Tidligere begivenheder

Workshop – Human Rights Due Diligence – 19. november…

Efter en veloverstået første workshop om forankringen af en menneskerettighedspolitik retter arbejdsgruppen nu blikket mod due diligence processen. Den anden workshop stiller derfor skarpt på identifikationen og håndteringen af menneskerettighedsudfordringer ude i virksomhederne. Advokat og medlem af Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (MKI) Thomas Trier Hansen sætter scenen ved at give et indblik i hvad menneskerettighederne er for en størrelse og hvilke krav der stilles til jeres identifikation og håndtering i forskellige kontekster. Herefter vil Director Malene Østergaard fra Danfoss fortælle om deres arbejde med at implementere en proces for deres menneskerettigheds due diligence. Dagen sluttes af med en workshop, der vil give deltagerne mulighed for at arbejde hands-on med processen og erfaringsdele på tværs.Læs mere

Tidligere begivenheder

Konference om ny teknologi og forretningsmodeller

Ny teknologi og forretningsmodeller med verdensmål i centrum var på programmet til vores udsolgte event “New Technologies and Business Models for the SDGs”. Konferencen løb af stablen torsdag den 13. september 2018 hos Pier47 og blev arrangeret i samarbejde med DI – Fra Filantropi til Forretning
Et stort tak til alle der præsenterede og deltog, og tak til
Rainmaking at Pier47 for at lægge hus til.Læs mere

Tidligere begivenheder

United Nations General Assembly 2019 – Deltager din virksomhed?

Er du eller din virksomhed til stede under FN's Generalforsamling 2019? Så del det med os nedenfor.

Vi glæder os til at se jer!

Interessetilkendegivelse

Dato: 17-30 september 2019

Sted: New York City, US

Tidligere begivenheder

UN Global Compact introduction meeting

Are you a new member to Global Compact? Or a current member interested in reporting on the SDGs? Then join our introduction meeting on Global Compact and learn about your role and responsibilities.

As member of United Nations Global Compact, your company is part of the world’s largest initiative for responsible businesses working together with 7000 companies worldwide and 310 companies in Denmark. As a signatory to Global Compact, your company is committed to implement and report on the 10 Global Compact principles on human rights, anti-corruption, labour rights and environment. All company signatories submit an annual Communication on Progress (COP) report, presenting their work and performance against the 10 principles. To make sure you understand what it implies to become a part of Global Compact; to work and report under Global Compact, we invite you to an introduction meeting and workshop together with KPMG.

Program

Morning session
09.30
Registration & networking
Light breakfast will be served
10.00
Welcome by KPMG
KPMG in Denmark
10.05
Welcome & Introduction - What are United Nations Global Compact and Global Compact Network Denmark?
Global Compact Network Denmark
10.20
United Nations Global Compact - What are the expectations and responsibilities of your company?
Global Compact Network Denmark
10.40
What are the COP reporting requirements?
Global Compact Network DenmarK
11.00
Coffee break
11.15
Reporting according to UNGC COP and the Danish Financial Statements Act §99a and b
KPMG in Denmark
11.35
Good COP vs. Bad COP
KPMG in Denmark
11.50
Closing
Global Compact Network Denmark
KPMG in Denmark
12.00
Lunch break & Networking
Registration for afternoon session starts at 12.30
Afternoon session
13.00
Welcome & Introduction
KPMG in Denmark
Global Compact Network Denmark
13.10
The importance of SDGs reporting
Pia Yasuko Rask, Director of Safe Water, Grundfos A/S
13.30
Breakout session II: Basic
Understanding how to report on the SDGs
Christoffer Quist Weesgaard, Corporate Responsibility Manager, Coloplast A/S
Global Compact Network Denmark & KPMG in Denmark

Breakout session II: Advanced
Principled prioritization on SDGs, measuring and reporting on progress
Nassera Ahmed, Sustainability Specialist, Chr. Hansen Holding A/S
Global Compact Network Denmark & KPMG in Denmark
15.30
Shared breakout session
15.40
Progress on work, upcoming events & closing
Global Compact Network Denmark
KPMG in Denmark
15.45
Networking

Vi forbeholder os retten til løbende ændringer i programmet.

Date: 
3 September 2019

Time:
Morning session: kl. 10.00-12.00      Afternoon session: kl. 13.00-16.30

Registration:
Morning session: kl. 09.30-10.00
Afternoon session: kl. 12.30-13.00

Venue:
KPMG, Dampfærgevej 28,
2100 Copenhagen Ø

Registration deadline: 
27 August 2019

Closed for registrations

Tidligere begivenheder

Fra klimavisioner til klimahandlinger – Hvordan kan den private…

Program

09.30
Registrering
10.00
Velkomst og åbningsbemærkninger
Rasmus Prehn, Udviklingsminister
10.10
De globale klimaudfordringer – behov for nytænkning, ambitioner og handling
Manish Bapna, Executive Vice President and Managing Director, World Resources Institute (WRI)*
10.30
Præsentation af Science Based Targets-initiativet
Lise Kingo, CEO and Executive Director, FN’s Global Compact (videoindlæg)
Ole Lund Hansen, Chief, Leadership Programs, FN’s Global Compact
Bo Øksnebjerg, Generalsekretær, WWF Verdensnaturfonden

Spørgsmål fra salen
11.00
Pause
11.15
Paneldebat - Science Based Targets i danske virksomheder
Dorethe Nielsen, Senior Director, Corporate Environmental Strategy, Novo Nordisk A/S
John Kornerup Bang, Head of Sustainability Strategy and Chief Advisor, Climate Change, A.P. Møller - Mærsk A/S
Jan Dalsgård Johannesen, Senior Advisor Sustainability, Arla Foods

Spørgsmål fra salen
12.00
Sektorsamarbejde – er det virksomhedernes fremtidige klimamodel?
Katrine Bjerre Eriksen, Direktør, Synergi
12.10
Den grønne generation
Charlotte Sølling Grann, dansk SDG Pioneer 2019 & ESG Manager, MP Pension
12.20
Afsluttende bemærkninger
Ole Thonke, Kontorchef, Bæredygtig Vækst og Beskæftigelse, Udenrigsministeriet (bekræftet)
Sara Krüger Falk, Direktør, Global Compact Network Denmark
12.30
Netværk og let frokost

*Oplæg afholdes på engelsk

Dato:
30. august 2019

Tidspunkt:
Kl. 10.00-13.30                      Registrering fra kl. 9.30

Sted:
Eigtveds Pakhus, Strandgade 25G, 1401 København, sal III.

Tilmeldingsfrist:
23. august 2019

Tilmelding

Send en mail med emnefeltet ’SBTi tilmelding’ med navn, titel og virksomhed/organisation til vbestud@um.dk.  

Baggrund

Gennem Paris-aftalen forpligtede 195 lande sig til at forebygge alvorlige klimaforandringer bl.a. ved at begrænse den globale opvarmning til 1,5˚C i forhold til præindustrielle temperaturer. En rapport fra FN’s klimapanel (IPCC) beretter om seriøse konsekvenser, hvis den globale temperatur stiger til over 1,5˚C, og advarer om, at den globale drivhusgasemission skal halveres inden 2030 og neutraliseres helt inden 2050, hvis målet om at begrænse den globale opvarmning til 1,5˚C skal virkeliggøres. Overgangen til lavemissionsøkonomi bør derfor accelereres.

Klimakrisen er en af vor tids største udfordringer. Hårdest ramt er udviklingslandene (Verdensbanken, 2015), men Danmark og andre rige lande vil også blive påvirket, særligt hvis udviklingslandene ikke kan håndtere udfordringerne. Der er behov for handling og øgede ambitioner blandt alle aktører. Partnerskaber, innovation og nye teknologier er vigtige for at finde reelle, holdbare og skalerbare løsninger. Dansk erhvervsliv kan spille en central rolle i den grønne omstilling – men hvordan kan virksomhederne omstille og tilpasse sig? Og hvordan kan virksomhederne bidrage til at nå målsætningerne og sikre resultater der, hvor klimaforandringerne rammer hårdest?

Science Based Target initiative (SBTi)

Over de sidste år er initiativet Science Based Targets hurtigt blevet den mest effektive måde for virksomhederne at strømline deres strategier med Paris-aftalens målsætning. Carbon Disclosure Project (CDP), FN’s Global Compact, World Resources Institute (WRI) og WWF Verdensnaturfonden står bag det fælles initiativ, der sætter virksomheders mål for CO2-reduktion i forhold til den seneste viden inden for klimaforskning og målsætningen i Paris-aftalen. Initiativet har til formål at motivere og rådgive virksomheder til at fastsætte ambitiøse og videnskabsbaserede klimamål, specifikt emissionsreducerende mål om at begrænse stigningen af den globale temperatur til 1,5˚C. Et emissionsreducerende mål er science based, hvis det er i overensstemmelse med, hvad det nyeste klimavidenskab fastslår er nødvendigt for at møde klimamålet i Paris-aftalen.

Målsætningen med SBTi er, at forskningsbaserede mål integreres i virksomheders strategi og arbejde med bæredygtighed for derved markant at øge den private sektors bidrag til den grønne omstilling. Aktuelt følger næsten 600 virksomheder på globalt plan den forskningsbaserede tilgang til klimahandling, hvoraf ca. 230 virksomheder har formuleret et valideret ”SBT”. Heriblandt er otte danske virksomheder, hvoraf halvdelen har et konkret mål. Ved at sætte fokus på SBTi er det forhåbningen, at flere danske virksomheder vil forpligte sig til at reducere deres udledning og blive en del af løsningen mod den grønne omstilling. Det er nødvendigt, hvis vi skal nå i mål med Paris-aftalens målsætninger og derfor et af hovedformålene for FN’s klimatopmøde 2019.

Danske løsninger til globale udfordringer

Danmark har fået en ny regering med historisk høje ambitioner for den grønne omstilling herhjemme og ude i verden. Målet om 70% reduktion i drivhusgasser i 2030 er allerede blevet bemærket internationalt. Danmark løser ikke klimakrisen alene, men Danmark går foran og viser vejen, også på FN’s klimatopmøde som medvært på sporet om energiomstilling. Når FN’s Generalsekretær inviterer til klimatopmøde 23. september 2019 er instruktionen til verdens ledere – offentlige som private – klar: kom ikke med en tale, kom med en plan. For det er nødvendigt med hurtig og ambitiøs handling fra hele verdenssamfundet. Dansk erhvervsliv har allerede stærke grønne kompetencer og går foran i indsatser på tværs af værdikæder for at sætte skub i en sektorbaseret omstilling, der rækker ud over den enkelte virksomhed. De danske virksomheder kan derfor – også i denne sammenhæng – påtage sig førerrollen internationalt.

Tidligere begivenheder

Workshop – Menneskerettigheder: Politikker og forankring – 5. september

2018 er 70 året for FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder. GCDK stiller derfor skarpt på menneskerettigheder i danske virksomheder gennem tre workshops. Den første workshop i rækken sætter fokus på din virksomheds nuværende eller kommende menneskerettighedspolitik. Ønsker du vejledning i de nationale og internationale krav, der stilles til en menneskerettighedspolitik, samt sparring med andre virksomheder i hvordan du får politikken til at leve i din virksomhed, så sæt kryds i kalenderen den 5. september. Igennem oplæg og konkrete virksomhedseksempler fokuseres der på kravene og erfaringerne med at udarbejde og forankre en menneskerettighedspolitik. Gennem workshops vil du få mulighed for at dele viden og erfaringer med andre af GCDK’s medlemsvirksomheder.Læs mere

Folkemøde

Mød os på Folkemødet!

Er du på Folkemødet - det er vi! Vi håber at se så mange af vores medlemmer på mødet og få mulighed for at deltage i jeres arrangementer. Vi har selv en række spændende arrangementer på tapettet.

Torsdag den 13. juni kl. 18.00-18.45 stiller vi sammen med Novo Novo Nordisk, Institut for Menneskerettigheder, Dansif og 92-gruppen skarpt på, hvordan danske virksomheder arbejder ansvarligt med verdensmålene. Kom og tag del i debatten, når repræsentanter fra forskellige sektorer mødes og diskuterer vejen til verdensmålene i virksomhederne.

Fredag den 14. juni kl. sætter vi vores projekt – Verdensmål i Værdikæden – i fokus. Her vil Madspild og Monopolet debattere, hvordan vi kan mindske madspild i de danske restauranter og dermed skubbe i retningen af en mere ressourceeffektiv økonomi.

Tidligere begivenheder

Workshop om verdensmål i virksomheder

Kom med, når vores SDG-arbejdsgruppe rykker til Jylland og besøger Rambøll i Esbjerg til et spændende halvdagsmøde med både virksomhedsoplæg og workshop med fokus på FN’s Verdensmål. Mødet er åbent for alle.

Tilmeld dig her til vores næste arbejdsgruppemøde i SDG-arbejdsgruppen. Temaet er FN’s Verdensmål og hvordan virksomheder igennem målene kan bidrage til at opnå 2030 Agendaen, og mødet afholdes i samarbejde med Rambøll og DI – Filantropi til Forretning. Mødet er åbent for alle, så også virksomheder, der er interesserede i at høre mere om Global Compact, kan komme og lære mere om, hvad vi laver.

Vi glæder os til at byde jer velkommen!

Se det foreløbige program herunder.

Program

11.30

Sandwiches, registrering og pre-meeting networking

12.15

Velkomst og introduktion til dagen
Rambøll

12.25

Introduktion til UN Global Compact
Global Compact Network Denmark

12.40

Introduktion til linket mellem SDG'er og den private sektor, og hvordan virksomheder kan bidrage til opfyldelsen af 2030 Agendaen
Henrik Schramm Rasmussen, DI - Filantropi til Forretning

13.15

Hvordan bidrager Danfoss til opfyldelsen af 2030 Agendaen, og hvordan er sammenhængen til virksomhedens strategier
Flemming Lynge Nielsen, Sustainability Director, Danfoss

13.30

Rambøll og verdensmålene – hvordan vi arbejder med bæredygtighed som en del af vores forretningsstrategi
Neel Strøbæk, Senior Group Director, Sustainability & Corporate Responsibility, Rambøll

13.45

Q&A - Feedback til virksomhedspræsentationer
Faciliteret af Rambøll og Global Compact Network Denmark

14.00

Pause

14.25

Workshop
Smagsprøve på Filantropi til Forretning-projektet

15.30

Feedback i plenum

16.15

Wrap-up, tak for i dag og post-meeting networking

Dato: 28-05-2019

Tidspunkt: 11.30-16.30

Sted: Rambøll, Bavnehøjvej 5, 6700 Esbjerg

Tilmeldingsfrist: 24-05-2019

Tilmelding

Lukket for tilmeldinger

Tidligere begivenheder

Lær dine menneskerettigheder

Hvad er menneskerettigheder? Og hvad betyder de i en virksomhedskontekst? Efter at have arbejdet med etableringen og forankringen af en menneskerettighedspolitik, due diligencen processen og hvordan virksomheder kan rapportere og kommunikere om arbejdet, stiller vi nu skarpt på kernen i arbejdet – nemlig menneskerettighederne.

På workshoppen kan du lære mere om betydningen af menneskerettighederne i en virksomhedskontekst og i forskellige sektorer. Gennem ekspertoplæg, en konkret virksomhedspræsentation og videndeling blandt deltagerne, vil dagen give et indblik i de grundlæggende rettigheder og hvordan din virksomhed kan arbejde med dem i praksis.

Program

09.30 Registrering og morgensnack
10.00
Velkomst
Cecilie Münster, Netværkskoordinator, Global Compact Network Denmark
10.05
Human Rights Due Diligence - hvordan var det nu det var?
Institut for Menneskerettigheder
10.30
Part 1 - Menneskerettigheder - hvad betyder de enkelte rettigheder?
Institut for Menneskerettigheder
11.00
Pause
11.15
Part 2 - Menneskerettigheder - hvad betyder de enkelte rettigheder?
Institut for Menneskerettigheder
12.00
Frokost
12.45
Virksomhedsoplæg: skrivebordsøvelsen - konkrete eksempler
Lea Marie Juliussen, CSR konsulent, REGA
13.45
Pause
14.00
Workshop - i grupper delt efter sektor
Global Compact Network Denmark & Institut for Menneskerettigheder

Workshop del 1: Hvilke menneskerettigheder er mest relevante for vores sektor?

Workshop del 2: Hvad kan vi gøre for bedre at arbejde med menneskerettighederne?
15.55
Tak for i dag

Vi forbeholder os retten til løbende ændringer i programmet.

Dato: 27-05-2019

Tidspunkt: 10.00-16.00

Registrering: 09:30-10.00

Sted: Institut for Menneskerettigheder, Wilders Pl. 8K, 1403 København

Tilmeldingsfrist: 20. maj 2019

Tilmelding

For tilmelding send en mail med navn, titel og virksomhed til cecilie@globalcompact.dk