Antikorruption

Der er ét retningsgivende princip indenfor virksomheders arbejde inden for antikorrruptionsområdet:

Antikorruption

Princip 10: Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Korruption ødelægger tilliden mellem borgere og regeringer samt virksomheder og forbrugere og er dermed en betydelig barriere for økonomisk og social udvikling.  

Alle virksomheder, store som små, er sårbare over for korruption. Korruption hæmmer virksomhedens vækst, eskalerer omkostninger, udgør alvorlige juridiske og omdømmemæssige risici, undergraver fair konkurrence og hindrer langsigtede investeringer. Samtidig kommer der løbende skærpede regelsæt for bekæmpelse af korruption verden over, og det er derfor i alle virksomheders interesse at deltage aktivt i at bekæmpe korruption i alle dens former.

Om princippet

Det tiende princip er baseret på FN’s konvention mod korruption og adresserer overordnet set misbrug af betroet magt for egen vindings skyld. Det er f.eks. hvidvask, misbrug af magt og skjult lobbyisme, hvor pengegaver eller gaver af stor økonomisk betydning er involveret.

Virksomheder tilsluttet FN’s Global Compact forpligter sig til at udvikle politikker og programmer til bekæmpelse af korruption hos sig selv og i værdikæden. Virksomhederne opfordres også til at samarbejde med andre virksomheder og aktører som f.eks. civilsamfund, FN, regeringer mv. for en bæredygtig og inkluderende global økonomi.

Indsatser for antikorruption


I arbejdet med det tiende princip bør virksomheder overveje særligt tre forhold:

  • Politik og programmer: Har virksomheden en politik, procedurer og indsatser på plads til bekæmpelse af korruption inden for egen organisation og i værdikæden? 
  • Rapportering: Redegør virksomheden for indsatser mod korruption i den årlige fremskridtsrapport til FN’s Global Compact og deles erfaringer og eksempler på god praksis med andre?
  • Kollektiv handling: Kan virksomheden gennem samarbejde med andre i virksomheder og interessenter skalere indsatsen mod korruption, sikre ens spilleregler og skabe fair konkurrence for alle?

Virksomheder kan f.eks. være med i FN’s Global Compact ‘Call to Action’ inden for antikorruption, som er en opfordring fra erhvervslivet til regeringer om at tage livgreb med korruption og fremme effektiv regeringsførelse.

Du kan også tilmelde dig vores danske netværksgruppe om Antikorruption, så du altid er opdateret.

Du kan læse mere om antikorruption på Global Compacts hjemmeside.

 

Academy & antikorruption

Global Compacts store digitale læringsplatform, Academy, er tilgængelig for alle tilsluttede virksomheder og alle jeres medarbejdere. Academy-platformen er designet til at give dig og din virksomhed den viden og de færdigheder, I har brug for i jeres konkrete arbejde.

Derfor kan du også finde meget mere indhold og lære mere om arbejdet med antikorruption via Academy. Her kan du tage digitale kurser, prøve forskellige værktøjer og se relevante videoer. 

Lær mere om arbejdstagerrettigheder i Academy (kræver login)

 

 

Har du spørgsmål?