Global Compact

Kom i praktik hos Global Compact Network Denmark i…

Brænder du for bæredygtighed i dansk erhvervsliv?

Global Compact Network Denmark (GCDK), som er det lokale netværk for FN’s Global Compact, blev stiftet i oktober 2017 og har været i en rivende udvikling lige siden. Derfor er vi på udkig efter en udadvendt, ambitiøs og dygtig praktikant, som kan hjælpe sekretariatet med intern koordinering, event management, kontakt med medlemsvirksomheder og kommunikation.

Som praktikant hos GCDK får du et helt unikt indblik i bæredygtighedsagendaen i Danmark. Du vil komme tæt på alle de danske virksomheder og organisationer, der arbejder med ansvarlighed og bæredygtighed, herunder innovation, menneskerettigheder, miljø og anti-korruption. Samtidig vil du komme helt ind i maskinrummet i Global Compact Network Denmark, der er del af en global organisation med netværk i over 65 lande. Du vil indgå på lige fod med de øvrige ansatte, og dine opgaver vil bl.a. bestå i følgende:

  • Koordinering og assistance på to af GCDK’s flagskibsprojekter Young SDG Innovators Programme og Verdensmål i Værdikæden
  • Koordinering af medlemsaktiviteter, herunder planlægning af konferencer, workshops og seminarer
  • Vedligeholdelse af medlemsdata, herunder løbende kontakt med medlemsorganisationer
  • Kommunikation via hjemmeside og SoMe platforme
  • Varetagelse af diverse ad hoc-opgaver.

Praktikopholdet giver dig således masser af konkrete erfaringer, der vil ruste dig til din videre karriere. Samtidig opbygger du undervejs et stærkt netværk bestående af både virksomheder, NGO’er, brancheorganisationer og interesseorganisationer, der arbejder med bæredygtighed.

Det vigtigste er, at du:

  • Har interesse for virksomheders arbejde med bæredygtighed og ansvarlighed
  • Har administrativt tæft og er struktureret af natur
  • Er dygtig til at formulere dig skriftligt både på dansk og engelsk
  • Er omstillingsparat og befinder dig godt i en organisation, hvor tempoet er højt.
  • Er hurtig til at sætte dig ind i nye projekter og arbejdsgange i en organisation i udvikling

Det er en fordel, hvis du har erfaring fra en medlemsorganisation, hvis du har arbejdet i CRM-systemer, eller hvis du før har koordineret og/eller afviklet arrangementer.

Praktikken er ideelt 37 timer om ugen løbende fra 1. februar 2020 til 31. juli 2020. Vi er dog fleksible med hensyn til eventuelle studiekrav. Kandidater der har afsluttet deres uddannelse kommer ikke i betragtning. Vi kan tilbyde mindre kompensation i henhold til din studieordning samt betalt frokostordning.

Hvis du har spørgsmål til praktikforløbet kan du kontakte Network Manager Joachim Christensen på joachim@globalcompact.dk eller ringe til GCDK Sekretariatet på 88 61 82 00.

Send din ansøgning til info@globalcompact.dk inden ansøgningsfristen den 1. november 2019. Vi vurderer løbende de indsendte ansøgninger og afholder løbende samtaler. Vi opfordrer dig derfor til at indsende din ansøgning hurtigst muligt.

Vi glæder os til at høre fra dig.

De bedste hilsener GCDK Sekretariatet            

Nyheder

Tre gode råd til SMV’ers bæredygtighedsrapportering

Under titlen SMV COP 2019 hyldede vi i torsdags for første gang de bedste COP-rapporter fra vores SMV-medlemsvirksomheder i samarbejde med FSR – danske revisorer. Det skete til et fyldt arrangement på Carlsberg Akademi, og det var GrønlandsBANKENe-Boks A/S, MP Pension, Lodam Electronics A/S (nu BITZER Electronics A/S), Vandcenter Syd A/S og Danish Energy Management A/S der løb med hæderen (du kan læse mere om dette her).

Formålet med SMV COP er blandt andet at inspirere andre SMV’er i arbejdet med at rapportere på Global Compacts 10 Principper om ansvarlighed og verdensmålene. Men hvad er god rapportering egentlig, når man er en mindre virksomhed med begrænsede ressourcer? Og hvor mange kræfter skal man lægge i det? Det var nogle af de spørgsmål, der blev rejst til arrangementet i torsdags. Mens flere af de fremhævede virksomheder berettede om, hvordan en god bæredygtighedsrapport kan have stor værdi for eksempelvis interessenter, brand og den interne arbejdskultur, blev det også klart, at rapporteringen hurtigt kan blive en tids -og ressourcekrævende affære. Og nogle gange også en affære, der kræver hjælp fra eksterne partnere.

Som medlemsvirksomhed skal man årligt rapportere på Global Compacts 10 principper og genbekræfte medlemskabet og forpligtelserne på topledelsesniveau, men der er ikke specifikke krav for omfanget af en COP-rapport. Dette afhænger for eksempel af virksomhedens størrelse og hvor moden den er i sit bæredygtighedsarbejde. Alligevel er FSR – danske revisorers CSR-udvalg kommet frem til tre gode tommelfingerregler for bæredygtighedsrapportering i alle slags SMV’er baseret på de 38 rapporter, som blev sendt ind under SMV COP-kampagnen. Dem gennemgår vi her med gode eksempler fra de seks særligt udvalgte COP-rapporter.

Tre huskeregler til bæredygtighedsrapportering i SMV’er

1. Fortæl hvem I er – og forklar jeres forretningsmodel – så dem, der læser jeres rapport, kan sætte rapportens informationer og data ind i en klar kontekst. Det letter læsevenligheden og er med til at sikre en bedre forståelse af rapportens fokus og oplysninger.

Blandt de seks rapporter fremhæver CSR-udvalget blandt andet COP-rapporten fra VandCenter Syd for dens logiske struktur og tilføjer, at ”særligt beskrivelsen af forretningsmodellen på side fire er let forståelig, og grafikken går igen og skaber genkendelighed for læseren” Også MP Pensions oversigt på side fire og fem giver et hurtigt overblik over virksomheden og de væsentligste bæredygtighedsinformationer, mens oversigten over kerneaktiviteter og værdiskabelse på side syv i e-Boks’ rapport også får ros af udvalget.

(Uddrag af COP-rapporten fra VandCenter Syd)

2. Sæt tydelige mål og fortæl om de resultater I har opnået i den periode, rapporten dækker, samt forklar positive og negative udviklinger. Inddrag kvantitative data, og om muligt også historiske data til at understøtte jeres fortælling om udviklingen.

CSR-udvalget fremhæver særligt Lodam Electronics’ (nu Bitzer Electronics) rapport for dens brug af data, der går flere år tilbage, og tilføjer blandt andet, at det ”skaber transparens om udviklingen i energiforbruget, hvilket sjældent ses for virksomheder i den størrelse”. Også GrønlandsBANKENs rapport bliver fremhævet for at inkludere et afsnit, der evaluerer bankens arbejde med samfundsansvar. Det viser efter udvalgets opfattelse god refleksion fra virksomhedens side.

(Uddrag af COP-rapporten fra GrønlandsBANKEN)

3. Vær selektiv i brugen af billeder og grafik i rapporten – brug dem så de understøtter budskaber i teksten og viser sammenhænge, der ellers kræver mange ord at forklare. Rapporten er en kilde til information for mange interessenter, og informationerne skal fremstå troværdige.

Her er ovenstående uddrag fra VandCenter Syd også et godt eksempel på visuelle elementer, som formår at understøtte og forklare det skriftlige. Derudover får GrønlandsBANKEN også anerkendelse af CSR-udvalget for deres rapports enkle og informative struktur, mens Danish Energi Managements rapport bliver fremhævet for dens visuelt flot fremstillede oversigt over virksomhedens relation til verdensmålenes delmål.

(Uddrag af COP-rapporten fra Danish Energy Management)

Du kan læse mere om de seks virksomheder og deres rapporter i vores SMV COP 2019 publikation (pdf). Alle COP-rapporter kan findes via Global Compacts globale hjemmeside.

Baseret på den store interesse for SMV COP-initiativet og eventet i torsdags planlægger vi i netværket at afholde endnu et arrangement inden længe om god COP-rapporteringspraksis for SMV’er. Hold øje med vores events-side og vores tilmeld vores nyhedsbrev.

Begivenheder

Workshop: Hvordan kan SMV’er tage del i klimakampen?

Den danske regering har lagt en ambitiøs klimastrategi, som skal føre til en 70 procents reduktion i drivhusgasser i 2030 i forhold til 1990 og et CO2-neutralt Danmark i 2050. Denne målsætning kræver handling i hele samfundet – også fra danske virksomheder.

99 procent af det danske erhvervsliv består af små- og mellemstore virksomheder, og disse virksomheder skal vi også have med i klimakampen. Men hvordan laver man egentlig en ambitiøs og realistisk klimastrategi og målsætninger, hvis man er en mindre virksomhed med begrænsede ressourcer? Det udforsker vi til denne workshop.

OBS! Vi gør opmærksom på, at denne workshop er forbeholdt Global Compact medlemsvirksomheder.

Program

08.00 Registrering og morgensnack
08.30
Velkomst
Sara Krüger Falk, Global Compact Network Denmark
08.35
Hvorfor sætte klimamål som mindre virksomhed?
Joachim Marc Christensen, Global Compact Network Denmark
08.50
Introduktion til initiativet Science-Based Targets
TBC
09.05
ESG-nøgletal på klima: Hvad kan/bør man måle på som mindre virksomhed?
Birgitte Mogensen, FSR - danske revisorer
09.30
Pause
09.45
Klimamål som servicevirksomhed
Peter Andreas Sattrup, Danske Arkitektvirksomheder
10.00
Virksomhedsoplæg 2
TBC
10.15
Workshop: Barrierer og muligheder for din virksomhed for at sætte klimamål
Sara Krüger Falk & Joachim Marc Christensen, Global Compact Network Denmark
11.15
Opsamling: Sådan kommer du videre herfra
Sara Krüger Falk & Joachim Marc Christensen, Global Compact Network Denmark
11.30
Tak for i dag

Vi forbeholder os retten til løbende ændringer i programmet.

Dato: 4. marts 2020

Tidspunkt: 08.30-11.30

Registrering: 08.00-08.30

Sted: Vartov – Grundtvigskforum, Farvergade 27, 1463 København

Tilmeldingsfrist: 26. februar 2020

No-show fee: 500,- DKK

OBS! Bemærk venligst at arrangementet er forbeholdt medlemmer af Global Compact Network Denmark.

Tilmelding

Uncategorized

Kom i praktik hos Global Compact Network Denmark!

Praktik fra 1. februar 2019 til 31. juli 2019

Brænder du for bæredygtighed i danske virksomheder? Så er en praktik i Global Compact Network Denmark (GCDK) lige noget for dig. GCDK, som er det lokale netværk for FN’s Global Compact, blev stiftet i oktober 2017 og har været i en rivende udvikling lige siden. Derfor er vi på udkig efter en udadvendt, ambitiøs og dygtig praktikant, som kan hjælpe sekretariatet med administration, intern koordinering og kontakt med medlemsvirksomheder.Læs mere

Uncategorized

Nyhedsbrev #1

Vi har netop udsendt vores allerførste nyhedsbrev, som vi fremadrettet vil bestræbe os på at gøre til en månedlig begivenhed. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet nederst på denne side.  Vores Executive Director, Sara Krüger Falk, har formuleret følgende tekst som indleder denne måneds nyhedsbrev.Læs mere

Uncategorized

Vi søger en kommunikationspraktikant

Global Compact Network Denmark er på udkig efter en ambitiøs og dygtig praktikant, der vil blive ansvarlig for GCDK’s nyhedsbrev samt udarbejdelse af indhold til vores hjemmeside og sociale medier.  Som praktikant hos GCDK vil du få et helt unikt indblik i bæredygtighedsagendaen i Danmark og du vil komme tæt på alle de danske virksomheder og organisationer, der arbejder med bæredygtighed, herunder innovation, menneskerettigheder, miljø og anti-korruption. Samtidig vil du komme helt ind i maskineriet bag det indflydelsesrige bæredygtighedsinitiativ UN Global Compact og få indblik i, hvordan bæredygtighedsagendaen udfolder sig i praksis i Danmark. Vores kontor er placeret i Industriens Hus midt i København.Læs mere

Uncategorized

UN Global Compact Academy

UN Global Compact startede tidligere i år et online-akademi, der er designet til at give virksomheder og organisationer relevant viden og værktøjer i deres fortsatte arbejde med bæredygtighedsagendaen. Akademiet er udformet som et webinar så interesserede kan tilgå akademiet online via computer og tablets. Den første session blev afholdt 12. marts 2018 og var en samtale mellem Lise Kingo og John Ruggie (se eller gense denne session nederst på denne side).Læs mere

Uncategorized

Tilmelding til arbejdsgrupper

Global Compact Network Denmark har nedsat tre arbejdsgrupper, som over de næste 12 måneder vil afholde en række møder og workshops for netværkets medlemmer. Fokusområderne for arbejdsgrupperne er valgt ud fra en rundspørge blandt netværkets medlemmer i efteråret 2017, og formålet er helt overordnet at skabe øget videndeling og stærkere samarbejde mellem vores medlemmer. Vi opfordrer vores medlemsvirksomheder til at tilmelde sig en eller flere arbejdsgrupper.Læs mere