GrønlandsBANKEN og e-Boks blandt de bedste mindre virksomheder til at rapportere på bæredygtighed

af | 12. sep 2019

De danske små og mellemstore virksomheder (SMV) kan også lave gode bæredygtighedsrapporter. Det beviser blandt andre GrønlandsBANKEN og e-Boks, der er blandt de seks SMV’er, der i dag bliver fremhævet for deres rapportering på samfundsansvar. Global Compact Network Denmark og FSR – danske revisorer står bag det nye initiativ ”SMV COP 2019”, som skal motivere andre SMV’er til at løfte deres bæredygtighedsarbejde.

I de senere år har der været meget opmærksomhed om de største danske virksomheders arbejde med at rapportere om samfundsansvar. Det skyldes blandt andet, at de 1000 største virksomheder er underlagt krav om at rapportere om samfundsansvar og det forhold, at de store virksomheder typisk har dedikerede ressourcer, der arbejder med området. I den sammenhæng er de mindre virksomheder ofte blevet overset. Det bliver der lavet om på i dag med lanceringen af ”SMV COP 2019”. SMV COP-listen er en liste med seks SMV’er, som har udarbejdet eksemplariske bæredygtighedsrapporter. Udover GrønlandsBANKEN og e-Boks A/S er MP Pension, Lodam Electronics A/S (nu BITZER Electronics A/S), Vandcenter Syd A/S og Danish Energy Management A/S også at finde på listen. Formålet er at hylde SMV’ers rapportering på bæredygtighed, inspirere andre SMV’er i arbejdet med at rapportere på Global Compacts 10 Principper om ansvarlighed, og motivere SMV’er generelt til at påbegynde arbejdet med bæredygtighed. Birgitte Mogensen, formand for CSR-udvalget hos FSR – danske revisorer udtaler:

Det er virksomheder fra forskellige brancher, der har fundet vej til listen. De seks virksomheder viser, at det er muligt for alle størrelser af virksomheder at arbejde med samfundsansvar og udarbejde en god rapport, der kommunikerer klart til interessenter. Jeg håber, at de seks rapporter kan være til inspiration for andre virksomheder, så de også kan lave en god rapport der klart tydeliggør mål, indsatser og resultater, og at alle virksomheder har en synergi mellem det ordinære strategiarbejde og arbejdet med samfundsansvar. 

SMV’erne er afgørende for Danmarks bidrag til verdensmålene

Med 99 procent af den samlede virksomhedsmængde, udgør Danmarks ca. 300.000 virksomheder rygraden i dansk erhvervsliv og er helt centrale i store virksomheders globale værdikæder. Mens den enkelte SMV’s miljømæssige og sociale aftryk er forholdsvis lille, er det samlede aftryk for danske SMV’er betydeligt. Deres arbejde er således afgørende for, at Danmark opnår FN’s 17 verdensmål, som blandt andet skal sikre udryddelse af ekstrem fattigdom globalt, samt mindre CO2 i atmosfæren i 2030. Direktør i Global Compact Network Denmark, Sara Krüger Falk, uddyber:

 Vi ser et stigende engagement i bæredygtighedsagendaen fra de danske SMV’er. Derfor er tiden også moden til at motivere og inspirere dem i deres bæredygtighedsarbejde – herunder hvordan man rapporterer. Én af vores missioner er, at flere mindre virksomheder skal få øjnene for det forretningspotentiale, der ligger i at være en ansvarlig virksomhed. At minimere sit negative aftryk på omverdenen og maksimere sine positive bidrag gennem nye bæredygtige løsninger bør være Danmarks nye forretningsmantra for alle slags virksomheder. 

Over foråret og sommeren har små -og mellemstore virksomheder haft muligheden for at indsende deres COP-rapport til vurdering hos FSR – danske revisorer. Det er SMV-medlemmer af FN’s Global Compact som har haft mulighed for at indsende, og det er den årlige ”Communication on Progress” (COP) rapport til Global Compact, der ligger til grund for vurderingerne. I denne rapport forpligter virksomhederne sig til at rapportere inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, anti-korruption og miljø.

SMV COP-listen 2019 bliver præsenteret i dag på Carlsberg Akademi.

 

SMV COP-listen 2019 

  • Danish Energy Management A/S
  • e-Boks A/S
  • GrønlandsBANKEN A/S
  • Lodam Electronics A/S
  • MP Pension
  • VandCenter Syd A/S

Kontakt

Joachim March Christensen
Network Coordinator
joachim@globalcompact.dk
(+45) 26 92 99 75

 

Josefine Ellen-Marie Jørgensen
Konsulent
Jjo@fsr.dk
(+45) 41 93 31 41