Global Compact på Kvindernes Kampdag: Man griber ikke tal ud af den blå luft

af | 8. mar 2022

Global Compact Network Denmark markerede Kvindernes Internationale Kampdag i samarbejde med BSR og Nikolaj Kunsthal med en samtale om ligestilling på tværs af sektorer, i kultur, i virksomheder og blandt os alle i samfundet.

Budskabet fra Global Compact Network Denmarks direktør, Sara Krüger Falk, er klart:

”Vi skal fra gode intentioner til konkret, målbar handling.”

 

Sara Kr

Global Compact Network Denmark markerede Kvindernes Internationale Kampdag 2022 i Nikolaj Kunsthal sammen med BSR. Foto: Sara Brun Nielsen

 

I Danmark går det den gale vej, og sidste år faldt vi fra en 14. plads til en 29. plads på Global Gender Gap-rapporten fra World Economic Forum. Rapporten fastslog samtidig, at vi kan kan se frem til endnu 267 år uden økonomisk ligestilling. Men hvorfor går det fortsat så langsomt?

Det spørgsmål besvarer Katja Iversen, forfatter og Execute Advisor hos Women Political Leaders:

”Fordi, vi ikke tror, at vi har et problem. Vi tror, at problemet blev løst i 70’erne, og at vi nu har ligestilling. Det har vi ikke. Når det kommer til ligestilling, er vi faktaresistente. Jeg har læst endeløse rapporter, der alle bekræfter, at diversitet er godt for erhverv, det er godt for økonomien, og det er godt for vores planet. Men vi handler ikke på det.”

 

Katja Iversen har beskæftiget sig med ligestilling gennem hele sin karriere. Foto: Sara Brun Nielsen

 

Ligestilling er i alles interesse. Når kvinder er repræsenteret og inkluderet i beslutninger og planlægningsprocesser i virksomheder, vil virksomheden klare sig bedre i forhold til miljøforhold, socialt ansvar og virksomhedsledelse. Samtidig får virksomheden lettere ved at holde på medarbejdere, mens produktiviteten stiger op mod 40 procent. Det viser undersøgelser fra ILO, McKinsey og IFC.

”Vi er nødt til at betragte ligestilling som en del af løsningen på alle de andre udfordringer, der i dag, og ikke som endnu en problemstilling, vi skal håndtere. Ved at inkludere kvinder i ledelsen styrker man både virksomhedens samfundsansvar og fokus på bæredygtighed,” siger Sara Krüger Falk.

 

Ligestilling er i alles interesse. Og det forretningsmæssige grundlag for ligestilling i erhverv er helt klart. Foto: Sara Brun Nielsen

 

Sæt mål med Target Gender Equality

FN’s Global Compact har sammen med UN Women udviklet Women’s Empowerment Principles, der skal rykke på den enorme ulighed vi ser på arbejdsmarkedet. Men uden konkrete mål, rykker vi os ikke.

På den baggrund iværksatte Global Compact programmet Target Gender Equality i 2021, der styrker virksomheder i at sætte mål og tilgå dem metodisk og systematisk. Over 800 virksomheder fra 40 forskellige lande har allerede deltaget i Target Gender Equality. 83 procent har sat mål og arbejder for at nå dem gennem skræddersyede handlingsplaner.

Lene Westergaard, Head of Programmes hos Global Compact Network Denmark, er tovholder på programmet i det danske netværk, som 16 virksomheder allerede har gennemført. Hun siger således:

”Det, der er blevet smerteligt tydeligt for mig gennem arbejdet med dette program, er, at mange organisationer ikke tilgår arbejdet med at sætte mål for inklusion med samme seriøsitet og på samme professionelle måde – med de samme værktøjer og metoder – som de ville med ethvert andet mål. Sådan som man gør med mål for økonomisk vækst. Det er det, Target Gender Equality kan.”

 

Lene Westergaard, Head of Programmes, er tovholder på programmet i det danske netværk, som 16 virksomheder allerede har gennemført. Foto: Sara Brun Nielsen

 

Target Gender Equality er et ni måneder langt læringsprogram og har til mål at sætte og nå ambitiøse virksomhedsmål for kvinders repræsentation og lederskab gennem workshops, peer-to-peer-læring og dialog med forskellige interessenter.

”Man griber ikke tal ud af den blå luft,” siger Lene Westergaard og uddyber:

”Man laver en gap-analyse. Man laver en skræddersyet handlingsplan og tager sig tid til at kigge dybt og bredt på det organisatoriske setup i et kønsperspektiv. Er der overensstemmelse mellem lederes konkrete handlinger og deres intentioner i forhold til diversitet? Ledelsen skal holdes ansvarlig, og KPI’er og bonusser skal hænge sammen med konkrete mål for ligestillingsområdet. Præcis som de gør på alle andre områder. For man griber ikke tal ud af den blå luft.”

Ansøgningsrunden for næste runde af programmet åbner 1. april. Følg med på LinkedIn og i vores nyhedsbrev, hvor du kan høre mere.

 

“Man griber ikke tal ud af den blå luft,” understreger Lene Westergaard. Foto: Sara Brun Nielsen