/******Mailchimp connection****/

Tilslut dig Global Compact

Organisation

Styrk din organisations profil og arbejde med samfundsansvar

Initiativet er et privatsektorinitiativ, men både virksomheder og organisationer kan blive en del af FN’s Global Compact og Global Compact Network Denmark.

Vigtige partnere og interessenter, civilsamfundsaktører og andre non-profit organisationer kan også tilslutte sig FN’s Global Compact og engagere sig igennem policy dialog, kapacitetsopbygning af virksomheder, netværksgrupper og partnerskabsprojekter.

Vi har brug for organisationernes ekspertise til at understøtte netværkets indsatser inden for Global Compacts Ti Principper og verdensmålene.

Global Compact samarbejder blandt andre med akademiske institutioner, interesseorganisationer, byer/kommuner, civilsamfundsaktører/NGO’er, fagforeninger og offentlige organisationer.

Nyttige links

I vores bibliotek kan du finde inspiration og hjælp til dit arbejde med samfundsansvar.

Som del af FN’s Global Compact inklusiv det danske netværk får du:

 • Adgang til videndeling, erfaringsudveksling og netværk gennem vores +25 årlige arrangementer,
 • Adgang til vores netværksgrupper om henholdsvis klima og menneskerettigheder.
 • Mulighed for deltagelse i vores initiativer og projekter som for eksempel SMV COP der fremhæver gode eksempler på CSR-rapportering fra danske SMV’er, SDG Pioneers, der hylder pionerer inden for verdensmålene, og Young SDG Innovators Programme, som klæder unge medarbejdere på til at forretningsudvikle med udgangspunkt i verdensmålene.

Er man tilsluttet på Participant-niveau har man også mulighed for at deltage i læring og kapacitetsopbygning gennem blandt andet Global Compacts Action Platforms– og e-læringsplatform Academy.

Derudover får du en globalt anerkendt ramme for ansvarlig rapportering og adgang til ekspertise, værktøjer og best practices, der kan hjælpe din virksomhed i dens arbejde med verdensmålene og Global Compacts Ti Principper.

Medlemsbidrag

Som medlem af Global Compact betaler organisationer et årligt medlemsbidrag, som er fastsat til DKK 3.750.

Ansøgningsproces

Organisationer, som har mulighed for at tilslutte sig Global Compact falder ind under følgende otte kategorier (angivet som officielle engelske kategorier)*:

 • Academic institutions
 • Business associations
 • Cities and municipalities
 • Civil society organizations
 • Foundations
 • Labour organizations
 • Public sector organizations
 • Corporate social responsibility organizations

Sådan gør du

Step 1: Læs UN Global Compacts ansøgningsguidelines for en detaljeret step-by-step guide

Step 2: Din organisations administrerende direktør (eller tilsvarende) skal underskrive et ‘Letter of Commitment’, som skal adresseres til FN’s generalsekretær. Brevet forpligter organisationen til at arbejde efter Global Compacts Ti Principper, understøtte verdensmålene og hvert andet år indsende en ‘Communication on Engagement’ (COE) rapport. Du kan finde inspiration i UN Global Compacts skabelon.

Step 3: Udfyld UN Global Compacts online ansøgningsskema og upload en kopi af det underskrevne ‘Letter of Commitment’. Navnet på den administrerende direktør (eller tilsvarende) der har underskrevet brevet skal stemme overens med det angivne navn i ansøgningsskemaet.

*Bemærk venligst, at Global Compact primært er et privatsektor-initiativ. Der kan derfor forekomme aktiviteter og events, som medlemsorganisationer ikke har mulighed for at deltage i. I netværket arbejder vi tæt sammen med vores medlemsorganisationer for at understøtte virksomheders arbejde med Global Compacts Ti Principper og verdensmålene.

Har du spørgsmål?