/******Mailchimp connection****/

FAQ

Hvad er FN’s Global Compact?

FN’s Global Compact (UNGC) blev etableret i 2000 for at mobilisere verdens virksomheder i en global bevægelse for bæredygtig udvikling. Med over 9.500 medlemsvirksomheder er det verdens største initiativ for ansvarlige virksomheder.

Medlemmerne arbejder med at integrere 10 universelle principper for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption i virksomhedens strategi og drift, samt for at fremme og bidrage til opnåelsen af FN’s 17 verdensmål. FN’s Global Compact har mere end 70 lokale Global Compact netværk i hele verden, der arbejder på at udbrede arbejdet med ansvarlig virksomhedsledelse og verdensmålene i en national kontekst.

Global Compact Network Denmark (GCDK) er det lokale netværk for danske virksomheder og organisationer, der har forpligtet sig til at arbejde med ansvarlighed og bæredygtighed efter principperne i FN’s Global Compact. Med afsæt i Global Compacts ti principper og FN’s verdensmål arbejder vi for at inspirere og facilitere danske virksomheders arbejde med social ansvarlighed og bæredygtighed som værdiskabende for både forretningen og samfundet.

Global Compact Network Denmark er med over 350 medlemsvirksomheder det største danske netværk for ansvarlige virksomheder.

Hvem er med i GCDK?

Global Compact Network Denmark’s medlemmer dækker over både virksomheder og organisationer af alle størrelser.

Se den fulde liste over danske medlemmer af UNGC.

Hvem kan melde sig ind?

Initiativet er et virksomheds initiativ, men både virksomheder og organisationer kan blive en del af FN’s Global Compact og Global Compact Network Denmark.

Virksomheder

Enhver virksomhed uanset branche eller sektor kan melde sig ind i Global Compact, så længe virksomheden arbejder målrettet med implementeringen af Global Compacts 10 principper i dens aktiviteter og kommunikerer om dens fremskridt.

Virksomheder, der møder et eller flere af følgende eksklusionskriterier, kan dog ikke blive medlem af FN’s Global Compact:

 • Virksomheden er underlagt en FN sanktion.
 • Virksomheden er listet på FN’s Ineligible Vendors List af etiske grunde.
 • Virksomheden opnår indtjening gennem produktion, salg og /eller overførsel of personellandminer eller klyngebomber.
 • Virksomheden opnår indtjening gennem produktion og/eller forarbejdning af tobak.
Organisationer

Vigtige partnere og stakeholders, civilsamfundsaktører og andre non-profit organisationer kan også engagere sig i FN’s Global Compact igennem policy dialog, læring, lokale netværk og partnerskabsprojekter. Vi har brug for interessenters ekspertise til at udvikle de mest effektive ideer, værktøjer og research, som kan fremme Global Compacts 10 principper.

Organisationer spiller nemlig en central rolle for at skabe partnerskaber og skabe handling med substans. FN’s Global Compact samarbejder blandt andre med akademiske institutioner, interesseorganisationer, byer/kommuner, civilsamfundsaktører/NGOer, fagforeninger og offentlige organisationer.

Hvordan melder man sig ind?

For at blive medlem af FN’s Global Compact skal du ansøge via FN’s Global Compacts hjemmeside. Som en del af ansøgningsprocessen skal din virksomheds administrerende direktør underskrive et ’Letter of Commitment’ til FN’s generalsekretær.

I brevet forpligter virksomheden sig til at arbejde efter Global Compacts 10 principper, understøtte FN’s 17 verdensmål og årligt indsende en ’Communication on Progress (CoP)’ rapport.

Find ansøgningsskema og brevskabelon her.

Hvad er forskellen på de to medlemstyper participant og signatory?

Global Compact har to forskellige medlemstyper for virksomheder: Signatory eller Participant. Det er op til medlemsvirksomheden at bestemme hvilket medlemskab, de ønsker.

Begge medlemstyper giver din virksomhed mulighed for at involvere sig og deltage i det danske netværk og alle vores aktiviteter i Danmark. Som Participant-medlem får man yderligere mulighed for at engagere sig i Global Compact på globalt plan – internationale events, adgang til Global Compact Academy, adgang til Action Platforms med mere. De virksomheder, der vælger et Participant-medlemskab ønsker ofte en ledende position inden for bæredygtighed med mulighed for global indflydelse.

Læs mere om medlemstyper og priser.

Hvad koster det at være medlem?

Som medlem af Global Compact forpligter man sig til at bidrage med et årligt kontingent.

Bidraget fastsættes ud fra to faktorer: 1) din virksomheds årlige bruttoomsætning og 2) din virksomheds type af medlemskab: Participant-medlem eller Signatory-medlem.

Find kontingentoversigten og læs mere om de to typer af medlemskab.

Organisationers medlemsbidrag er fastsat til DKK 3.750 årligt.

Datterselskaber af Global Compact medlemmer

Der er særlige forhold vedr. datterselskaber af Global Compact medlemmer. Som datterselskab kan din virksomhed enten vælge

 1. at melde sig ind i Global Compact med et selvstændigt medlemskab og betale efter ovenstående kontingentstruktur eller
 2. at tilslutte sig moderselskabets medlemskab af Global Compact.

Såfremt din virksomhed tilslutter sig moderselskabets medlemskab, skal den betale DKK 3.750 kr. årligt, hvis den ønsker at deltage i Global Compact Network Denmarks aktiviteter.

Læs mere om din muligheder som datterselskab.

Hvad får man ud af at være medlem? (arbejdsgrupper, netværk, events, sparring & vejledning)

Som medlem af FN’s Global Compact bliver din virksomhed ikke blot en del af Danmarks største sammenslutning af ansvarlige virksomheder – den bliver også en del af verdens største initiativ for ansvarlighed i den private sektor.

Global Compact sætter en fælles ramme for profilering af din virksomheds fremskridt og engagement inden for ansvarlig virksomhedsledelse samt adgang til ekspertise, værktøjer og ressourcer inden for Global Compacts 10 principper og FN’s verdensmål. Derudover kan din virksomhed udvikle sit arbejde med ansvarlighed gennem workshops i arbejdsgrupper og videndeling med de andre medlemmer. Din virksomhed bliver også profileret via Global Compacts online platforme og har mulighed for at påvirke agendaen for bæredygtig udvikling i fællesskab med de andre medlemmer.

Læs mere om de konkrete medlemsfordele , samt de to typer af medlemskab, Signatory og Participant.

Hvordan tilmelder man sig en netværksgruppe?

Global Compact Network Denmark har nedsat flere netværksgrupper, som vil afholde en række møder og workshops for netværkets medlemmer. Vi opfordrer vores medlemsvirksomheder til at tilmelde sig en eller flere netværksgrupper.

Læs mere og tilmeld dig vores netværksgrupper. 

Netværksgrupperne er kun tilgængelige for medlemmer af Global Compact.

Global Compact Network Denmark holder flere arrangementer årligt. Det varierer dog hvorvidt disse arrangementer er åbne for alle eller kun er åbne for medlemmer. Dette vil fremgå af arrangementets informationsside.

Det er også via arrangementets informationsside, at du kan finde information omkring tilmelding.

Du kan se en liste over alle vores arrangementer her

Hvad forpligter man sig til?

Som en del af Global Compact forpligter din virksomhed sig til at arbejde med Global Compacts 10 principper og kommunikere virksomhedens fremdrift på dem gennem en årlig rapportering.

Rapporten kaldes en Communication on Progress-rapport (COP). Rapporten skal udover rapportering på de 10 principper også indeholde information om virksomhedens arbejde med FN’s verdensmål. Der er ingen krav til format, længde eller sproget i COP-rapporten, men der er tre minimumskrav til indholdet – læs mere her:

Læs mere om kravene til en COP.

COP/COE

Virksomheders rapportering – Communication on Progress (COP) rapport

Som en del af Global Compact forpligter din virksomhed sig til at rapportere årligt på jeres arbejde med de 10 principper. Rapporten kaldes en Communication on Progress-rapport (COP) og uploades på Global Compacts hjemmeside. Der er tre minimumskrav til din COP-rapport:

 • Et CEO statement, der udtrykker virksomhedens fortsatte støtte til FN’s Global Compact og fornyer virksomhedens løbende forpligtelse over for initiativet og de ti principper.
 • En beskrivelse af praktiske handlinger som virksomheden har iværksat eller planlægger at iværksætte for at implementere de 10 principper inden for de fire områder (menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption)
 • Måling af outcome (både kvalitative og kvantitative)

Der er ingen krav til format, længde eller sproget i COP rapporten.

Læs mere om kravene til en COP.

Organisationers rapportering – Communication on Engagement (COE) rapport

Medlemsorganisationer forpligter sig til at rapportere hvert andet år gennem en Communications on Engagement-rapport (COE). Rapporten skal beskrive, hvordan din organisation støtter Global Compact og implementeringen af de 10 principper i virksomheder. Din COE-rapport skal uploades på Global Compacts hjemmeside og leve op til tre minimumskrav:

 • Et CEO statement, eller tilsvarende, der udtrykker organisationens fortsatte støtte til FN’s Global Compact og fornyer jeres løbende forpligtelse over for initiativet og de 10 principper.
 • En beskrivelse af praktiske handlinger som organisationen har iværksat for at støtte de 10 principper og for at engagere sig i initiativet. De praktiske handlinger bør relatere sig til et eller flere af de specifikke aktiviteter som Global Compact anbefaler til de forskellige non-business medlemmer.
 • Måling af outcome (både kvalitative og kvantitative)

Læs mere om kravene til en COE.

Hvordan udsætter eller flytter man sin rapporteringsdeadline?

Der er to måder hvorpå din virksomhed eller organisation kan udsætte eller flytte sin rapporteringsdeadline.

Grace Letter

Hvis din virksomhed eller organisation mod forventning ikke kan nå sin rapporteringsdeadline, kan I ansøge Global Compact om at få flyttet deadline 90 dage. Det gør I ved at indsende et ‘Grace Letter’, der beskriver, hvorfor det ikke har været muligt for jer at indsende jeres rapport inden for deadline. Brevet indsendes via din virksomheds/organisations personlige profil på unglobalcompact.org. Et ‘Grace Letter’ kan ikke indsendes to år i træk.

Læs mere og find en step-by-step guide.

Justering efter rapporteringscyklus

Hvis din virksomheds eller organisations generelle rapporteringscyklus ikke passer med jeres rapporteringsdeadline til Global Compact, kan I ansøge Global Compact om at få justeret deadline. Det gør I ved at indsende en ‘Cycle adjustment request’ via virksomhedens/organisationens personlige profil på unglobalcompact.org. En ‘Cycle adjustment request’ kan kun indsendes én gang.

Læs mere og find en step-by-step guide.

Hvad sker der, hvis man misser sin rapporteringsdeadline?

Hvis din virksomhed/organisation overskrider sin rapporteringsdeadline, ændres virksomhedens offentlige status på Global Compacts hjemmeside fra “Active” til “Noncommunicating”.

En virksomhed kan stå som “Noncommunicating” i en periode på maksimalt ét år, og vil derefter blive ekskluderet fra Global Compact. Virksomheden kan ændre sin status fra  “Noncommunicating”  til “Active” ved at uploade sin COP-rapport.

Hvis en virksomhed på forhånd ved at COP-rapporten ikke vil være færdig til rapporteringsdeadline kan udfærdige et ‘Grace Letter’, hvor man anmoder om at få udskudt rapporteringsdeadline.

(læs mere under FAQ-spørgsmålet “Hvordan udsætter eller flytter man sin deadline?” ovenfor).

Må man bruge UNGC’s logo?

FN’s Global Compacts logoer er kun til internt brug og må ikke anvendes af medlemsvirksomheder eller -organisationer.

Alle medlemsvirksomheder eller -organisationer har dog mulighed for at anmode om tilladelse til at benytte UN Global Compacts “We Support” logo.

Læs mere om Global Compacts logopolitik, og hvordan du søger tilladelse til brug af “We Support”-logoet.

Alle Global Compact medlemsvirksomheder har også ret til at benytte Global Compact “Communication on Progress”-logoet i deres COP-rapport uden forudgående tilladelse.

Hent “Communication on Progress”-logo

Hvordan melder man sig ud?

FN’s Global Compact er et frivilligt initiativ, og alle har naturligvis mulighed for at forlade initiativet igen.

Det gøres gennem en ansøgningsprocedure, der ligner proceduren for indmeldelse – virksomheden skal udfylde et “Letter of Withdrawal” skrevet af en autoriseret  repræsentant fra virksomheden/organisationen, der  specificerer årsagen/-erne til at virksomheden ønsker at forlade initiativet.

Brevet skal underskrives og sendes til info@unglobalcompact.org 

Hvad er sammenhængen mellem Global Compact Network Denmark og FN’s Global Compact?

Global Compact Network Denmark er det lokale netværk for danske virksomheder, som har tilsluttet sig FN’s Global Compact. Netværket repræsenterer således FN’s Global Compact i Danmark, og de danske medlemsvirksomheder.

Netværket er en forening finansieret af medlemsvirksomhederne, som har mandat til, at varetage FN’s Global Compact’s interesser i Danmark. Det danske netværk er ét blandt flere end 70 lokale Global Compact netværk rundt omkring i verden.

Læs mere

Hvor kan man ændre virksomhedens/organisationens kontaktoplysninger, uploade sin COP/COE rapport med mere?

For at ændre kontaktoplysninger, oprette nye kontaktpersoner, ændre virksomhedsoplysninger, uploade sin COP/COE rapport eller lignende, skal man logge ind med sin personlige profil på FN’s Global Compact.

Hver virksomhed/organisation kan selv oprette et ubegrænset antal brugere til profilen.

For at få nulstillet din adgangskode, så kontakt os på info@globalcompact.dk.

YSIP Programme

What is the Young SDG Innovators Programme?

The Young SDG Innovators Programme (YSIP) is an accelerator programme designed to engage young professionals working in companies that participate in the United Nations Global Compact.

The programme aims to equip the participants with skills to advance sustainability efforts, drive innovation and deliver tangible sustainability solutions for your company.

What is the duration of the programme?

The Young SDG Innovators Programme runs in annual cycles over the course of 10 months.

The first programme ran from September 2019 until June 2020. The second round of the programme will run from January 2021 till October 2021. Learn more on our YSIP website

How can my company ensure the protection of our intellectual property if we take part in the programme?

While the programme is designed to facilitate cross-pollination of knowledge, new skills and ideas across project teams, we recognize the importance for companies to safeguard proprietary information and ideas.

Therefore, all individuals participating in the programme, including programme facilitators, coordinators and mentors, will have to sign a non-disclosure agreement (NDA) to cover any intellectual property being used or discussed as part of the programme.

To learn moere about the content of the NDA, please contact Joachim Christensen on joachim@globalcompact.dk.

Why do you categorize young professionals as 35 and under?

There is no set definition for the age of a young professional. Young professionals can be categorized as working individuals anywhere between the ages of 21 to 40. The age of 35 was selected as the upper age limit for the programme given that many demographic and population statistical organizations recognize young adulthood at being between the ages of 18 and 34.

Where does the programme take place?

The second round of the programme will be run by Global Compact Local Networks in the following countries: Bangladesh, India, Nigeria, Turkey, Brazil, Kenya, Norway, Ukraine, Canada, Lebanon, Philippines, United Kingdom, Denmark, Mexico, and South Africa.

.

How many young professionals can my company select for the programme?

Companies can select two-four young professionals to participate in the programme. For the second round of the programme it will no longer be possible to participate as one-person teams. 

Does the Global Compact have to approve the Young SDG Innovator candidates from my company before they are selected?

No, we encourage companies to choose individuals who best fit the Innovator profile to ensure diversity among the candidate pool in terms of business unit and background. Guidance is provided to companies as to desired qualifications for Innovators. 

However, please note that the candidate most be 35 years old or younger.

Can young professionals from subsidiaries of UN Global Compact participating companies take part in the programme?

Yes, as long as the parent company is part of the UN Global Compact and the subsidiary is part of the Global Compact Local Network running the programme. 

What is the time commitment for Innovators?

Innovators are expected to attend five (5) in-person 2-day workshops throughout the course of 10 months in addition to spending approximately 2-3 hours per week on online learning and activities, and group project development.

When does the programme start?

The next round of YSIP will start in January 2021. Application round finishes in November. However, please note that spaces are limited and will be filled on a “first come first served” basis. 

My company was not able to take part in the programme this year but would like to participate next year - Can we sign up now for the next round?

It is currently not a possibility to sign up for future rounds in the Danish network. 

What does the programme involve?

In the programme, young professional participants (“Innovators”) explore new innovations and learn from leading experts and sustainability leaders about how to advance the Sustainable Development Goals (SDGs) through the development of breakthrough ideas, products and business models.

Using the tools and training from the programme, the Innovators work in teams to identify an SDG-related challenge that is relevant to their company and, over the course of the programme, develop a solution to address that challenge.

What are the benefits of participating for companies?

The programme offers companies the opportunity to engage their top talent at the junior and middle manager level and develop a new generation of employees that think between the intersection of corporate sustainability and innovation. Companies also benefit from the development of real business solutions that have the potential to provide value for both the company and society.

Why is the programme only for young professionals?

The programme is designed to target employees that do not yet have senior management responsibilities and therefore have more time to dedicate to a 10-month development programme.

Is there an extra cost for my company to participate?

In Denmark, the participation fee for YSIP 2021 is DKK 3.000 per person for Global Compact participants and DKK 5.000 per person for Global Compact signatories (ex. VAT). Please contact your company’s Global Compact contact point if you are unsure in which category your company belongs. 

There will also be additional costs for each participant in connection with the five individual bootcamps such as transportation, accommodation, communal dinners etc. We do not expect these costs to exceed DKK 2.000 per bootcamp. 

Is any company participating in the UN Global Compact eligible to take part in the programme?

All companies participating in the UN Global Compact are eligible to take part in the programme as long as they are based in a country whose Global Compact Local Network is participating.

What are the eligibility criteria for the Young SDG Innovators?

The programme is designed to target employees aged 35 and under who have a passion for sustainability, creativity; and demonstrate strong teamwork skills. Employees from business innovation, Research and Development, marketing, logistics, procurement, customer experience/service and sustainability units are encouraged to participate.

It is not possible for non-business organizations to participate in the programme. 

My company is not based in a participating Network country, how can we take part in the programme?

Unfortunately as this is a country-level programme, only companies based in countries whose Global Compact Local Network is taking part can participate.

However, non-eligible companies may be able to take part in the programme as mentors or experts.

Please refer to the information brochure for more information or contact info@globalcompact.dk.

What is the commitment my company has to make to take part in the programme?

As a participating YSIP company, you commit to:

 • Select two-four Innovators to take part in the programme for the full duration of 10-months;
 • Allow Innovators the time needed for full participation in the programme
 • Identify a Champion who will support the Innovator team internally within the company
 • Paying the YSIP participation fees
What is the difference between Innovators and Champions?

Innovators are the young professionals that form teams to take part in the programme to develop viable SDG business solutions for their companies.

Champions are senior-level executives within the same company as Innovators that ensure the teams have high-level support in their company and the SDG business solutions are aligned with the company’s strategic goals and objectives.

Only companies in participating Networks can select Innovators for the programme. Each Innovator team must have a designated Champion throughout the programme.

 

How do I apply?

Companies interested in joining the programme can fill out a sign-up form or connect directly to their participating Global Compact Local Network.

Due to demand and limited spots in the programme, Local Networks will need to confirm company participation before approved companies are able to put forward programme participants.