Global Compact Network Denmarks Generalforsamling 2020

Begivenheder

Som medlem af Global Compact Network Denmark kan din virksomhed/organisation være med til at bestemme GCDK’s strategiske linje. Derfor er det vigtigt, at I deltager i vores årlige generalforsamling.

Grundet udbruddet af coronavirus har bestyrelsen besluttet at afholde årets generalforsamling digitalt. Vi er på nuværende tidspunkt ved at teste forskellige systemer, så vi sikrer en pålidelig afstemning, hvor alle medlemsrepræsentanter, uanset type af computer og browser, har mulighed for at deltage. Vi sender mere information til alle medlemmer senest mandag den 23. marts 2020.

I er velkomne til at deltage så mange, I ønsker fra jeres virksomhed/organisation. Dog har hver medlemsvirksomhed/organisation kun én stemme til generalforsamlingen. Ved stor interesse forbeholder vi os dog retten til at begrænse antallet af deltagere pr. virksomhed/organisation.

Vi glæder os til dagen!

Program

12.00

Velkommen
Sara Krüger Falk, Direktør, Global Compact Network Denmark

12.05

Generalforsamling
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning v/ Bestyrelsesformand Annemarie Meisling, Chr. Hansen
3. Forelæggelse af sidste års regnskab til godkendelse
4. Forelæggelse af Bestyrelsens forslag til budget til orientering
5. Forelæggelse af Bestyrelsens forslag til kontingent/bidrag til beslutning
6. Forslag til Bestyrelsen
7. Indkomne forslag fra medlemmer - forslag skal være os i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen
8. Valg til Bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Dato: 27. april 2020

Tidspunkt: 12.00-14.30

Sted: Online

Tilmeldingsfrist: 23. april 2020 kl. 12.00

Spørgsmål?

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte sekretariatet på +45 8861 8200 eller info@globalcompact.dk.