Global Compact Logo
Information om dataopbevaring

For at vores hjemmeside kan fungere ordentligt og give dig den bedste oplevelse, bruger vi essentielle dataopbevaringsmekanismer, herunder Local Storage og IndexedDB. Vi bruger ikke cookies.

Læs vores GDPR-politik
Tak, det er forstået
Hjem
nyheder

Julehilsen 2023

I sekretariatet ser vi frem til 2024, der byder på flere spændende, nye medlemstilbud og læringsforløb, som vi glæder os til at præsentere for jer. Indtil da, ønsker vi dig og dine kolleger en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

Af Sara Krüger Falk, Direktør, UN Global Compact Network Denmark
22.04.2024, kl. 11.36

billede

Tusind tak for jeres engagement i 2023 


Der er mere end nogensinde fokus på samfundsansvar, ESG og bæredygtighed hos virksomheder og i den offentlige debat. 2023 har også været et år mærket af krig og global polarisering, inflation, nye teknologier, klimaforandringer og meget mere. Det kræver modstandsdygtige og omstillingsparate virksomheder. Vi har oplevet et rekordstort engagement fra jer og øget brug af vores netværk og læringsmiljø for bæredygtighed.  


I det kommende år sætter vi endnu mere fokus på at levere relevant indhold til jer som er tilpasset den enkelte medarbejders niveau, ny lovgivning og aktuelle temaer. Vi indfører bedre markering af niveau for vores tilbud med BASIC, når det er på begynderniveau og giver en basal indføring i et emne, og ADVANCED for indhold som er mere specialiseret, og hvor vi forventer, at man har indsigt i emnet for at kunne deltage. Således kan vores forskellige læringsforløb sikre, at I og jeres kolleger kan opkvalificere sig i henhold til virksomhedens behov, og klæde jer på til at imødekomme ny lovgivning og de ambitioner, der er sat i jeres virksomhed.


Vigtigt for os i Global Compact er, at arbejdet med bæredygtighed er strategisk for hele forretningen og ikke kun bliver et spørgsmål om rapportering. Dokumentation af fremdrift er meget vigtigt, men fremdrift på væsentlige områder er helt afgørende. Virksomheder står overfor en fremtid, hvor arbejdet med menneskerettigheder, diversitet, klima, biodiversitet og antikorruption er vigtige for forretningen og for virksomhedens muligheder for succes i fremtiden. 


Den seneste måned har været begivenhedsrig. På klimaområdet blev der onsdag landet en aftale på COP28, som for første gang i en aftaletekst nævner fossile brændsler. Danmark og EU har kæmpet hårdt for at nå til enighed om udfasning af fossile brændsler, men teksten endte desværre med en blødere formulering med enighed om, at det globale samfund skal bevæge sig væk fra fossile brændsler.


Derfor er det vigtigt, at mange flere virksomheder begynder at sætte klimamål, reducerer udledninger og dokumenterer deres arbejde for at sætte skub i udfasningen af fossile brændsler. Heldigvis ser vi en enorm tilslutning til Science Based Targets-initiativet (SBTi) i Danmark, hvor andelen af SMV’er er helt oppe på 42 procent – den højeste andel i verden. Derudover udbyder vi i 2024 igen læringsforløbet Climate Ambition Accelerator.  


Søndag den 10. december var 75 året for FN’s menneskerettighedsdeklaration og netop menneskerettigheder over hele verden er stadig under pres. I 75 år har erklæringens kerneambition været at sikre alle mennesker overalt retten til et værdigt liv uden forskelsbehandling. I mange år så man til stater for at sikre disse rettigheder, men med introduktionen af FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv i 2011 blev de rettigheder, der er forankret i Menneskerettighedsdeklarationen, også et virksomhedsansvar. 


I dag arbejder tusinder af virksomheder verden over fokuseret på at sikre menneskerettighederne. I 2024 fortsætter vi vores målrettede indsats for at skabe et læringsmiljø, der understøtter virksomheders evne til at integrere de nødvendige processer for, at menneskerettigheder respekteres i forbindelse med forretningsaktiviteter.  


I det kommende år kommer der også meget fokus på ”Due Diligence” og EU har netop i går opnået enighed om det længe ventede direktiv om lovpligtig due diligence for menneskerettigheder og miljø (CSDDD). Nu skal direktivet formelt vedtages, hvorefter det skal omsættes til national lovgivning i EU's medlemslande. Direktivet forudses at betyde en væsentlig styrkelse af forventning til virksomheders evne til at vide og vise, at de kan håndtere faktiske og potentielle negative indvirkninger på menneskerettigheder og miljø som konsekvens af egne aktiviteter, deres datterselskabers og via deres forretningspartnere.  


Vi har også netop udgivet en guide til Due Diligence i Praksis.


I UN Global Compact Network Denmark ser vi frem til fortsat at understøtte vores medlemmer i at gennemføre due diligence processer i overensstemmelse med FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder & Erhvervsliv. Har jeres virksomhed brug for at styrke jeres arbejde med due diligence og menneskerettigheder, kan I tilmelde jer vores dybdegående læringsprogram Business & Human Rights Accelerator, som vi tilbyder for anden gang. 


Flere af jer har også ønsket mere vejledning til arbejdet med biodiversitet og det er et område vi vil sætte mere fokus på. Vi fortsætter konsultationer med Task Force for Nature-related Financial Disclosure (TNFD) i samarbejde med Finans Danmark


Vi takker for et begivenhedsrigt år i UN Global Compact Network Denmark. I sekretariatet ser vi frem til 2024, der byder på flere spændende, nye medlemstilbud og læringsforløb, som vi glæder os til at præsentere for jer. Indtil da, ønsker vi dig og dine kolleger en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 


Varmeste hilsner,

Sara Krüger Falk

Direktør, UN Global Compact Network Denmark