Danske virksomheder & Science Based Targets initiative

af | 20. okt 2022

Den private sektor spiller en helt afgørende rolle, hvis vi skal nå i mål med målsætningerne fra Paris-aftalen. Heldigvis er rigtigt mange virksomheder allerede dybt engagerede i arbejdet med at reducere deres egne drivhusgasudledninger og udledninger i deres værdikæder.

Et stigende antal danske virksomheder baserer nemlig deres klimaarbejde på deres tilslutning til Science Based Target initivative, hvor virksomheder netop opsætter klimamål, som stemmer overens med klimavidenskaben og Parisaftalens målsætninger.

I Parisaftalen fra 2015 besluttede FN’s 196 medlemslande på baggrund af klimavidenskaben, at vi skal begrænse temperaturstigningerne til 1,5°C fra et førindustrielt niveau ved udgangen af dette århundrede.

Danske virksomheder fortæller 

I forbindelse med FN’s klimatopmøde COP 27, der finder sted i Egypten fra den 6. – 18. november, vil vi fra Global Compact Network Denmarks side sætte fokus på en række af de danske virksomheder, der har tilsluttet sig og sat mål gennem Science Based Targets initiative (SBTi).

De danske virksomheder kommer fra vidt forskellige sektorer og har forskellige størrelser – men de har alle sat ambitiøse klimamål, der også skal skabe værdi for deres kerneforretning.

Frem mod, under og efter COP 27 vil vi lade virksomhederne komme til orde, så de selv kan fortælle, hvorfor de er med og hvilken værdi det har givet dem at tilslutte sig initiativet.

Alle typer virksomheder kan opsætte ambitiøse klimamål, men at nå dem kræver ledelsens opbakning både operationelt og strategisk. Derfor vil vi hver uge på LinkedIn give ordet til en topleder fra en dansk virksomhed tilsluttet SBTi.

Føl med på vores LinkedIn-kanal.

Ny rapport om SBTi i Danmark

Som led i vores fokus på danske virksomheders klimamål, udgav vi d. 10. november en statusrapport om de danske virksomheders tilslutning til Science Based Targets initiative og deres fremdrift i arbejdet med at reducere deres klimaafrtyk.

Det er den første rapport af sin slags i Danmark, og den giver et snapshot af danske virksomheders tilslutning til Science Based Targets initiative op til FN’s Klimatopmøde COP27.

Rapporten dykker bl.a. ned i, hvilke danske virksomheder, der har tilsluttet sig SBTi, hvor mange udledninger danske virksomheder har forpligtet sig til at reducere gennem initiativet, og hvordan det danske erhvervliv ligger i forhold til andre lande i Europa når vi taler klimamål.

Læs mere om rapporten

SBTi hos Global Compact Network Denmark

Hvis jeres virksomhed er tilsluttet Global Compact, har vi også et meget konkret og relevant medlemstilbud til jer.

Vi driver nemlig en engelsksproget Science Based Targets Peer Learning Group for alle virksomheder og organisationer, der er interesserede i Science Based Targets initiative.

Læs mere om arbejdet i SBTi-gruppen

Hvis I kun lige er begyndt at beskæftige jer med reduktion af jeres virksomheds klimaaftryk og ikke har lagt konkrete planer endnu, har vi også en netværksgruppe for jer.

Vores netværksgruppe om klima er nemlig for jer, der er i begyndelsen af klimaarbejdet i jeres virksomhed og som ønsker værktøjer, viden og sparring med andre virksomheder for at komme videre.

Læs mere om arbejdet i Netværksgruppen om klima