Siden er under udarbejdelse

Vi er ved at udarbejde siden om Global Compacts principper inden for arbejdstagerrettigheder.

I mellemtiden kan du læse mere om principperne på engelsk på globalcompact.org