Menneskerettigheder

Virksomhedens menneskerettighedspolitik

Som en del af virksomhedens respekt for menneskerettigheder bør man implementere en politik, der forpligter virksomheden offentligt til at respektere menneskerettighederne.

Politikken skal være godkendt af virksomhedens bestyrelse eller tilsvarende. Det kan være et selvstændigt dokument eller være integreret i en bredere CSR-politik eller code of conduct. Bredt, inspirerende sprog kan være en fordel, når virksomheden beskriver respekt for menneskerettighederne, men konkret sprog er nødvendigt, når det omhandler specifikke funktionsområder for at give forpligtelserne konkret og praktisk mening.

Politikken skal være baseret på input fra både interne og eksterne menneskerettighedseksperter samt resultaterne af virksomhedens due diligence-proces. At udvikle en politik kan også være en god mulighed for at engagere sine stakeholders i emnet, hvilket kan være næsten lige så vigtigt som den politik, der bliver udviklet i processen. Når politikken er klar, bør den reflekteres i alle dele af virksomhedens operationer og procedurer.

Politikken skal fastsætte hvad virksomheden forventer af både ansatte, partnere og andre stakeholders, der er direkte involveret i virksomhedens operationer, produkter eller services. Derfor skal virksomhedens menneskerettighedspolitik kommunikeres både til disse stakeholders samt være offentligt tilgængelig. Politikken skal derfor ikke kun gælde for virksomheden selv, men skal også gøre sig gældende i leverandørkæden. Virksomhedens politikker skal stille krav til eventuelle partnere, leverandører etc. i tilfælde, hvor virksomheden ikke har direkte indvirkning på menneskerettighederne men kan anses som værende medvirkende i overtrædelser (se medvirkende)

Nyttige links

I vores bibliotek kan du finde inspiration og hjælp til dit arbejde med menneskerettighederne.

Academy-Platformen

Academy-Platformen

Spørgsmål til din politik

  • Har virksomheden tydelige politikker, der beskytter medarbejdernes menneskerettigheder, både direkte ansatte samt ansatte i værdikæden?
  • Har virksomheden en tydelig politik, der sikrer, at virksomhedens sikkerhedsforanstaltninger ikke bidrager til overtrædelsen af menneskerettighederne?
  • Er politikken offentlig tilgængelig?
  • Hvordan forsøger du at sikre integration af politikken i hele virksomheden?

Lene Westergaard

Head of Programmes

Human Rights, Diversity & Inclusion, Anti-Corruption
lene@globalcompact.dk
(+45) 81 77 77 00