Bliv klædt på til at løse din virksomheds klimaopgaver

af | 21. jan 2022

To nye aktuelle klimakurser for Global Compacts medlemmer

Har du behov for viden og værktøjer til at komme i gang med din virksomheds klima-arbejde? Vi lancerer nu to forskellige kursusforløb, som er det helt rette sted at starte. Begge kurser er gratis for Global Compact Danmarks medlemmer.

Kursusmaterialet til begge kurser er baseret på Global Compacts Ti Principper og er udviklet, samt afvikles i samarbejde med eksperter fra Sustainable Business Solutions, som står bag Klimakurser.dk.

De to forskellige kurser vil finde sted i henholdsvis marts og april, og henvender sig til to forskellige målgrupper.

Klimahandling og klimaregnskab i praksis

Formålet med kurset er at opbygge klimakompetencer internt i din virksomhed. Med andre ord sætter kurset dig altså i stand til at lede, iværksætte, overskue og formidle klimahandlinger og klimaregnskaber i praksis. Og til at se klimahandlinger i et forretningsmæssigt perspektiv og vurdere indsatsernes forretningsmæssige værdi og potentiale.

Kurset består af ni lektioner fordelt på tre moduler, hvor du blandt andet får:

• En god indføring i videnskaben bag klimaforandringerne
• Et overblik over de vigtigste politiske aftaler
• Håndgribelig viden om, hvordan man indsamler relevant data og opdeler drivhusudledninger
• Gode råd til, hvordan man sætter ambitiøse mål og kommunikerer om dem

Kurset er forbeholdt virksomheder med under 500 medarbejdere og pladserne tilbydes efter først-til-mølle-princippet.

Kursusstart er 15. marts –  Læs mere og tilmeld dig

Introduktion til klimaledelse

Fremtidens ledere er klimaledere og derfor er det vigtigt, at virksomhedsledere er godt klædt på til at håndtere at kunne navigere i klimadagsordenen og lede klimarbejdet i et forretningsmæssigt perspektiv.

Kurset varer 2,5 time og giver en koncentreret overflyvning for topledelse og bestyrelse

På Introduktion til klimaledelse bliver man klogere på:

• Strategisk klimaledelse
• Introduktion til Greenhouse Gas Protocol
• Din rolle som leder af klimaindsatsen
• Forretningsmæssig implementering af klimaregnskab og klimahandlinger

Dette kursus f er for topledere (C-level og bestyrelsesniveau) i Global Compact Network Denmark medlemsvirksomheder.

Kurset finder sted den 5. april – Læs mere og tilmeld dig

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til de to kursusforløb, er du velkommen til at kontakte Katrine Svenningsen på katrine@sbsolutions.dk