De Ti Principper

Global Compacts mission er at mobilisere en global bevægelse af ansvarlige virksomheder for at skabe en bedre verden. Det gør vi med udgangspunkt i ti grundlæggende principper, som alle virksomheder tilsluttet Global Compact forpligter sig til at efterleve.

Principperne giver en fælles etisk og praktisk ramme for virksomhedsansvar og er baseret på internationale konventioner og aftaler. For eksempel er OECD’s retningslinjer, ILO’s konventioner om arbejdstagerrettigheder, FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv samt Rio-deklarationen alle repræsenteret i principperne.

I Global Compact mener vi, at virksomheders arbejde med samfundsansvar starter med en principbaseret tilgang til at drive forretning. Som virksomhed bør man som minimum efterleve fundamentale principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. De virksomheder, der selv tager ansvar, har succes med at håndhæve de samme principper og værdier i hele deres værdikæde og over for en bred vifte af interessenter.

Ved at inkorporere de Ti Principper i strategier, politikker og procedurer og ved at bygge en virksomhedskultur baseret på integritet, tager virksomheder ikke alene ansvar for samfundet og planeten, men er også bedre gearet til at opnå langvarig succes.

Menneskerettigheder

Princip 1: Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af international proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelseområde; og

Princip 2: sikre at de ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne

Arbejdstagerrettigheder

Princip 3: Virksomheder bør opretholde friheden til organisering og anerkende arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger; og

Princip 4: støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde; og

Princip 5: støtte afskaffelse af børnearbejde; og

Princip 6: eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold

Miljø

Princip 7: Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer; og

Princip 8: tage initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlighed; og

Princip 9: tilskynde udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier

Antikorruption

Princip 10: Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse

Har du spørgsmål?