Danske SMV’er: Derfor skaber det værdi at rapportere på samfundsansvar

af | 1. okt 2020

Hvad er en god bæredygtighedsrapport? Og hvordan laver man den bedst, hvis man er en virksomhed på mindre end 250 ansatte?

Det er blandt andet de spørgsmål vi forsøger at svare på i initiativet SMV COP, hvor vi i samarbejde med FSR – danske revisorer samler de bedste bæredygtighedsrapporter fra mindre virksomheder.

Formålet er at vise, at man godt kan rapportere grundigt på samfundsansvar på en måde, som hverken vælter budgettet eller stjæler unødvendigt mange medarbejdertimer. På en måde, som både skaber værdi internt i virksomheden og eksternt til investorer, kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter.

Virksomheder tilsluttet Global Compact skal årligt indlevere en såkaldt Communication on Progress (COP)-rapport om dens arbejde med samfundsansvar. Det er et ufravigeligt krav. Med SMV COP forsøger vi at vise, at rapporteringen ikke skal ses som en sur, tilbagevendende pligt, men en mulighed for at skabe sammenhængskraft, vision, strategisk retning og stolthed i virksomhederne.

SMV COP 2020 – Hvad siger de dygtigste virksomheder om rapportering?

SMV COP løb af stablen for andet år i træk i år, og d. 1. september kunne man se med på livestream, da vi afslørede de fem udvalgte virksomheder til SMV COP-listen: Troldtekt, Missionpharma, Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU), Phoenix Design Aid og Metz. Fem vidt forskellige SMV’er med én ting til fælles: en bemærkelsesværdigt kyndig bæredygtighedsrapport.

I kølvandet på kåringen har vi spurgt de fem virksomheder, hvad de får ud af at rapportere, hvilken rolle data spiller i deres rapport, og hvad de er mest stolt over i deres seneste rapport. Dyk ned i svarene på hvert spørgsmål herunder, og læs mere om hvorfor de fem virksomheders rapporter er særligt gode i vores SMV COP 2020 publikation.

Torben Huss, CEO, Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) gav et samlet svar på alle tre spørgsmål:

IFU’s DNA er, at vi gennem investeringer bl.a. skal skabe økonomisk, miljømæssig og social fremgang i udviklingslandene. COP-rapporten er derfor en vigtig status, der viser, om vi på tværs af investeringerne er på rette vej. De indsamlede data giver både indblik i på hvilke områder, det går godt, og hvor der generelt er udfordringer, som vi kan drøfte med vores, ejere, bestyrelse, selskaber og stakeholders. Det bedste ved årets rapport er, at vi har fået skabt tydelig sammenhæng mellem vores politikker og verdensmålene baseret på indikatorer.

Hvad får din virksomhed ud af at rapportere på samfundsansvar?


Camilla Feldschau Petersen, CSR Manager, Metz

Det giver os en fælles kurs, en fælles fortælling, og giver os muligheden for at formidle, at vi tager vores ansvar alvorligt – både internt & eksternt.

Christian Overgaard, CEO, Missionpharma

En stærkt øget opmærksomhed både internt og eksternt på det samfundsansvar, vi udviser, vores fremdrift og vores ambitioner.

Dennis Lundø Nielsen, CEO, Phoenix Design Aid

Rapporteringen viser, hvordan vi arbejder med samfundsansvar og FN’s Verdensmål. Vi får rapporten verificeret i forbindelse med vores årlige audit af vores certificeringsbureau; Det Norske Veritas. Det betyder, at vi anvender rapporteringen som det vigtigste kommunikationsredskab i forhold til vore kunder og samarbejdspartnere. Dette får vi rigtig god respons på og det bidrager væsentligt til at opbygge tillid og gensidig respekt.

Peer Leth, CEO, Troldtekt

Vi viser interessenterne, at vi mener det, når vi siger, vi er socialt ansvarlige. At vi bakker vores ambitioner op med konkrete og omfattende indsatser.

Kristian Jensen (V), formand for Folketingets tværpolitiske 2030-Netværk, afslører de fem udvalgte virksomheder til arrangementet d. 1. september 2020 hos FSR – danske revisorer

Hvilken rolle spiller data (både kvalitative og kvantitative) i jeres rapportering?


Christian Overgaard, CEO, Missionpharma

Missionpharma er en stærkt datadrevet virksomhed, hvorfor vi også forventer, at data vil spille en stadig vigtigere rolle i vores rapportering med fokus på, hvor det kan bidrage til at styrke vores indsatser.

Dennis Lundø Nielsen, CEO, Phoenix Design Aid

Da rapporten bliver verificeret i forhold til vores certificering, er data meget vigtige. Vi får vores data verificeret af en ekstern konsulent og af Det Norske Veritas og sørger for at gøre vores mål og tilknyttede resultater målbare. Vi arbejder på at vise historisk udvikling bl.a. på CO2.

Peer Leth, CEO, Troldtekt

Data om fx råvareforbrug udgør en stor del af vores CSR-rapport. Sådan kan vi tydeliggøre og dokumentere vores fremskridt.

Camilla Feldschau Petersen, CSR Manager, Metz

Data er afgørende for, at vores opnåede mål kan dokumenteres. Datagrundlaget fungerer samtidigt som fundament for udarbejdelsen af de værktøjer, som skaber både et fælles sprog og en fælles forståelse.

Hvad er du mest stolt over i din virksomheds seneste COP-rapport?


Peer Leth, CEO, Troldtekt

Jeg er stolt over, at vi på tværs af vores afdelinger kan levere CSR-fremskridt hvert år. I 2019 er jeg særligt stolt af, at vi har reduceret vores energiforbrug per enhed med 14 pct. ved hjælp af ny teknologi på fabrikken.

Dennis Lundø Nielsen, CEO, Phoenix Design Aid

To ting: Vores ”Hall of Fame” afsnit, der viser hvilke initiativer vi har været en del af i støtte til UN Global Compact de seneste mange år. Desuden vores samarbejde med Tradium, hvor vi var med til at starte en bevægelse hos dem, der har betydet opstart af en hel ny uddannelse indenfor bæredygtighed.

Camilla Feldschau Petersen, CSR Manager, Metz

Rapporten dokumenterer, at vi har efterlevet vores målsætning, og samtidig giver den et godt indblik i vores virksomhedskultur. Det gør rapporten til et vigtigt redskab, som vi bruger i vores hverdag overfor leverandører, kunder, personale og ikke mindst, når vi skal tiltrække nye medarbejdere.

Christian Overgaard, CEO, Missionpharma

At vi formår at skabe et stærkt og visuelt let tilgængeligt kommunikationsværktøj til brug både internt og eksternt udelukkende ved brug af interne ressourcer.

Læs mere om SMV COP