Nyheder

Tre gode råd til SMV’ers bæredygtighedsrapportering

Under titlen SMV COP 2019 hyldede vi i torsdags for første gang de bedste COP-rapporter fra vores SMV-medlemsvirksomheder i samarbejde med FSR – danske revisorer. Det skete til et fyldt arrangement på Carlsberg Akademi, og det var GrønlandsBANKENe-Boks A/S, MP Pension, Lodam Electronics A/S (nu BITZER Electronics A/S), Vandcenter Syd A/S og Danish Energy Management A/S der løb med hæderen (du kan læse mere om dette her).

Formålet med SMV COP er blandt andet at inspirere andre SMV’er i arbejdet med at rapportere på Global Compacts 10 Principper om ansvarlighed og verdensmålene. Men hvad er god rapportering egentlig, når man er en mindre virksomhed med begrænsede ressourcer? Og hvor mange kræfter skal man lægge i det? Det var nogle af de spørgsmål, der blev rejst til arrangementet i torsdags. Mens flere af de fremhævede virksomheder berettede om, hvordan en god bæredygtighedsrapport kan have stor værdi for eksempelvis interessenter, brand og den interne arbejdskultur, blev det også klart, at rapporteringen hurtigt kan blive en tids -og ressourcekrævende affære. Og nogle gange også en affære, der kræver hjælp fra eksterne partnere.

Som medlemsvirksomhed skal man årligt rapportere på Global Compacts 10 principper og genbekræfte medlemskabet og forpligtelserne på topledelsesniveau, men der er ikke specifikke krav for omfanget af en COP-rapport. Dette afhænger for eksempel af virksomhedens størrelse og hvor moden den er i sit bæredygtighedsarbejde. Alligevel er FSR – danske revisorers CSR-udvalg kommet frem til tre gode tommelfingerregler for bæredygtighedsrapportering i alle slags SMV’er baseret på de 38 rapporter, som blev sendt ind under SMV COP-kampagnen. Dem gennemgår vi her med gode eksempler fra de seks særligt udvalgte COP-rapporter.

Tre huskeregler til bæredygtighedsrapportering i SMV’er

1. Fortæl hvem I er – og forklar jeres forretningsmodel – så dem, der læser jeres rapport, kan sætte rapportens informationer og data ind i en klar kontekst. Det letter læsevenligheden og er med til at sikre en bedre forståelse af rapportens fokus og oplysninger.

Blandt de seks rapporter fremhæver CSR-udvalget blandt andet COP-rapporten fra VandCenter Syd for dens logiske struktur og tilføjer, at ”særligt beskrivelsen af forretningsmodellen på side fire er let forståelig, og grafikken går igen og skaber genkendelighed for læseren” Også MP Pensions oversigt på side fire og fem giver et hurtigt overblik over virksomheden og de væsentligste bæredygtighedsinformationer, mens oversigten over kerneaktiviteter og værdiskabelse på side syv i e-Boks’ rapport også får ros af udvalget.

(Uddrag af COP-rapporten fra VandCenter Syd)

2. Sæt tydelige mål og fortæl om de resultater I har opnået i den periode, rapporten dækker, samt forklar positive og negative udviklinger. Inddrag kvantitative data, og om muligt også historiske data til at understøtte jeres fortælling om udviklingen.

CSR-udvalget fremhæver særligt Lodam Electronics’ (nu Bitzer Electronics) rapport for dens brug af data, der går flere år tilbage, og tilføjer blandt andet, at det ”skaber transparens om udviklingen i energiforbruget, hvilket sjældent ses for virksomheder i den størrelse”. Også GrønlandsBANKENs rapport bliver fremhævet for at inkludere et afsnit, der evaluerer bankens arbejde med samfundsansvar. Det viser efter udvalgets opfattelse god refleksion fra virksomhedens side.

(Uddrag af COP-rapporten fra GrønlandsBANKEN)

3. Vær selektiv i brugen af billeder og grafik i rapporten – brug dem så de understøtter budskaber i teksten og viser sammenhænge, der ellers kræver mange ord at forklare. Rapporten er en kilde til information for mange interessenter, og informationerne skal fremstå troværdige.

Her er ovenstående uddrag fra VandCenter Syd også et godt eksempel på visuelle elementer, som formår at understøtte og forklare det skriftlige. Derudover får GrønlandsBANKEN også anerkendelse af CSR-udvalget for deres rapports enkle og informative struktur, mens Danish Energi Managements rapport bliver fremhævet for dens visuelt flot fremstillede oversigt over virksomhedens relation til verdensmålenes delmål.

(Uddrag af COP-rapporten fra Danish Energy Management)

Du kan læse mere om de seks virksomheder og deres rapporter i vores SMV COP 2019 publikation (pdf). Alle COP-rapporter kan findes via Global Compacts globale hjemmeside.

Baseret på den store interesse for SMV COP-initiativet og eventet i torsdags planlægger vi i netværket at afholde endnu et arrangement inden længe om god COP-rapporteringspraksis for SMV’er. Hold øje med vores events-side og vores tilmeld vores nyhedsbrev.

Nyheder

GrønlandsBANKEN og e-Boks blandt de bedste mindre virksomheder til…

De danske små og mellemstore virksomheder (SMV) kan også lave gode bæredygtighedsrapporter. Det beviser blandt andre GrønlandsBANKEN og e-Boks, der er blandt de seks SMV’er, der i dag bliver fremhævet for deres rapportering på samfundsansvar. Global Compact Network Denmark og FSR – danske revisorer står bag det nye initiativ ”SMV COP 2019”, som skal motivere andre SMV’er til at løfte deres bæredygtighedsarbejde.

I de senere år har der været meget opmærksomhed om de største danske virksomheders arbejde med at rapportere om samfundsansvar. Det skyldes blandt andet, at de 1000 største virksomheder er underlagt krav om at rapportere om samfundsansvar og det forhold, at de store virksomheder typisk har dedikerede ressourcer, der arbejder med området. I den sammenhæng er de mindre virksomheder ofte blevet overset.

Det bliver der lavet om på i dag med lanceringen af ”SMV COP 2019”. SMV COP-listen er en liste med seks SMV’er, som har udarbejdet eksemplariske bæredygtighedsrapporter. Udover GrønlandsBANKEN og e-Boks A/S er MP Pension, Lodam Electronics A/S (nu BITZER Electronics A/S), Vandcenter Syd A/S og Danish Energy Management A/S også at finde på listen.

Formålet er at hylde SMV’ers rapportering på bæredygtighed, inspirere andre SMV’er i arbejdet med at rapportere på Global Compacts 10 Principper om ansvarlighed, og motivere SMV’er generelt til at påbegynde arbejdet med bæredygtighed.

Birgitte Mogensen, formand for CSR-udvalget hos FSR – danske revisorer udtaler:

Det er virksomheder fra forskellige brancher, der har fundet vej til listen. De seks virksomheder viser, at det er muligt for alle størrelser af virksomheder at arbejde med samfundsansvar og udarbejde en god rapport, der kommunikerer klart til interessenter. Jeg håber, at de seks rapporter kan være til inspiration for andre virksomheder, så de også kan lave en god rapport der klart tydeliggør mål, indsatser og resultater, og at alle virksomheder har en synergi mellem det ordinære strategiarbejde og arbejdet med samfundsansvar.

SMV’erne er afgørende for Danmarks bidrag til verdensmålene

Med 99 procent af den samlede virksomhedsmængde, udgør Danmarks ca. 300.000 virksomheder rygraden i dansk erhvervsliv og er helt centrale i store virksomheders globale værdikæder. Mens den enkelte SMV’s miljømæssige og sociale aftryk er forholdsvis lille, er det samlede aftryk for danske SMV’er betydeligt. Deres arbejde er således afgørende for, at Danmark opnår FN’s 17 verdensmål, som blandt andet skal sikre udryddelse af ekstrem fattigdom globalt, samt mindre CO2 i atmosfæren i 2030.

Direktør i Global Compact Network Denmark, Sara Krüger Falk, uddyber:

Vi ser et stigende engagement i bæredygtighedsagendaen fra de danske SMV’er. Derfor er tiden også moden til at motivere og inspirere dem i deres bæredygtighedsarbejde – herunder hvordan man rapporterer. Én af vores missioner er, at flere mindre virksomheder skal få øjnene for det forretningspotentiale, der ligger i at være en ansvarlig virksomhed. At minimere sit negative aftryk på omverdenen og maksimere sine positive bidrag gennem nye bæredygtige løsninger bør være Danmarks nye forretningsmantra for alle slags virksomheder.

Over foråret og sommeren har små -og mellemstore virksomheder haft muligheden for at indsende deres COP-rapport til vurdering hos FSR – danske revisorer. Det er SMV-medlemmer af FN’s Global Compact som har haft mulighed for at indsende, og det er den årlige ”Communication on Progress” (COP) rapport til Global Compact, der ligger til grund for vurderingerne. I denne rapport forpligter virksomhederne sig til at rapportere inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, anti-korruption og miljø.

SMV COP-listen 2019 bliver præsenteret i dag på Carlsberg Akademi.

Læs mere om de seks COP-rapporter, og hvad der ligger til grund for vurderingerne.

Læs mere om SMV COP 2019

SMV COP-listen 2019
 • Danish Energy Management A/S
 • e-Boks A/S
 • GrønlandsBANKEN A/S
 • Lodam Electronics A/S
 • MP Pension
 • VandCenter Syd A/S
Kontakt

Joachim Marc Christensen
Network Manager
joachim@globalcompact.dk
+45 26 92 99 75

Kontakt

Josefine Ellen-Marie Jørgensen
Konsulent
Jjo@fsr.dk
+45 41 93 31 41
Nyheder

SMV’ernes frivillige rapportering om samfundsansvar hyldes

Med SMV COP 2019 hylder Global Compact Network Denmark og FSR – danske revisorer den gode rapportering om samfundsansvar blandt de danske SMV’er. Målet er at inspirere og motivere andre SMV’er til at komme i gang med rapporteringen.

Aldrig før har der været mere fokus på samfundsansvar, bæredygtighed og FN’s verdensmål i virksomheders strategi og forretning. Ansvaret for virksomheders CSR-politik flytter flere og flere steder ud af kommunikationsafdelingen og ind på direktionsgangen. Gennem transparent CSR-rapportering om mål og fremdrift, kan virksomheder vinde tillid hos deres interessenter, tiltrække ny kapital og opnå konkurrencefordele.

Hvert efterår hyldes udvalgte store danske virksomheder for deres CSR-rapportering med FSR – danske revisorers CSR-pris. I år er SMV’ernes rapportering i centrum. Global Compact Network Denmark og FSR – danske revisorer har søsat initiativet SMV COP 2019. Initiativet skal samle den bedste rapportering om samfundsansvar fra danske SMV’ere, der har tilsluttet sig Global Compact’s ti principper. Målet er at inspirere og motivere SMV’er til at påbegynde at rapportere på deres arbejde inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø/klima og anti-korruption. Direktør for Global Compact Network Denmark, Sara Krüger Falk, udtaler:

Gennemsigtighed og dokumentation er en central del af det at være en ansvarlig virksomhed i dag, og derfor ser vi gerne, at flere SMV’er sætter fokus på god rapportering. Over halvdelen af vores medlemsvirksomheder er SMV’er, og med SMV COP 2019 vil vi fremhæve dem, som er særligt dygtige til at kommunikere om deres bæredygtighedsarbejde. Vi vil vise vejen for andre SMV’er med best practice og forhåbentlig bevise, at god rapportering ikke kræver uendelige ressourcer.

300.000 SMV’er kan gøre en kæmpe forskel

SMV’erne udgør rygraden i dansk erhvervsliv, og er helt centrale i store virksomheders globale værdikæder. Den enkelte SMV’s miljømæssige og sociale aftryk er forholdsvis lille, men ser man de 300.000 SMV’ere som en samlet gruppe, er aftrykket massivt. SMV’er udgør omkring 99% af alle danske virksomheder og ifølge Dansk Industri udgør de 94% af Danmarks højvækstvirksomheder. SMV’er kan derfor være en markant bidragsyder til at løse nogle af klodens store udfordringer. Med SMV COP 2019 tager Global Compact Network Denmark og FSR – danske revisorer det første skridt til at hylde dem, der tager ansvar og er transparente om deres politikker, mål og resultater i CSR-arbejdet gennem god rapportering. Birgitte Mogensen, formand for FSR – danske revisorers CSR-udvalget, udtaler:

Det er meget relevant at hylde disse virksomheder. De vælger at rapportere frivilligt. De gør det fordi for dem er der en naturlig synergi mellem strategiarbejde, forretningsudvikling og det at tage samfundsansvar. Og at fortælle omverdenen derom i en rapportering. Specielt når man er en lille virksomhed, med ambitioner om at vokse sig større, er det vigtigt at få gode rapporteringsvaner ind fra start. Vi er i FSR - danske revisorer glade for at bidrage til, at SMV-virksomheder får værdi ud af gode rapporteringsvaner. Og det er vores mål, at revisorerne hjælper endnu flere på denne vej og dermed understøtter tillid i interessentkredsen blandt de danske SMV-virksomheder.

Liste offentliggøres 12. september i København

Medlemmer af Global Compact forpligter sig til årligt at rapportere om bæredygtighed i en såkaldt ”Communication on Progress” (COP) rapport, og det er disse rapporter Global Compact Network Denmark og FSR – danske revisorer har efterspurgt i SMV COP 2019. Slutresultatet bliver en liste over COP-rapporter der udmærker sig. Listen vil blive offentliggjort på et dialogmøde den 12. september 2019. Alle er velkomne til at deltage og blive inspireret af virksomhedernes gode COP-rapportering.

Der åbnes for tilmeldinger den 06. august 2019globalcompact.dk/annoncering-smv-cop-2019/

Nyheder

Idékatalog: Sådan kan virksomheder bruge bæredygtighed til at tiltrække…

Sidste uge holdt Global Compact Network Denmark workshop for virksomheder om, hvordan verdensmålene kan blive brugt til at tiltrække og fastholde unge talenter. Det kom der mange spændende tanker og ideer ud af, som vi har sammenfattet nedenfor.

Unges tillid til erhvervslivet er faldende. Ifølge Deloittes seneste Millennial Survey mener 75 procent af unge mellem 25 og 36 år, at virksomheder fokuserer på deres egen dagsordener fremfor for det bredere samfunds. 80 procent mener, at virksomheders succes skal vurderes på mere end den økonomiske performance, og millennials der (efter deres mening) arbejder i profitorienterede virksomheder har større tendens til at søge videre.

Det er blot nogle af de statistikker, der underbygger, at unge i højere grad stiller krav til deres nuværende og kommende arbejdsgiveres ansvarlighed. Millennials-generationen vil arbejde med erhvervsledere, der er proaktive omkring at skabe en positiv indvirkning på samfundet, og som er lydhøre over for medarbejdernes behov. Det betyder, at virksomheder skal gøre en større indsats på bæredygtighedsområdet for at tiltrække unge talenter. Men hvordan?

Kommuniker dit bæredygtighedsarbejde og giv de unge ansvar

Det undersøgte vi til en workshop i forbindelse med Dansk Industris årlige verdensmålskonference. Deltagerne fik helt konkret stillet spørgsmålet: Hvilke nye tiltag, baseret på bæredygtighed, kan din virksomhed igangsætte for at tiltrække unge talenter?

Målet med idégenereringen var ikke at blive enige om de bedste løsninger, men at sætte en diskussion og refleksion i gang. Alligevel kom der mange gode ideer og tanker ud af det, og dem har vi samlet nedenfor.

 • Fortæl den gode historie. Flere virksomheder bør blive bedre til at kommunikere om deres eksisterende bæredygtighedsarbejde. Det er nødvendigt for at nå ud til de unge. Gode narrativer, som dækker bredt og fokuserer på de enkelte medarbejderes bidrag er med til at signalere, at virksomheden har fokus på at inddrage medarbejderne i dagsordenen. Dog er det i dette henseende vigtigt at være troværdig omkring arbejdet og transparent omkring de ting, man som virksomhed kan forbedre.
 • Skab bedre forbindelse til universiteterne. Virksomhederne bør skabe en bedre tilknytning til universiteterne, da det netop er her, at mange studerende danner sig et mening om, hvilke virksomheder de gerne vil arbejde for. Dette kan fx opnås ved at tilbyde case-historier til undervisning samt tilbyde de studerende mulighed for erhvervskandidater, speciale- og bachelorsamarbejder, samt betalt praktik.

   

 • Husk diversiteten. Virksomhederne skal generelt være mere opmærksomme på deres interne diversitet i forhold til køn, etnicitet og alder. Deloittes Millennial Survey viser for eksempel, at unge er mere positivt stillede over for de virksomheder, som har en høj diversitet i ledelsen. Samtidig viser forskning også, at diversitet er godt for de kreative processer og for virksomhedens bundlinje.

 • Involver medarbejderne i forretningsudviklingen. Virksomhederne bør lade flere af deres unge medarbejdere udvikle nye forretningsmodeller og sætte spørgsmålstegn ved de gamle, og generelt involvere dem i udviklingen af deres forretning. Det kan skabe en kultur og et arbejdsmiljø som tiltrækker andre unge mennesker. Tiltag som fx interne udviklingsforløb, talentprogrammer eller mentorprogrammer kan oprettes, hvor de unge medarbejdere bliver hørt og er med til at udvikle virksomheden og dem selv.

 • Fokuser på bæredygtighed på arbejdspladsen. Virksomhedens fokus på bæredygtighed bør afspejles i virksomhedens nære arbejdsforhold. Det kan indebære helt konkrete tiltag som anvendelse af LED-pærer, omstilling til grøn elektricitet (fx solceller eller vindmøller), bedre sortering af affald, eller indsættelse af (el-)cykler til rådighed for medarbejderne. Man kunne derudover sikre at uniformer og andet kontormateriel er produceret bæredygtigt og med omtanke for både miljø og arbejdsforhold, eller at der er aftaler om fornuftig disponering af overskydende mad fra kantinen, fx i form af et samarbejde med Too Good To Go eller lokale herberg for at reducere madspild.

 • Man behøver ikke at opfinde den dybe tallerken. Man kan nå langt ved at gøre brug af eksisterende tiltag som fx Communication Case Competition og Dentsu Brand Battle og deltage i større kampagner som fx Global Compact Network Denmarks SDG Pioneers-kampagne og Young SDG Innovators Programme.

Der kom mange gode, konkrete tiltag på bordet til workshoppen, men mange af deltagerne var også enige om, at de virksomheder, hvori bæredygtighed er en integreret del af kerneforretningen, vil have nemmest ved at tiltrække de unge talenter. Hvis det bliver en del af fortællingen, missionen og visionen i en virksomhed, bliver det også mere naturligt en del af den interne kultur og kommunikationen udadtil.

Processen

Ovenstående punkter er baseret på ideer genereret af deltagerne til Global Compact Network Denmarks workshop under verdensmålskonferencen ”Verdensmål i Virksomheder” den 15. maj 2019.

Før workshoppen blev der blandt andet præsenteret en række tal fra Deloittes Millennial Survey, som viser en stigende mistro blandt verdens unge til, at virksomhederne er en del af løsningen på verdens problemer. På baggrund af dette var der derfor inviteret en række millennials til at deltage i workshoppen. Deres opgave var at udfordre workshopdeltagernes tankegange for til sidst at skulle udvælge og præsentere den idé fra bordet, som de syntes var den bedst.

Workshoppen, som også indeholdt oplæg fra Impactful Jobs, RGS Nordic og Chr. Hansen, var sat op efter metoden Crazy8. Her havde workshop-deltagerne i alt 8 minutter til at finde på 8 ideer, der skulle svare på workshoppens overordnede spørgsmål.

Efterfølgende fik workshopdeltagerne 3 minutter til at udvælge én idé og brygge videre på den, inden den skulle præsenteres for de øvrige deltagere ved bordet.

Temaet og workshoppen er en del af et øget fokus på unge menneskers potentiale til at bidrage til verdensmålene gennem entreprenørskab og forretningsudvikling, som Global Compact Network Denmark lancerede med Tuborgfondet i februar måned i år.

Læs mere om Global Compact Network Denmarks udviklingsprogram for unge professionelle, Young SDG Innovators Program. Programmet starter i september 2019.

Nyheder

Charlotte Sølling of MP Pension wins the title of…

Five nominees were shortlisted for the title of this year’s SDG Pioneer in Denmark. An external committee has individually assessed each candidate and the winner has been found: Charlotte Sølling, ESG Manger at Danish pension fund MP Pension.

Global Compact Network Denmark’s Executive Director Sara Krüger Falk surprised Charlotte Sølling in the canteen at MP Pension to hand over the winner diploma and a Global Goals football.

As an ESG Manager at MP Pension’s team for Responsible Investments, Charlotte is responsible for managing the fund’s global screening of companies in its portfolio to make sure that the investments are not breaching the ten principles of the Global Compact or obstructing sustainable business conduct. Judging from CEO Jens Munch Holst’s remarks Charlotte is very well-liked and respected at MP Pension:

“Those of us who know Charlotte understand that she  contributes enormously to accelerate the sustainable transition and responsibility among those companies that MP Pension invests in. Therefore, I’m incredibly happy that she has been awarded the title of this year’s Danish SDG Pioneer today from a shortlist of five passionate young professionals.”

Charlotte has been one of five nominees for the title which have included young employees from a variety of different sectors including the food and building industries. The race was close between the five nominees, as all of them have made and are making extraordinary contributions to address some of the global problems put forth by the Sustainable Development Goals. However, based on the assessment of the external committee, which counts six of the most prominent voices within sustainability in Denmark, the title was granted to Charlotte Sølling.

What happens next?
This year’s SDG Pioneer will get the chance to deliver the closing remarks at the annual SDG Conference in the Confederation of Danish Industry on May 15, and more importantly she will enter the global SDG Pioneers campaign for the chance to become among 10 global SDG Pioneers who will be recognized during the UN General Assembly in September 2019.

Furthermore, Global Compact Network Denmark will invite Charlotte to a selection of events and activities throughout the rest of 2019 and the beginning of 2020.

About the campaign
The title of this year’s SDG Pioneer is awarded to a young professional from a Global Compact member company (aged 35 or under) committed to advancing the UN Sustainable Development Goals.

The Danish campaign is part of the UN Global Compact’s annual SDG Pioneers initiative which recognizes 10 SDG Pioneers from around the world. 17 local networks, including the Dutch and Egyptian, have participated in the campaign, and member companies have had the chance to nominate candidates until April 15, 2019.

This year’s campaign is part of the UN Global Compact and the Tuborg Foundation’s efforts to strengthen the engagement of young professionals from the business community in innovating and aligning business to the Global Goals. This is done in recognition of the need for new solutions and other ways of thinking – and for the young generation to be more involved in accelerating innovation to achieve the Sustainable Development Goals in 2030.

Nyheder

Her er de nominerede til titlen som årets SDG…

I de seneste to måneder har Global Compact Network Denmark (GCDK) været på udkig efter årets SDG Pioneer i Danmark – en person der har gjort en særlig indsats på vegne af deres virksomhed for at nå ét eller flere af FN’s verdensmål. Nu er de fem nominerede til titlen fundet.

Global Compact medlemsvirksomheder har i løbet af foråret kunnet indstille unge medarbejdere (35 år eller under) til titlen som årets SDG Pioneer i Danmark. Nu er der lukket for indstillinger, og GCDK’s sekretariat har fundet frem til de fem stærkeste kandidater, som er med i opløbet til at få titlen.

De nominerede blev offentliggjort i dag på Global Compact Network Denmark’s Årsdag af Uddannelses -og forskningsminister Tommy Ahlers, hvor de også hver især præsenterede deres arbejde, drivkraft og ambitioner omkring verdensmålene. 

Og de nominerede er…
De nominerede til titlen som årets SDG Pioneer er blevet udvalgt fra et stærkt kandidatfelt gennem en intern evalueringsproces, hvor der har været særligt fokus på kandidaternes arbejde med innovative løsninger samt deres evne til at inspirere, involvere og engagere både kollegaer og stakeholders i bæredygtighedsagendaen.

De fem nominerede er således blevet udvalgt på baggrund af deres ekstraordinære indsats og stærke resultater, når det kommer til at nå verdensmålene gennem deres arbejde.

Her er de fem nominerede:

Nassera Ahmed

Titel: Sustainability Specialist
Virksomhed: Chr. Hansen Holding A/S

Julia Williams

Titel: Sustainability Coordinator
Virksomhed: Ingleby Farms & Forests ApS

 

Charlotte Sølling

Titel: ESG Manager
Virksomhed: MP Pension

Leonora Eberhardt

Titel: Industrial PhD student
Virksomhed: MTH Group

 

Anders Kirkeby Larsen

Titel: Sustainability Advisor
Virksomhed: Ørsted

 

Med repræsentanter fra forsikrings-, bygge-, og biosciencebranchen samt landbrugs – og energisektoren, viser de fem profiler hvordan man uanset felt og branche kan være med til at løse nogle af verdens største udfordringer.

Vinderen indstillet til den global kampagne
Vinderen af titlen som ”Global Compact Network Denmark 2019 SDG Pioneer” bliver udvalgt af et eksternt panel bestående af seks fremtrædende bæredygtighedsaktører:

 • Anja Philip, Formand, Forbrugerrådet Tænk
 • Camilla Brückner, Direktør, UNDP’s nordiske repræsentationskontor
 • Flemming Lynge Nielsen, Sustainability Director, Danfoss A/S
 • Kirsten Brosbøl, MF og formand for tværpolitisk netværk for FN’s verdensmål
 • Ole Lund Hansen, Chief, Local Networks, UN Global Compact
 • Steen Hildebrandt, Formand, 2030-panelet og Professor emeritus, Institut for Marketing og Organisation, Aarhus Universitet
Vinderen annonceres i starten af maj, og vedkommende vil blandt andet få muligheden for at komme på scenen til Verdensmålskonferencen den 15. maj i Industriens Hus.

Derudover vil vinderen blive indstillet til den globale kampagne, med chancen for at blive én af 10 SDG Pioneers fra hele verden. De 10 SDG Pioneers vil blive udvalgt samt annonceret og anerkendt under FN’s Generalforsamling i New York til september.

Om kampagnen
Mens den globale SDG Pioneers-kampagne har været en årlig begivenhed globalt siden 2016 er det første gang, FN’s Global Compact har igangsat en lokal ansøgningsrunde i Danmark samt 16 andre lande, herunder Egypten, Kina og USA. Det er ligeledes første gang, der er et særligt fokus på unge medarbejdere (35 eller derunder) i kampagnen.

SDG Pioneers-kampagnen er ligeledes en del af et øget fokus på unge menneskers potentiale til at bidrage til verdensmålene gennem entreprenørskab og forretningsudvikling, som Global Compact Network Denmark lancerede med Tuborgfondet i februar måned i år.
Nyheder

Ny undersøgelse: Sådan arbejder nordiske Global Compact medlemsvirksomheder med…

I slutningen af 2018 og starten af 2019 adspurgte vi de nordiske virksomheder, som er tilsluttet Global Compact, hvordan de arbejder med verdensmålene, Global Compact’s 10 principper og bæredygtighed generelt. Det kommer der en længere rapport ud af, som de nordiske Global Compact-netværk udgiver i maj i samarbejde med Nordisk Ministerråd.

I mellemtiden kan man læse et sammendrag af rapporten, som handler specifikt om virksomhedernes arbejde med verdensmålene. Denne korte version bliver lanceret i dag til Global Compact Network Denmark’s Årsdag.

Verdensmålene er nyttige men svære at inkorporere i forretningen
Undersøgelsen viser, at de nordiske virksomheder er motiverede og parate til at arbejde med verdensmålene. Kun 14 procent oplever således økonomiske barrierer for arbejdet med målene, og topcheferne i 90 procent af virksomhederne bifalder arbejdet med målene. Dog viser undersøgelsen også, at en stor del af de adspurgte virksomheder finder det svært at inkorporere målene i deres forretning. Næsten halvdelen af virksomhederne finder det vanskeligt at sætte KPI’er og fremdriftsmål i forhold til verdensmålene, mens 43 procent finder det svært at oversætte verdensmålene til en forretningskontekst. Hele 85 procent af de adspurgte SMV’er (virksomheder med 0 til 250 medarbejdere) meddeler dog, at verdensmålene guider deres strategiske udvikling. Hos de største virksomheder (5.000 – 50.000 medarbejdere) er dette tal kun 43 procent.

Undersøgelsen viser også, at en del af de adspurgte virksomheder efterlyser mere støtte fra deres nationale regeringer i deres arbejde med verdensmålene. 37 procent siger således, at de oplever ingen eller utilstrækkelig støtte. Derudover meddeler 57 procent af virksomhederne at deres regeringers handlingsplan for verdensmålene har haft ingen eller minimal indflydelse på virksomhedernes arbejde med verdensmålene.

Om rapporten

 • Rapporten er bestilt af de nordiske Global Compact-netværk, og Global Compact Network Denmark har ledt arbejdet, som er udført af konsulenthuset Nordic Sustainability. Rapporten udgives i samarbejde med Nordisk Ministerråd.
 • Rapporten er baseret på en rundspørge udsendt til alle nordiske Global Compact-virksomheder i slutningen af 2018 og starten af 2019
 • I alt 243 virksomheder fra Danmark, Finland, Grønland, Island, Norge og Sverige har deltaget i rundspørgen.
 • Rapporten er et uddrag fra en længere rapport om de nordiske Global Compact-virksomheders arbejde med verdensmålene og bæredygtighed generelt som bliver udgivet online i midten af maj.
Nyheder

I dag ringede børsklokkerne i ligestillingens tegn

Der var stopfyldt på den københavnske fondsbørs, Nasdaq, i morges
da Global Compact Network Denmark ringede handlen i gang med børsklokken i
forbindelse med kvindernes internationale kampdag. ”Ring the Bell for Gender
Equality” hed arrangementet, og formålet var at sætte fokus på manglen på kvinder
i lederstillinger og i bestyrelser samt vigtigheden af ESG (virksomheders
arbejde med ansvarlighed) fra investorernes synspunkt.

For selvom den private sektor i stigende omfang anerkender,
at ligestilling betyder en større talentmasse, øget produktivitet og
kreativitet, samt en stærkere bundlinje, er fremgangen stadig langsom.

Bestyrelsesformand i Global Compact Network Denmark,
Annemarie Meisling, uddyber:

“Fremtidsforskere
vurderer, at det på globalt plan vil tage 108 år at udligne uligheden mellem
kønnene. Derfor har vi en stor opgave foran os. Vi skal blandt andet sikre en
god kønsbalance i topledelse og bestyrelser, og det kan vi kun gøre i
fællesskab. Det er en af grundene til at vi har etableret et dansk Global
Compact netværk, som er en del af verdens største bæredygtighedsinitiativ for
virksomheder.”

Ud over Annemarie Meisling bød morgenen også oplæg af Carsten Borring, Head of Listings & Capital Markets, Nasdaq Copenhagen, Tom Jacobsgaard, CEO for Bestyrelsesforeningen, Louise Fredbo, Bestyrelsesmedlem i Kvindeøkonomien, samt Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen.

Også Ministeren havde et klart budskab til investorerne:

“Undersøgelser viser, at der er penge i ligestilling, og både mænd og kvinder vil vinde på det … Vi har brug for, at alle talenter kommer i spil, både i ledelse og i investering, for det bidrager til vækst og velstand.”

Annemarie Meisling, Bestyrelsesformand i Global Compact Network Denmark samt Director for Sustainability i Chr. Hansen og Eva Kjer Hansen, Ligestillingsminister.

Over 70 børsklokker for ligestilling over hele verden
Det er ikke kun i København, at børsklokkerne har en anden klang i dag. Ring the Bell-kampagnen er nemlig et globalt initiativ af FN’s Global Compact, og i 79 byer ringes handlen således i gang i dag i ligestillingens tegn. Det er 14 flere end sidste år, hvor klokkerne også ringede på Fondsbørsen i København. Kampagnen støtter op om Verdensmål 5, ’ligestilling mellem kønnene’, og fokuserer overordnet på at skabe opmærksomhed omkring mulighederne for, hvordan den private sektor kan fremme ligestilling og bæredygtig udvikling.

Og der er håb forude, hvis man spørger Annemarie Meisling:

”Jeg tror at investorerne
bliver fremtidens helte, også på ligestillingsområdet. Hvis de fortsætter med
at ringe med klokken – ikke kun i dag, men også resten af året i
bestyrelseslokalerne og i deres samtaler med topledelsen – er jeg sikker på, at
vi når i mål langt hurtigere.”

Den globale
Ring the Bell for Gender Equality-kampagne er arrangeret af FN’s Global Compact
i samarbejde med Sustainable Stock Exchanges Initiative, UN Women, IFC, Women
in ETFs og World Federation of Exchanges.

Nyheder

Tuborgfondet støtter FN’s Global Compact i at udbrede Verdensmålene…

Pressemeddelelse, 1. februar 2019

Tuborgfondet støtter FN Global Compact i at få unge i erhvervslivet til at udvikle nye bæredygtige strategier og forretningsmodeller. Indsatsen, der tager udgangspunkt i Verdensmålene, skal få de unge generationer mere på banen. Indsatsen starter i Danmark og udrulles over de næste tre år til andre lande i Europa, Asien, Afrika og Amerika.

Erhvervslivet spiller en afgørende rolle i at sikre, at verden udvikler sig i en mere bæredygtig retning. De ambitiøse verdensmål, som verdens ledere vedtog i 2015, bliver kun til virkelighed hvis især etablerede virksomheder, men også nye start-ups og iværksættere udvikler nye løsninger, strategier og forretningsmodeller, der kan være med til at løse globale problemer som vandmangel, forurening, fattigdom og ulighed.

Læs mere

Nyheder

Join our conference about innovation with the SDGs

Are you a young professional or just interested in sustainable innovation? Join this half-day conference on February 1 and learn how to become an SDG innovator, entrepreneur and intrapreneur.

The world needs new ideas and innovative solutions to reach the 17 UN Sustainable Development Goals (SDGs or Global Goals), and the young generation has the mindset to provide them.

During our half-day conference on February 1 in the UN City in Copenhagen, you will learn how to use the SDGs to create innovation and new business strategies. Moreover, you will become familiar with UN Global Compact’s new Young SDG Innovator program, which aims to turn young professionals into SDG intrapreneurs who can help the companies they represent create a profit while solving some of the world’s biggest challenges. The Young SDG Innovator program is supported by Tuborgfondet.

Læs mere