Hvad er Global Compact?

FN’s Global Compact er verdens største frivillige initiativ for ansvarlige virksomheder og sætter en fælles ramme for kommunikationen om din virksomheds fremskridt og engagement inden for ansvarlig virksomhedsledelse.

Global Compact Network Denmark (GCDK) er det lokale netværk for danske virksomheder og organisationer, der har tilsluttet sig FN’s Global Compact.

Med afsæt i Global Compacts Ti Principper og de 17 verdensmål arbejder vi for at inspirere og facilitere danske virksomheders arbejde med samfundsansvar, som værdiskabende for både forretningen og samfundet.

Vores opgave er at facilitere videndeling mellem de danske Global Compact-medlemmer og give dem inspiration og værktøjer på deres rejse og i arbejdet med bæredygtighed.

Global Compact Network Denmark er med over 500 medlemmer, det største danske netværk for ansvarlige virksomheder. Netværket er virksomhedsdrevet men engagerer også civilsamfundet, offentlige institutioner og andre interessenter for at mobilisere flere virksomheder til at arbejde med forretningsdrevet samfundsansvar til gavn for både samfund og virksomheder.

Global Compact Network Denmark er en nonprofit forening drevet af vores medlemmmer for vores medlemmer. Du kan læse mere om vores bestyrelse og vedtægter under “Bestyrelsen”.

Tilslut jer

Bliv en del af FN’s Global Compact og styrk din virksomheds arbejde med samfundsansvar.

Virksomheder forpligtet til Global Compact’s Ti Principper

Organisationer forpligtet til Global Compact’s Ti Principper

%

Af vores medlemmer er SMV'er

%

Af vores medlemmer er store virksomheder

Om FN’s Global Compact

Det danske netværk er den lokale repræsentant for FN’s Global Compact, som har hovedsæde i New York.

Global Compact blev etableret i 2000 af FN’s daværende generalsekretær Kofi Annan for at mobilisere verdens virksomheder i en global bevægelse for bæredygtig udvikling.

Det er i dag verdens største frivillige initiativ for ansvarlighed i erhvervslivet, hvor 12.000 virksomheder og 3.000 organisationer allerede har tilsluttet sig.

Virksomheder, som tilslutter sig Global Compact, forpligter sig til at integrere ti universelle principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption i virksomhedens strategi og drift samt at bidrage til opnåelsen af de 17 verdensmål.

Mission

FN’s Global Compact’s mission er at mobilisere en global bevægelse af ansvarlige virksomheder og aktører for at skabe en bedre verden.

For at opnå dette, understøtter vi virksomheder i at: Drive ansvarlig forretning ved at implementere de Ti Principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption i strategi og forretningsaktiviteter.

Arbejde strategisk for at fremme bredere sociale og miljømæssige målsætninger såsom verdensmålene, med fokus på samarbejde og innovation.

Det danske netværks mission er at inspirere og facilitere, at danske virksomheder arbejder med bæredygtighed som værdiskabende for kerneforretningen og ved at understøtte Global Compacts Ti Principper

FAQ

Find svar på dine spørgsmål

Har du spørgsmål