/******Mailchimp connection****/

Menneskerettigheder

Virksomhedens menneskerettighedspolitik

Som en del af virksomhedens respekt for menneskerettigheder bør man implementere en politik, der forpligter virksomheden offentligt til at respektere menneskerettighederne.

Politikken skal være godkendt af virksomhedens bestyrelse eller tilsvarende. Det kan være et selvstændigt dokument eller være integreret i en bredere CSR-politik eller code of conduct. Bredt, inspirerende sprog kan være en fordel, når virksomheden beskriver respekt for menneskerettighederne, men konkret sprog er nødvendigt, når det omhandler specifikke funktionsområder for at give forpligtelserne konkret og praktisk mening.

Politikken skal være baseret på input fra både interne og eksterne menneskerettighedseksperter samt resultaterne af virksomhedens due diligence-proces. At udvikle en politik kan også være en god mulighed for at engagere sine stakeholders i emnet, hvilket kan være næsten lige så vigtigt som den politik, der bliver udviklet i processen. Når politikken er klar, bør den reflekteres i alle dele af virksomhedens operationer og procedurer.

Politikken skal fastsætte hvad virksomheden forventer af både ansatte, partnere og andre stakeholders, der er direkte involveret i virksomhedens operationer, produkter eller services. Derfor skal virksomhedens menneskerettighedspolitik kommunikeres både til disse stakeholders samt være offentligt tilgængelig. Politikken skal derfor ikke kun gælde for virksomheden selv, men skal også gøre sig gældende i leverandørkæden. Virksomhedens politikker skal stille krav til eventuelle partnere, leverandører etc. i tilfælde, hvor virksomheden ikke har direkte indvirkning på menneskerettighederne men kan anses som værende medvirkende i overtrædelser (se medvirkende)

Nyttige links

I vores bibliotek kan du finde inspiration og hjælp til dit arbejde med menneskerettighederne.

Integration af politikken

For mange virksomheder ligger udfordringen ikke i udarbejdelsen af deres politik, men så snart politikken skal forankres i virksomheden. Der kan opstå inkonsekvente og modsigende handlinger i virksomheden, hvis ikke der er en gennemgående bevidsthed om og opmærksomhed på menneskerettighedsudfordringer. Den horisontale integration af politikken er baseret på dennes due diligence og er kun effektiv, hvis politikken er indført og integreret i alle dele af virksomheden.

Alle faktiske og potentielle negative indvirkninger, som din virksomhed kan have på menneskerettigheder, skal adresseres og stoppes, og de indvirkninger, der allerede har fundet sted, skal afhjælpes (se Adgang til genoprejsning).

Der er flere ting du som virksomhed kan gøre for at sikre, at din politik bliver implementeret. Ledelse fra højeste niveau er essentielt for at integrere respekten for menneskerettigheder i hele virksomheden, inklusiv at tildele ansvar til de korrekte niveauer i virksomheden. Derudover er det vigtigt at træne virksomhedens ansatte for at sikre konsistens samt at udvikle deres evne til at reagere på uforudsete situationer.

Udviklingen af en menneskerettighedspolitik kan også ses som en mulighed for at involvere andre stakeholders og styrke deres engagement i overholdelsen af de internationalt proklamerede menneskerettigheder. Dertil kommer ejerskab fra mellemledere og medarbejdere, der skal have den nødvendige viden og motivation for, at politikken vil leve i virksomheden.

Spørgsmål til din politik

  • Har virksomheden tydelige politikker, der beskytter medarbejdernes menneskerettigheder, både direkte ansatte samt ansatte i værdikæden?
  • Har virksomheden en tydelig politik, der sikrer, at virksomhedens sikkerhedsforanstaltninger ikke bidrager til overtrædelsen af menneskerettighederne?
  • Er politikken offentlig tilgængelig?
  • Hvordan forsøger du at sikre integration af politikken i hele virksomheden?

Lene Westergaard

Head of Programmes

Menneskerettigheder, Arbejdstagerrettigheder, Diversitet & Inklusion samt Antikorruption lene@globalcompact.dk
(+45) 81 77 77 00