Global Compact Network Denmarks bestyrelse vedtager ny strategisk ramme og handlingsplan

af | 21. jan 2021

Orientering til alle medlemmer

Global Compact Network Denmarks (GCDK) nye strategi og tilhørende handlingsplan skal klæde sine medlemmer bedre på til arbejdet med de Ti Principper, sikre bredere kendskab til Global Compact i Danmark, og få flere virksomheder til at tilslutte sig.

Dybde og fremdrift, bredde og kendskab. Det er de to prioriteter i GCDK’s nye strategiske ramme for 2021/2022, som blev vedtaget sammen med en handlingsplan i starten af januar af netværkets 11 bestyrelsesmedlemmer. Rammen og handlingsplanen skal sikre, at alle medlemsvirksomheder – både store og små – bliver klædt på til at prioritere deres arbejde med Global Compacts Ti Principper og skabe fremdrift.

Handlingsplanen består af en række konkrete tiltag, der skal styrke tilbuddene til netværkets medlemmer. Der vil være særligt fokus på at:

  • Styrke muligheder for sparring i netværksgrupperne
  • Løfte kvaliteten af den information og de værktøjer, som stilles til rådighed for medlemmerne
  • Etablere regionale partnerskaber og lave virtuelle aktiviteter for at nå en større del af dansk erhvervsliv
  • Onboarde og understøtte nye medlemmer
  • Udrulle såkaldte Global Impact Initiatives – FN’s Global Compact globale, tematiske programmer

Arbejdet i de fire eksisterende netværksgrupper – om henholdsvis menneskerettigheder, Science Based Targets, bæredygtig finansiering og Future-Fit – vil fortsætte som del af handlingsplanen. Der vil desuden være aktiviteter inden for emnerne ligestilling og antikorruption.

Bestyrelsesformand Rasmus Skov, som til dagligt er Head of Global Sustainability & Market Communication i Ørsted, udtaler:

”Global Compact Network Denmark har på blot tre år etableret sig som det førende netværk for virksomheder, der arbejder målrettet med bæredygtighed i Danmark. Det skyldes særligt vores mange aktive medlemmer, støt stigende medlemstal blandt både store og mindre virksomheder, og et dygtigt sekretariat. Vi har i bestyrelsen ønsket at styrke den strategiske retning for sikre, at netværket fortsat skaber værdi og fremdrift hos alle vores medlemmer. Den nye strategi skal samtidig sikre, at Global Compact bliver et attraktivt initiativ for virksomheder i hele landet.”

Sara Krüger Falk, direktør i GCDK, udtaler:

”Vi havde stor fremgang i 2020 med rekordhøjt medlemsvækst. Det viser, at der er stigende interesse blandt danske virksomheder i vores principbaserede tilgang til samfundsansvar – selv i en krisetid. Virksomhederne anerkender i højere grad værdien i at være en del af et fællesskab, hvor man sammen løfter barren for ansvarlighed.”

Samtidig kommer verdensmålene fortsat til at spille en stor rolle i GCDK’s virke:

”Det er positivt, at der er stigende opmærksomhed blandt danske virksomheder på forretningspotentialet i verdensmålene. Målene er et fantastisk redskab til at kigge indad og udad, granske forretningsmodeller, markedspotentiale og vækstpotentiale. Men virksomhederne skal huske de universelle principper og den ordenlighed, som bør lægge til grund for at drive forretning. Derfor vil vi gøre mere ud af at belyse, hvor de Ti Principper og verdensmålene spiller sammen,” siger Sara Krüger Falk.

Bestyrelsesformand Rasmus Skov vil fremlægge den nye strategiske ramme og konkrete initiativer i handlingsplanen til Global Compact Network Denmarks Generalforsamling den 22. april 2021.

Se hele GCDK’s nuværende bestyrelse