Generalforsamling: Ny bestyrelse i GCDK

af | 27. apr 2020

GCDK’s årlige generalforsamling foregik digitalt og resulterede som forventet en ny bestyrelse. I alt syv bestyrelsesposter var på valg.

For halvanden måned siden stod det klart, at vi måtte lægge vores planer om en stor Årsdag på hylden grundet coronakrisen. PensionDanmark havde ellers været flinke at lægge lokaler til, og vi havde et spændende og inspirerende program på plads til vores medlemmer.

Årsdagen forventer vi at afholde på et senere tidspunkt. Den årlige generalforsamling, til gengæld, skulle naturligvis afvikles, som beskrevet i netværkets vedtægter.

Det blev den i dag – digitalt vel at mærke. Kl. 12 mødtes vi med knap 150 repræsentanter fra vores medlemsvirksomheder -og organisationer via konferenceplatformen Zoom. Marianne Granhøj fra Kromann Reumert ledte slagets gang som dirigent, afgående bestyrelsesformand Annemarie Meisling gav formandens beretning og Frederik von Staufeldt gennemgik årsregnskabet for 2019 og budget for 2020. Selve afstemningen foregik via SurveyXact.

Mens resultaterne blev gjort klar, var vi heldige at få virtuelt selskab af Lise Kingo, direktør for FN’s Global Compact. Lise satte coronakrisen i et globalt forretningsperspektiv, og sagde blandt andet:

“Den økonomiske genopretning og bæredygtig udvikling er ikke modstykker. Den økonomiske genopretning skal accelerere den bæredygtige udvikling og skabe en verden, der er i stand til modstå de kommende kriser”

En stor tak til Lise Kingo for at give stof til eftertanke i denne svære tid.

Ny bestyrelse

Efter den digitale afstemning kunne vi løfte sløret for vores nye bestyrelsesmedlemmer. Vi glæder os over at kunne byde følgende personer velkommen (tilbage) i GCDK’s bestyrelse:

 • Cathrine Bloch Veiberg, Institut for Menneskerettigheder (genvalgt)
 • Emilie Juel-Helwig, PensionDanmark (genvalgt)
 • Flemming Lynge Nielsen, Danfoss (genvalgt)
 • Ingrid Reumert, Velux Group (nyvalgt)
 • Rasmus Skov, Ørsted (genvalgt)
 • Susanne Borch Stormer, Novo Nordisk (nyvalgt)
 • Thomas Bustrup, Dansk Industri (genvalgt)

De tilslutter sig følgende nuværende medlemmer af bestyrelsen:

 • Kim Rahbek, Danmarks Restauranter & Cafeer – REGA
 • Kirsten Mariager, Danish Energy Management
 • Ole Lund Hansen, FN’s Global Compact
 • Tina Larsen, PWC

Den nye bestyrelse mødes fire gange årligt og er med til at sætte den strategiske linje for netværket. Bestyrelsesmedlemmer er valgt for en toårig periode.

Valget af den nye bestyrelse betyder, at vi skal sige tak for indsatsen og på gensyn til afgående bestyrelsesmedlem Claus Stig Pedersen fra Novozymes. Og sidst men ikke mindst en kæmpe tak til afgående bestyrelsesformand Annemarie Meisling for på dygtig, empatisk og entusiastisk vis at have tjent som formand de sidste to år.

Tak for hjælp til generalforsamlingen

Direktør Sara Krüger Falk og resten af sekretariatet vil sige en stor tak til Marianne Granhøj, som endnu engang stillede sig til rådighed for netværket både under forberedelserne til og ved afviklingen af selve generalforsamlingen. Hun sikrede, at generalforsamlingen blev gennemført dybt professionelt og med respekt for de digitale omstændigheder. Også en stor tak til Mette Graah fra Kromann Reumert, som også har været en uvurderlig sparringspartner i afviklingen af generalforsamlingen.

Derudover tak til Frederik von Staufeldt, som gav et godt overblik over vores økonomi, og tak til bestyrelsesmedlem Tina Larsen, som har ydet (og fortsat yder) en stor indsats i præsentationen og organiseringen af netværkets økonomi.