Ny undersøgelse: Sådan arbejder nordiske Global Compact medlemsvirksomheder med verdensmålene

af | 30. apr 2019

I slutningen af 2018 og starten af 2019 adspurgte vi de nordiske virksomheder, som er tilsluttet Global Compact, hvordan de arbejder med verdensmålene, Global Compact’s 10 principper og bæredygtighed generelt. Det kommer der en længere rapport ud af, som de nordiske Global Compact-netværk udgiver i maj i samarbejde med Nordisk Ministerråd.

I mellemtiden kan man læse et sammendrag af rapporten, som handler specifikt om virksomhedernes arbejde med verdensmålene. Denne korte version bliver lanceret i dag til Global Compact Network Denmark’s Årsdag.

Verdensmålene er nyttige men svære at inkorporere i forretningen

Undersøgelsen viser, at de nordiske virksomheder er motiverede og parate til at arbejde med verdensmålene. Kun 14 procent oplever således økonomiske barrierer for arbejdet med målene, og topcheferne i 90 procent af virksomhederne bifalder arbejdet med målene. Dog viser undersøgelsen også, at en stor del af de adspurgte virksomheder finder det svært at inkorporere målene i deres forretning. Næsten halvdelen af virksomhederne finder det vanskeligt at sætte KPI’er og fremdriftsmål i forhold til verdensmålene, mens 43 procent finder det svært at oversætte verdensmålene til en forretningskontekst. Hele 85 procent af de adspurgte SMV’er (virksomheder med 0 til 250 medarbejdere) meddeler dog, at verdensmålene guider deres strategiske udvikling. Hos de største virksomheder (5.000 – 50.000 medarbejdere) er dette tal kun 43 procent.

Undersøgelsen viser også, at en del af de adspurgte virksomheder efterlyser mere støtte fra deres nationale regeringer i deres arbejde med verdensmålene. 37 procent siger således, at de oplever ingen eller utilstrækkelig støtte. Derudover meddeler 57 procent af virksomhederne at deres regeringers handlingsplan for verdensmålene har haft ingen eller minimal indflydelse på virksomhedernes arbejde med verdensmålene.

Om rapporten 

  • Rapporten er bestilt af de nordiske Global Compact-netværk, og Global Compact Network Denmark har ledt arbejdet, som er udført af konsulenthuset Nordic Sustainability. Rapporten udgives i samarbejde med Nordisk Ministerråd.
  • Rapporten er baseret på en rundspørge udsendt til alle nordiske Global Compact-virksomheder i slutningen af 2018 og starten af 2019
  • I alt 243 virksomheder fra Danmark, Finland, Grønland, Island, Norge og Sverige har deltaget i rundspørgen.
  • Rapporten er et uddrag fra en længere rapport om de nordiske Global Compact-virksomheders arbejde med verdensmålene og bæredygtighed generelt som bliver udgivet online i midten af maj.