Global Compact Logo
Information om dataopbevaring

For at vores hjemmeside kan fungere ordentligt og give dig den bedste oplevelse, bruger vi essentielle dataopbevaringsmekanismer, herunder Local Storage og IndexedDB. Vi bruger ikke cookies.

Læs vores GDPR-politik
Tak, det er forstået
Hjemnyheder

Stigende antal danske virksomheder sætter klimamål gennem SBTi

Af UN Global Compact Network Denmark
09.11.2023, kl. 07.00

Billede af rapportens forside

PRESSEMEDDELELSE

Ny rapport: Stigende antal danske virksomheder sætter klimamål for at opnå netto-nul drivhusgasudledninger


Danske virksomheder ligger fortsat i top sammenlignet med resten af verden, når det gælder om at sætte videnskabeligt baserede klimamål gennem Science Based Targets initiative (SBTi). Og et stigende antal virksomheder sætter mål for, hvornår det skal være slut med at udlede drivhusgasser. Det viser rapporten ’Commitment to the Science Based Targets initiative in Denmark’, som UN Global Compact Network Denmark udgiver i dag for andet år i træk.

 

Rapporten er udarbejdet i samarbejde med Axcelfuture og giver et snapshot af danske virksomheders tilslutning til SBTi op til FN’s Klimatopmøde, COP28, som finder sted fra slutningen af november til midt-december. Her skal der bl.a. gøres status over, hvor langt verdenssamfundet er med at bremse den globale opvarmning.

 

”Rapporten bekræfter, at de danske virksomheder ønsker at bidrage til at opnå Parisaftalen om at begrænse temperaturstigningerne til godt under 2°C. At levere på videnskabeligt baserede klimamål sat gennem SBTi kræver enorme forandringer i de fleste virksomheder. Særligt i en tid med geopolitisk usikkerhed, som påvirker globale værdikæder og vores forsyningssikkerhed. Alligevel ligger vi i toppen i Danmark, når det gælder virksomheder tilsluttet SBTi. Det er prisværdigt. Nu gælder det om at levere på målene, og det kræver øget politisk handling, som resultat af det kommende COP28,” siger Joachim Marc Christensen, programchef for klima & miljø hos UN Global Compact Network Denmark. 

 

Science Based Targets initiative (SBTi) er et non-profit initiativ, hvor virksomheder kan fastsætte og få valideret klimamål, der stemmer overens med klimavidenskaben og bidrager til opnåelsen af FN’s Parisaftale. Bag initiativet står UN Global Compact, WWF, CDP og WRI.

 

Flere danske virksomheder sætter net-zero mål

 

Rapporten viser en fortsat stigende tilslutning til SBTi blandt danske virksomheder. Tilslutningerne er således vokset med 170 procent fra 2021 til 2022 og med yderligere 51 procent fra 2022 frem til udgangen af september 2023, hvor rapportens datasæt løber til.

 

Og den fortsatte udvikling af virksomheder, der tilslutter sig SBTi, er afgørende for opnåelsen af Pariaftalens målsætning om at begrænse temperaturstigningerne markant ved slutningen af dette århundrede. Derfor er det vigtigt, at over en tredjedel af de danske SBTi-tilsluttede virksomheder (65 i alt) – heriblandt nogle af Danmarks største – har sat såkaldte net-zero mål, altså mål for hvornår virksomheden skal opnå netto-nul drivhusgasudledninger. På verdensplan har over 2400 virksomheder sat netto-nul mål.

 

De forventede reduktioner af drivhusgasser fra danske virksomheders SBTi-mål er til at tage og føle på. Ifølge rapportens beregninger har de danske SBTi-validerede virksomheder forpligtet sig til at reducere deres scope 1 og 2-udledninger med minimum 5,1 mio. tons CO2e frem til 2030. For scope 3-målene er forventningen en samlet reduktion på minimum 210 mio. tons CO2e frem til 2030, hvilket svarer til 4,7 gange Danmarks samlede drivhusgasudledninger i 2022.

 

Stor tilslutning blandt danske små og mellemstore virksomheder

 

I Danmark er også andelen af små og mellemstore virksomheder (SMV’er), der tilslutter sig SBTi, værd at bemærke. Mens SMV’er udgør 30 procent af SBTi-tilsluttede virksomheder globalt, er andelen helt oppe på 42 procent i Danmark – den højeste andel i verden.

 

”Det er enormt positivt at se så mange SMV’er sætte klimamål gennem SBTi. Det viser, at flere mindre danske virksomheder arbejder målrettet og seriøst med at reducere deres udledninger, og så er det højst sandsynligt også et udtryk for højere klimakrav blandt kunder og investorer,” siger Joachim Marc Christensen.

 

Med den fortsatte stigning i SBTi-tilsluttede virksomheder ser fremtiden for SBTi lovende ud både i Danmark og globalt.

 

Hovedpointer fra rapporten

 

  • Øget tilslutning til SBTi: Danske virksomheders SBTi-forpligtelser er vokset med 170% fra 2021 til 2022 og med yderligere 51% fra 2022 til 30. september 2023.

 

  • Stor tilslutning blandt SMV’er: 42% af de danske SBTi-tilsluttede virksomheder er SMV’er med under 500 ansatte. Det er den højeste andel blandt noget land i verden. Den globale andel af SBTi-tilsluttede virksomheder er 30%.

 

  • Markante forventede reduktioner from mod 2030: Danske SBTi-validerede virksomheder har forpligtet sig til at reducere deres scope 1 og 2-udledninger med minimum 5,1 mio. tons frem til 2030. For scope 3-målene er forventningen en samlet reduktion på minimum 210 mio. tons frem til 2030, hvilket svarer til 4,7 gange Danmarks samlede drivhusgasudledninger i 2022.

 

  • Mål ift. Parisaftalen: 47% af de danske SBTi-tilsluttede virksomheder har alene forpligtet sig til kortsigtede 1.5°C klimamål, 35% til både kortsigtede mål og net-zero mål, 15% har endnu ikke fastlagt konkrete mål endnu, mens 3% for nuværende arbejder med "godt under 2°C"-mål (som blev udfaset sidste år).

 

  • Validerede mål: 69% af de danske virksomheder tilsluttet SBTi har fået valideret deres mål.

 

  • Overensstemmelse mellem SBTi og EU's European Sustainability Reporting Standards (ESRS): ESRS E1-standarden om klimaforandringer (som er en del af forankringen af EU’s nye direktiv for ikke-finansiel data, CSRD) stemmer fint overens med SBTi, hvilket letter forberedelsen til de kommende krav til klimarapportering for de SBTi-tilsluttede virksomheder.Om Science Based Targets initiative (SBTi)


Science Based Targets initiative (SBTi) er et non-profit initiativ, hvor virksomheder kan sætte klimamål, der stemmer overens med klimavidenskaben, og få dem valideret af klimeksperter.

Klimamål fastsat gennem SBTi bidrager samtidig til opnåelsen af Parisaftalen, som påkræver verdens lande at begrænse globale temperaturstigninger til 1,5°C ved udgangen af dette århundrede (fra et førindustrielt niveau).

SBTi er baseret på Greenhouse Gas-protokollen og stiftet af FN’s Global Compact (UNGC), CDP, World Resources Institute (WRI) og Verdensnaturfonden (WWF).

Læs mere på sciencebasedtargets.org.


Om rapporten


Rapportens fulde navn er ‘Commitment to the Science Based Targets initiative (SBTi) in Denmark: A Progress Report in the Lead-up to COP28’.

Rapporten er udarbejdet af Axcelfuture sammen med UN Global Compact Network Denmark, bestilt af UN Global Compact Network Denmark, og støttet af Udenrigsministeriet.


Kontakt


Joachim Marc Christensen

Head of Programmes, Climate & Environment

UN Global Compact Network Denmark

Mobil: +45 26 92 99 75

E-mail: joachim@globalcompact.dkBillede af raportens forside

Commitment to the Science Based Targets initiative (SBTi) in Denmark

A progress report in the lead-up to COP28

November 2023