Handling mod Korruption

Netværksgruppe om arbejdet mod korruption i virksomheder

Gruppen for dig, der er ansvarlig for anti-korruption i din virksomhed, og ønsker faglig sparring og erfaringsudveksling

Korruption udgør en væsentlig hindring for økonomisk og social udvikling i verden, og påvirker især økonomisk trængte lokalsamfund. Det kan også hæmme virksomheders vækst, øge drifts- og transaktionsomkostninger, og repræsenterer alvorlige juridiske og omdømmemæssige risici.

Alle virksomheder og organisationer tilsluttet Global Compact forpligter sig til at arbejde med Global Compacts Ti Principper, herunder det tiende princip om anti-korruption: ”Virksomheder skal arbejde mod korruption i alle dens former, herunder afpresning og bestikkelse”.

Anti-korruptions begrebet hos Global Compact favner altså bredt, og kan helt overordnet betegnes som misbrug af betroet magt for egen vindings skyld. 

Denne afgrænsning omfatter en række forhold f.eks. hvidvask, misbrug af magt for at opnå seksuel vinding (sextortion) og skjult lobbyisme, hvor der er pengegaver eller gaver af stor økonomisk betydning involveret.

Stigende lovkrav om god selskabsledelse og forventninger fra kunder og det omgivende samfund betyder, at stadig flere virksomheder øger fokus på konkrete tiltag mod korruption. Virksomheders arbejde med anti-korruption forudsætter læringsressourcer, ny viden, faglig sparring og erfaringsudveksling.

For at klæde vores medlemmer på til arbejdet og sikre videndeling på tværs, driver vi netværksgruppen Handling mod Korruption.

Om Netværksgruppen

I netværksgruppen arbejder vi for at understøtte virksomheders arbejde mod korruption på tværs af brancher igennem erfarings- og vidensdeling mellem netværksgruppens medlemmer. Sekretariatet holder løbende gruppen opdateret om ny viden og konkrete værktøjer.

Derudover arbejder gruppen for i højere grad at synliggøre de danske virksomheders arbejde med anti-korruption, vigtigheden af dette arbejde og hvordan anti-korruption spiller sammen med både FN’s verdensmål og Global Compacts øvrige principper inden for miljø, arbejdstagerrettigheder og menneskerettigheder.

Netværksgruppens aktiviteter tager afsæt i to hovedspørgsmål:

Hvad forventes der, når det kommer til virksomheders arbejde mod korruption i form af regulering, og politiskabende krav, herunder FN-konventionen mod korruption.
Hvordan arbejder virksomheder mod korruption, herunder den konkrete proces for at udvikle politikker, identificere og håndtere risici og rapportere.
Facilitator for netværket er Lene Westergaard fra Global Compact Network Denmarks sekretariat. Hun vil sørge for et spændende program baseret på oplæg både fra eksterne oplægsholdere, såvel som netværkets deltagere. Møderne vil bygge på en høj grad af faglig sparring og erfaringsudveksling blandt deltagerne, i et fortroligt rum.

Netværkets målgruppe

Netværksgruppen er for medarbejdere, der har ansvar for anti-korruption i deres virksomhed, og henvender sig til alle brancher.

Det kan være medarbejdere, der ønsker at blive bedre klædt på til opgaven, eller de, der kan inspirere andre medlemmer ved at dele viden om konkrete eksempler og best practice fra deres virksomhed.

Det kan også være organisationer, der ønsker at bidrage til gruppens arbejde med viden og know-how.

Ønsker du at tilslutte dig gruppen eller få mere information, kan du række ud til Lene Westergaard, se kontaktoplysninger nedenfor.

Lene Westergaard

Head of Programmes

Human Rights, Diversity & Inclusion, Anti-Corruption
lene@globalcompact.dk
(+45) 81 77 77 00