Menneskerettigheder

Adgang til genoprejsning

Selv med de bedste politikker og arbejdsgange kan en virksomhed være årsag til eller være en del af negativ indvirkning på menneskerettighederne, som virksomheden ikke havde forudset eller ikke har været i stand til at stoppe. Når virksomheden identificerer sådan en situation, fx gennem due diligence processen, kræves det af virksomheden, at den 1) tilbyder de ramte rettighedshavere genoprejsning, enten selv eller i samarbejde med andre partnere og 2) tager aktivt del i at afhjælpe situationen.

Dertil kommer at virksomheder bør implementere eller tage del i en afhjælpningsproces. På den måde kan virksomheden adressere negative indvirkninger på menneskerettighederne, som virksomheden har været skyld i eller bidraget til. Effektive klagemuligheder sikrer, at medarbejdere, leverandører, samfund og andre kan italesætte deres bekymringer og at disse bliver taget seriøst i betragtning. Dette kan hjælpe virksomheder med at identificere risici og negative indvirkninger og undgå eskalering af eventuelle konflikter.

I FN regi er en klage en uretfærdighed som fremkalder et individs eller en gruppes rettigheder, som potentielt er baseret på lov, kontrakt, eksplicitte eller implicitte løfter, kutyme, eller generelle forestillinger om retfærdighed.

Termen “klagemekanisme” dækker derfor over rutiniserede, statslige eller ikke-statslige, juridiske eller ikke-juridiske processer, hvorigennem klager vedrørende virksomhedsrelaterede menneskerettighedsovertrædelser indsendes og behandles, samt mekanismer hvor individer eller grupper kan søge om udbedring og erstatning. Det kunne f.eks. være en whistleblowerordning.

Genoprejsning kan bl.a. inkludere undskyldninger, rehabilitering, finansiel kompensation (eller andre former for kompensation), juridisk straf samt forebyggelse af skade, såsom handlinger og politikker der sikrer, at skaden ikke sker igen.

Virksomheden bør også gøre medarbejderne opmærksom på dens klagemekanismer, og opfordre dem til at tage handling, hvis de skulle opleve – både direkte og indirekte – at virksomheden er involveret i overtrædelser af menneskerettighederne. Det skal desuden sikres, at klagemekanismerne er lettilgængelige for alle medarbejdere, også i kontekster hvor det kan være vanskeligt.

Academy-Platformen

Academy-Platformen

Lene Westergaard

Head of Programmes

Human Rights, Diversity & Inclusion, Anti-Corruption
lene@globalcompact.dk
(+45) 81 77 77 00