Menneskerettigheder & Erhverv

Netværksgruppe om arbejdet med menneskerettigheder i virksomheder 

Ved at have en transprarent ledelsesproces på plads for at tage hånd om menneskerettigheder, har virksomheder et stort potentiale for at gøre en forskel for de mennesker, forretningen har indvirkninger på. Gennem arbejdet med menneskeretlig due diligence yder virksomheder samtidig et væsentligt bidrag til at indfri verdensmålene. 90 % af de 169 mål for bæredygtig udvikling afspejler nemlig centrale internationale menneskerettigheder og arbejdsstandarder, og virksomheder vil yde deres væsentligste bidrag til målene gennem respekt for menneskerettighederne.

At respektere og understøtte menneskerettighederne styrker din virksomheds forhold til jeres interessenter.

Medarbejdere der behandles med værdighed og respekt er mere produktive og forbliver loyale over for deres arbejdsplads.

Medarbejdere, der søger nye udfordringer, har i stigende grad blik for virksomhedernes sociale og miljømæssige arbejde, samt hvordan virksomhedens ledelsesstil tager ansvar for det samfund, vi lever i.

Og de yngre generationer stiller generelt større krav til deres nuværende og kommende arbejdsgivere end tidligere.

 

Derudover kan inkluderende virksomhedsmodeller med menneskerettigheder i fokus skabe ideelle forhold for innovation, give adgang til nye markeder, og gøre virksomheden til en positiv og værdsat del af samfundet.

Din virksomheds arbejde for at respektere menneskerettighederne er altså ikke blot et samfundsansvar – det er god forretning.

Alle virksomheder og organisationer tilsluttet Global Compact forpligter sig til at arbejde med Global Compacts Ti Principper, herunder de to principper om menneskerettigheder.

For at klæde vores medlemmer på til arbejdet og sikre videndeling på tværs, driver vi netværksgruppen “Menneskerettigheder & Erhverv.”

Om netværksgruppen

I netværksgruppen arbejder vi for at gøre menneskerettighederne mere håndgribelige for dig og din virksomhed ved at konkretisere, hvordan du kan arbejde med principperne i din specifikke kontekst.

Gennem en række begivenheder faciliterer vi videndeling mellem netværksgruppens medlemmer, giver dig inspiration og konkrete værktøjer, som du kan anvende i praksis, og skaber et forum, hvor gruppens medlemmer kan dele erfaringer og udfordringer på tværs af brancher.

Derudover arbejder vi i netværksgruppen for i højere grad at synliggøre de danske virksomheders arbejde med menneskerettighederne, vigtigheden af dette arbejde og hvordan menneskerettighederne spiller sammen med både FN’s verdensmål og Global Compacts øvrige principper inden for miljø, arbejdstagerrettigheder og antikorruption.

Det er komplicerede men vigtige emner, som vi sammen arbejder på at gøre mere konkrete for dig og din virksomhed.

Netværksgruppens aktiviteter tager afsæt i to hovedspørgsmål:

Hvad forventes der, når det kommer til virksomheders arbejde med menneskerettigheder?
– Herunder FN’s retningslinjer, OECDs retninglinjer, den Danske Handlingsplan for Menneskerettigheder og Erhvervsliv, Årsregnskabslovens rapporteringskrav, Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærds mandat.

Hvordan arbejder virksomheder med menneskerettigheder & erhverv?
– Herunder den konkrete proces for at udvikle politikker, identificere og håndtere risici og rapportere.

Hvem kan være med?

Netværksgruppen er både for virksomheder og organisationer, der er tilsluttet Global Compact og medlem af Global Compact Network Denmark.

Det kan være virksomheder, der ønsker at blive stærkere på menneskerettigheder i erhvervslivet eller virksomheder der kan inspirere andre medlemmer med gode eksempler på tilgange og løsninger til at respektere menneskerettighederne.

Det kan også være organisationer, der ønsker at bidrage til diskussionerne med viden og know-how, som kan tage del i diskussionerne og løfte virksomhedernes arbejde.

Vi kræver blot, at deltagerne har appetit på at lære mere og lære fra sig. 

Lene Westergaard

Head of Programmes

Human Rights, Diversity & Inclusion, Anti-Corruption
lene@globalcompact.dk
(+45) 81 77 77 00