LGBTQI+ inklusion i danske virksomheder – fra gode intentioner til konkret handling

af | 12. aug 2022

Denne weekend stråler Københavns bygninger med regnbueflag, og byens gader vil runge af musik og koret af tusinder af festglade mennesker. Individdets ret til at elske frit bliver fejret med storslåede parader med glimt af læder, palietter og fjer. Det er et opgør mod skam og diskrimination, og en fejring af individdets ret til at elske frit. En fest og en protest på en og samme tid, og for Københavnerne en tilbagevendende, selvfølgelig og fornøjelig begivenhed. Men altså en fest på en seriøs baggrund.

Det er nemlig samtidig en god anledning til at kigge indad i jeres egen virksomhed. For arbejdspladsen er helt afgørende, når vi skal bevæge os fra gode intentioner om inklusion til konkret handling, der gør en reel forskel. Og der et stort behov for, at den private sektor spiller en endnu større rolle fremadrettet.

Vi har derfor samlet 3 oplagte skridt for at sikre, at jeres virksomhed har styr på jeres LGBTQI+-medarbejderes grundlæggende rettigheder og konkrete trivsel.

En fest på et dystert bagtæppe

Copenhagen Pride udspiller sig på dystert bagtæppe af diskrimination mod LGBTQI+ personer. Globalt kriminaliserer næsten 70 lande forhold mellem personer af samme køn, og kun en håndfuld lande anerkender transkønnedes juridiske identitet. Det betyder, at du som transkønnet ikke kan gå i banken eller til lægen uden at blive klemt eller skabe alvorlig forvirring. Ifølge Institut for Menneskerettigheder oplever op mod hver tredje homoseksuelle eller biseksuelle person i Danmark diskrimination på baggrund af deres seksualitet, og 56 procent af transkønnede har oplevet diskrimination på grund af deres kønsidentitet. Samtidig viser en undersøgelse fra Justitsministeriet fra januar 2021, at 1.900-2.900 personer  hvert år oplever at blive udsat for vold, der er motiveret af had mod deres seksuelle orientering eller kønsidentitet. I 2019 registrerede Rigspolitiet 76 hadforbrydelser målrettet offerets seksualitet. Mørketallet for disse forbrydelser antages at være højt, fordi mange aldrig anmelder de hadforbrydelser, de udsættes for, da det er forbundet med tabuer.

Den private sektor kan gøre en forskel

Argumenterne for at sikre LGBTQI+ personers rettigheder er flere. Først og fremmest er LGTBQI+ rettigheder menneskerettigheder. Virksomheder har derfor en grundlæggende forpligtelse til at respektere dem i overenstemmelse med FNs Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv. Et andet kerneargument er, at top performance forudsætter tryghed, så hvorfor ikke sørge for, at alle har en oplevelse af, at man kan gå på arbejde, som den man er? En spørgeundersøgelse af knap 140.000 LGTBI personer bosiddende i EU foretaget af EU’s bureau for fundamentale rettigheder i 2019 viser blandt andet, at 33 pct. af adspurgte danske LGTBQI+ personer ikke føler, at de kan være åbne om, hvem de er på arbejdspladsen. 28 pct. har ikke været åbne overfor en eneste kollega om deres seksuelle eller kønsmæssige idenditet. Her har den private sektor har altså et stort potentiale for at gøre en forskel for at fremme LGBTQI+-samfundets rettigheder og trivsel på arbejdspladsen. Heldigvis er rigtig mange virksomheder på bolden, og tager konkrete initiativer for at fremme deres LGTBQI+ medarbejderes rettigheder og trivsel, og flere går udover, hvad lovgivningen kræver. Eksempelvis har flere medlemmer af Global Compact Network Denmark’s medlemmer sikret deres LGTBQI+ medarbejderes ret til barsel på lige fod med øvrige ansatte.

Tre oplagte skridt din virksomhed kan tage

1.
Gennemfør FN’s LGBTQI+ adfærdsstandarder for virksomheder for bekæmpelse af diskrimination af LGBTQI+-personer. Det er det første internationalt accepterede sæt standarder for den private sektors rolle og ansvar for at respektere LGBTIQ+-samfundets rettigheder på og uden for arbejdspladsen. Et godt sted at starte for enhver virksomhed.

2.
Gør som over 300 andre virksomheder, og kommuniker offentligt om jeres tilslutning til standarderne der, hvor I opererer. Åbenhed om, at din virksomhed arbejder for at bekæmpe diskrimination af LGTBQI+ personer betyder, at du får hele talentpuljen i spil, når du rekrutterer. Hertil kommer, at du kan være med til at nedbryde tabuer og skabe større rummelighed i samfundet generelt.

3.
Gennemfør FN’s LGBTQI+ Standards Gap Analysis Tool, som understøtter virksomheder i at gennemføre adfærdsstandarderne. Værktøjet er en gratis, brugervenlig og strengt fortrolig onlineplatform. Den hjælper virksomheder med at vurdere deres aktuelle indsatser, fremhæve områder, der kan forbedres, og identificere muligheder for fremtidige indsatser. Man kommer hele vejen rundt – ikke kun om hvad man kan gøre for at respektere LGTBQI+ personers rettigheder, men også, hvad man kan gøre for at fremme deres trivsel.

Når regnbueflagene er taget ned, og hverdagen i København begynder at indfinde sig igen, vil de triste vilkår for at færdes i verden være de samme for de mange millioner af mennesker, der har en divers seksuel eller kønsmæssig identitet. Bevægelsen for en mere inkluderende, fair og tryg verden må ikke stoppe med Pride Week. Ingen bør være bange for at holde hånd i det offentlige rum med den person man elsker. Ingen bør føle de ikke har de samme rettigheder som deres kollegaer og alle bør kunne passe deres job, som den person man er uden at skulle skjule sin sande identitet.

Lad os fortsætte bevægelsen – også i jeres virksomhed.