Rapportering til Global Compact

Alle medlemmer skal rapportere til Global Compact. Det gælder både virksomheder og organisationer.

Hvor virksomheder skal rapportere årligt gennem en Communication on Progress (COP) rapport, skal organisationer rapportere hvert andet år gennem en Communication on Engagement (COE) rapport.

Virksomheders rapportering  (COP)

Når en virksomhed tilslutter sig Global Compact forpligter man sig til at rapportere årligt på arbejdet med de Ti Principper og til at beskrive, hvordan virksomheden har bidraget til opnåelsen af de 17 Verdensmål. 

Læs mere om kravene til en COP

Du kan ændre kontaktoplysninger, oprette nye kontaktpersoner, ændre virksomhedsoplysninger, uploade jeres COP rapport eller lignende, ved at logge ind med dit personlige login på virksomhedens profil.

Hver virksomhed kan selv oprette et ubegrænset antal brugere til profilen.

Hvis du har problemer med at tilgå din profil, ret venligst henvendelse til info@globalcompact.dk.

Organisationers rapportering (COE)

Organisationer tilsluttet Global Compact forpligter sig til at rapportere hvert andet år gennem en Communications on Engagement-rapport (COE).

Rapporten skal beskrive, hvordan din organisation støtter op om Global Compact og implementeringen af de Ti Principper i virksomheder.

Det kunne være gennem etableringen af partnerskaber med virksomheder eller ved at stille ekspertise og viden til rådighed, der kan løfte virksomhedernes arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed.

Læs mere om kravene til en COE

Du kan ændre kontaktoplysninger, oprette nye kontaktpersoner, ændre virksomhedsoplysninger, uploade jeres COE rapport eller lignende, ved at logge ind med dit personlige login på virksomhedens profil.

Hver organisation kan selv oprette et ubegrænset antal brugere til profilen.

Hvis du har problemer med at tilgå din profil, ret venligst henvendelse til info@globalcompact.dk.