Ny bestyrelse i Global Compact Network Denmark

af | 22. apr 2021

Global Compact Network Denmark byder velkommen til seks nye bestyrelsesmedlemmer og udvider dermed bestyrelsen fra 10 til 12 medlemmer på dagens generalforsamling.

Global Compact Network Denmarks årlige generalforsamling fandt sted i dag, og trods Covid-19 betingede endnu et online event, var det en fornøjelse at se over 110 repræsentanter fra medlemsvirksomheder og -organisationer på de små firkantede ruder på Zoom.

Som ved sidste års generalforsamlingen førte Marianne Granhøj fra Kromann Reumert an som dirigent, og Daniel Jepsen fra Dansk Industri gennemgik årsregnskabet for 2020 og budget for 2021. Rasmus Skov fra Ørsted kunne for første gang præsentere formandens beretning, efter han sidste år blev valgt som bestyrelsesformand for GCDK.

Rasmus Skov kunne fortælle, at der fortsat er stor tilslutning til netværket, og GCDK har fået 76 nye medlemsvirksomheder og -organisationer siden sidste års generalforsamling:

Det er en tydelig indikation om, at interessen for at arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed er stigende.

Til generalforsamlingen blev det desuden besluttet at øremærke to bestyrelsesposter til repræsentanter fra SMV’er og således udvide bestyrelsens størrelse fra 10 til 12 poster.

SMV’erne har det største vækstpotentiale og et bredere perspektiv end de større virksomheder. Jeg synes, det er ekstremt værdiskabende for de snakke, vi har i bestyrelsen. De bidrag SMV’erne kommer med er fuldstændig afgørende for, at vi får talt alles sag.

Sådan lød det fra bestyrelsesformanden.

En ny og større bestyrelse

Efter tre runder med afstemninger kunne vi endelig præsentere GCDKs nye bestyrelsesmedlemmer, der nu kridter skoene og gør klar til at arbejde med den strategiske retning for netværket, sætte deres præg på udviklingen af danske virksomheders samfundsansvar og sikre en stærk forankring af Global Compacts Ti Principper i det danske erhvervsliv. De nye ansigter i bestyrelsen er følgende:

SMV’er:

 • Sven Beyersdorff, Nordic Sustainability (nyvalgt)
 • Jan Bybjerg Pedersen, Schoeller Plast (nyvalgt)

Virksomheder i alle størrelser:

 • Louise Askær-Hune, STARK Group (nyvalgt)
 • Jacob Bruun, Vækstfonden (nyvalgt)
 • Tina Larsen, PwC (genvalgt)

Organisationer:

 • Torben E. Hoffmann Rosenstock, Danmarks Restauranter & Cafeer (nyvalgt)

De tilslutter sig de nuværende medlemmer af bestyrelsen:

 • Rasmus Skov, Ørsted (formand)
 • Emilie Juel-Helwig, PensionDanmark (næstformand)
 • Thomas Bustrup, Dansk Industri – DI
 • Flemming Lynge Nielsen, Danfoss A/S
 • Ingrid Reumert, The VELUX Group
 • Cathrine Bloch Veiberg, Institut for Menneskerettigheder

FNs Global Compact har desuden en observatørpost i bestyrelsen, som Ole Lund Hansen besidder.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en toårig periode og mødes fire gange årligt, hvor de er med til at sætte GCDKs strategiske linje. Mens vi byder de nye bestyrelsesmedlemmer varmt velkommen og glæder os over bestyrelsens vokseværk, må vi også sige farvel og stor tak for indsatsen til de afgående bestyrelsesmedlemmer:

 

 • Kim Rahbek, Danmarks Restauranter & Cafeer – REGA
 • Susanne Stormer, Novo Nordisk
 • Kirsten Mariager, Danish Energy Management