Miljø og Klima

Der er tre retningsgivende principper for virksomheders arbejde inden for miljøområdet:

Miljø

Princip 7: Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer; og

Princip 8: tage initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlighed; og

Princip 9: tilskynde udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier

Verden står over for hidtil usete – og langt hen ad vejen menneskeskabte – miljøudfordringer. Klimaforandringer, forurening og tab af biodiversitet og naturressourcer lægger pres på klodens natur og økosystemer og udfordrer menneskehedens levevilkår.

Som del af FN’s Global Compact, forpligter virksomheder sig til at bidrage til at løse disse udfordringer ved at reducere deres negative indvirkning på miljøet og samtidig håndtere forretningsrisici som blandt andet ressourceknaphed, afhængighed af råvareleverandører, stigende omkostninger og øget miljøregulering.

Omstillingen til en cirkulær og grøn økonomi rummer også forretningsmuligheder for miljømæssigt ansvarlige virksomheder. Forebyggende miljøarbejde forbedrer virksomhedens ressourceudnyttelse, reducerer omkostninger og kan understøtte udvikling af nye cirkulære forretningsmodeller og grønne produkter. En grøn profil vægtes også højt af stadigt flere kunder, investorer og medarbejdere og kan dermed styrke konkurrenceevne og vækst.

Om principperne


De tre principper refererer til Rio-deklarationen for Miljø og Udvikling og Agenda 21. Selvom principperne ikke nævner klimahensyn direkte, er hensynet centralt i forhold til at fremme miljømæssig ansvarlighed.

Forsigtighedsprincippet (Princip 7) indebærer en systematisk tilgang til risikovurdering og ledelse. En begrundet usikkerhed om skader på miljø og mennesker kan i sig selv kan være anledning til at handle, også selvom der ikke foreligger endegyldige videnskabelige beviser.

Virksomheder tilsluttet FN’s Global Compact forpligter sig til at udvikle politikker og arbejde systematisk med miljøledelse i virksomheden og stille krav om miljøhensyn i leverandørkæden. Samtidig er kollektive handlinger afgørende for at opnå klimamålene i Paris-aftalen, og vi opfordrer virksomheder til at samarbejde med andre virksomheder og aktører og begrænse globale temperaturstigninger.

Indsatser for miljø

I arbejdet med de tre principper bør virksomheden overveje især tre forhold:

 

  • Politik: Har virksomheden en politik, der sikrer miljømæssig ansvarlig drift og ledelse, herunder i leverandørkæden?
  • Ledelsessystem: Har virksomheden et ledelsessystem, der sikrer systematisk og forebyggende miljøarbejde, og gennemfører virksomheden miljørisikovurderinger og livscyklusvurderinger af produkters miljø- og klimaaftryk?
  • Rapportering: Redegør virksomheden for miljøindsatser og bliver virksomhedens miljø- og klimaaftryk gjort op i den årlige fremskridtsrapport til FN’s Global Compact?

Vil du vide mere om Global Compacts miljøprincipper?

Læs mere om miljøprincipperne og find viden og værktøjer på Global Compacts miljøside.

Læs mere om Global Compacts klimainitiativ Science Based Targets, hvor virksomheder sætter klimamål, der stemmer overens med klimavidenskaben og Parisaftalen.

Sådan kan du engagere dig i Global Compact Network Denmark

Climate Ambition Accelerator
Interaktivt, online klimaprogram på engelsk, som kombinerer e-læring med sparring med klimaeksperter og videndeling med andre nordiske virksomheder.

Netværksgruppe om klima
Netværksgruppe på dansk for virksomheder, der er i begyndelsen af deres arbejde med klima. Gruppen byder på løbende events med fokus på bl.a. udregning af drivhusgasudledninger og opsætning af klimaregnskab samt deling af ny viden og værktøjer og sparring med virksomheder på samme niveau.

Science Based Targets netværksgruppe
Netværksgruppe for virksomheder, der er interesseret i at blive en del af Science Based Targets-initiativet og/eller søger inspiration til indsatser, der kan reducere klimabelastningen. Netværksgruppen er på engelsk.

Nem Guide til Klimaregnskabet (pdf)
En overskuelig step-by-step guide til hvordan man sammensætter et klimaregnskab, udarbejdet af Global Compact Network Denmark, Dansk Erhverv og EY.

Hold dig løbende opdateret om events om miljø og klima på vores eventside.

Joachim Marc Christensen

Head of Programmes

Climate & Environment / Klima & Miljø
joachim@globalcompact.dk
(+45) 26 92 99 75