhedsmodeller være en kilde til innovation, give adgang til nye markeder, styrke virksomhedens social license to operate og gøre virksomheden til et værdsat medlem af (lokal-)samfundet.

At respektere menneskerettighederne
At støtte menneskerettighederne
PRINCIP 2

Virksomheder bør sikre at de ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne

Virksomheden bør sikre, at de ikke er involveret i misbrug af menneskerettighederne forårsaget af en anden virksomhed, regering, individ eller anden gruppe. Risikoen for medvirken i overtrædelse af menneskerettigheder er særligt højt i udsatte områder, hvor misbrug og krænkelse af menneskerettighederne er udbredt. Risikoen er dog til stede i alle sektorer og lande. Som virksomhed er det derfor centralt at kende den lokale kontekst for at vurdere risikoen for, at din virksomhed medvirker til krænkelser.

Ligesom princip 1 er det ikke blot det rigtige at gøre, men også til gavn for din virksomhed at leve op til princip 2. Risikoen for at medvirke er reduceret (ikke udelukket), hvis virksomheden har en systematisk ledelsestilgang til menneskerettigheder, fx gennem udviklingen af virksomhedspolitikker samt due diligence, der dækker over virksomhedens partnerskaber og forhold til andre stakeholders.

Processen har til formål at identificere, afværge eller nedsætte krænkelser af menneskerettighederne, som din virksomhed potentielt er involveret i gennem jeres produkter, operationer eller services. Derudover vil etableringen af processen påvise at jeres virksomhed kender til, er transparent om og tager ethvert nødvendigt skridt for at undgå medvirken.

Der er generelt to områder, hvor din virksomhed kan være medvirkende til krænkelser af menneskerettigheder:

1

Manglende handling fra virksomheden eller en virksomhedsrepræsentant, der legitimerer, faciliterer, assisterer, opfordrer, m.m. til at krænke menneskerettighederne, og

2

at virksomheden er velvidende om at handling på virksomhedens vegne ville kunne afhjælpe, reducere eller afværge krænkelser af menneskerettighederne.

Som noteret i FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv forbyder de fleste lande medvirken til kriminalitet. Medvirken er ikke udelukkende begrænset til situationer, hvor virksomheden er juridisk ansvarlig for dets indblanding i krænkelser af menneskerettigheder begået af anden part.

Medier, samfund, NGO’er, fagbevægelser og andre kan beskylde virksomheder for medvirken i bredere forstand end den nationale lovgivning fx i situationer, hvor virksomheden potentielt har gavn af anden parts overtrædelse af menneskerettighederne.

En virksomhed kan medvirke på tre forskellige måder:

1
Direkte medvirken

Når en virksomhed leverer ydelser, som virksomheden ved bliver brugt til overtrædelse af menneskerettighederne.

2
Fordelagtig medvirken

Når en virksomhed drager fordel af overtrædelser af menneskerettighederne, selvom virksomheden ikke er skyld i eller bidrager til overtrædelserne.

3
Stille medvirken

Når en virksomhed ikke gør opmærksom eller handler på systematisk eller kontinuerlig overtrædelse af menneskerettighederne, som den er indirekte involveret i.

Sekretaritatet

Kontakt os, hvis du vil vide mere

Temabibliotek: Menneskerettigheder

Besøg vores temabibliotek, hvor du finder relevante værktøjer, publikationer og rapporter, som kan inspirere og hjælpe jeres virksomhed. Se og download vores udvalgte publikationer her.