Netværksgruppe for finansielle aktører

 

Denne gruppe er for dig, der arbejder i den finansielle sektor med emner som ESG, samfundsansvar og CSR-rapportering, og ønsker faglig sparring og erfaringsudveksling. 

Den finansielle sektor har en helt central rolle i den grønne omstilling og i opnåelsen af verdensmålene. Denne sektor har nemlig særlig indflydelse på den samfundsmæssige udvikling ved at kunne omdistribuere investeringer i en mere bæredygtig retning.

Denne indflydelse vil stige i takt med de øgede krav fra EU, blandt andet til en fælles klassificering af bæredygtige investeringer. Samtidigt er efterspørgslen fra forbrugere på ansvarlige investeringer stigende, og der er øgede krav til virksomhedernes årsrapportering

Det er derfor vigtigt, at virksomheder i den finansielle sektor integrerer ansvarlighed i hele deres forretning, både strategisk, operationelt og også i deres rapportering.

Hos Global Compact Network Denmark har vi +50 medlemmer indenfor den finansielle sektor, og vi oplever en stigende interesse hos disse medlemmer for at arbejde med samfundsansvar.

Er du interesseret i at deltage i netværksgruppen, så besvar dette spørgeskema.

 

Om netværksgruppen

Netværksgruppen er for medlemsvirksomheder i den finansielle sektor, som arbejder med bæredygtighed, samfundsansvar eller ESG enten i kerneforretningen eller i investeringssammenhæng, samt repræsentanter, som ser frem mod at skulle påbegynde arbejde med disse områder.

I netværksgruppen arbejder vi for at understøtte medlemsvirksomheder i den finansielle sektor med deres arbejde med bæredygtighed og samfundsansvar. Formålet er at skabe et rum, hvor medlemmer selv kan gå i dialog om udfordringer og løsninger med input fra relevante aktører og eksperter.

Facilitator for netværksgruppen er Djouhara Westberg fra sekretariatet. Hun vil sørge for et spændende program baseret på oplæg både fra eksterne oplægsholdere, såvel som netværkets deltagere. Møderne vil bygge på en høj grad af faglig sparring og erfaringsudveksling blandt deltagerne, i et fortroligt rum.

Der afholdes 3-4 møder årligt. Emnerne for møderne i 2022 er f.eks: ESG-nøgletal, EU-taksonomien, SBTI-Science Based target for den finansielle sektor og CSR-rapportering. 

Netværkets målgruppe

 • Global Compact Network Denmark’s medlemsvirksomheder fra den finansielle sektor dvs.: Pensionsselskaber, forsikringsselskaber, skadeforsikringsselskab, kapitalforvaltere, investeringsfonde, pengeinstitutioner.
 • Medarbejdere som har ansvaret for bæredygtighed, arbejder med CSR-rapporteringen eller gerne vil klædes bedre på til at påbegynde arbejdet med emnerne

  Styregruppen:

  Lars Jannick Johansen, Stifter & Direktør, Den Sociale Kapitalfond

  Emilie Wedell-Wedellsborg, Chef for Kommunikation & Bæredygtighed, Alm Brand Group

  Eva Hansen, Ansvarlighedschef, Vækstfonden

  Johan Dahl, Chief Sustainability Consultant, Danske Bank

  Pernille Fogh Christensen, Senior Sustainability Consultant, Koncernbæredygtighed Topdanmark

  Over 30 medlemsvirksomheder er pt. tilmeldt netværksgruppen.

  Ønsker du at tilslutte dig netværksgruppen eller få mere information, kan du række ud til Djouhara Westberg.

  Se kontaktoplysninger nedenfor

Djouhara Westberg

Engagement Manager

Rekruttering & Onboarding af Medlemmer, Partnerskaber samt Strategiske Relationer
djouhara@globalcompact.dk
(+45) 40 22 14 36