Om Global Compact Network Denmark

Global Compact Network Denmark (GCDK) er det lokale netværk for danske virksomheder og organisationer, der har tilsluttet sig FN’s Global Compact – verdens største frivillige initiativ for ansvarlige virksomheder.

Med afsæt i Global Compacts 10 principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, anti-korruption og miljø, samt de 17 verdensmål arbejder vi for at inspirere og facilitere danske virksomheders arbejde med samfundsansvar, som værdiskabende for både forretningen og samfundet.

Vores opgave er at facilitere videndeling mellem de danske Global Compact medlemmer og give dem inspiration og værktøjer på deres rejse og i arbejdet med bæredygtighed. Netværket arbejder desuden med FN’s Global Compact i New York og samarbejder med lokale søster-netværk i hele verden om at stille international ekspertise til rådighed for vores medlemmer.

Global Compact Netværk Danmark er med omkring 400 medlemmer, det største danske netværk for ansvarlige virksomheder. Netværket er virksomhedsdrevet men engagerer også civilsamfundet, offentlige institutioner og andre interessenter for at mobilisere flere virksomheder til at arbejde med forretningsdrevet samfundsansvar til gavn for både samfund og virksomheder.

Tilslut dig

Bliv en del af FN’s Global Compact og styrk din virksomheds arbejde med samfundsansvar.

Virksomheder forpligtet til Global Compact’s 10 Principper

Ikke-virksomhedsmedlemmer

%

SMV medlemmer

%

Store virksomhedsmedlemmer

Om FN’s Global Compact

Det danske netværk er den lokale repræsentant for FN’s Global Compact, som har hovedsæde i New York. Global Compact blev etableret i 2000 af FN’s daværende generalsekretær Kofi Annan for at mobilisere verdens virksomheder i en global bevægelse for bæredygtig udvikling.

Det er i dag verdens største frivillige initiativ for ansvarlige virksomheder hvor 10.000 virksomheder og 3.000 organisationer allerede har tilsluttet sig.

Virksomheder, som tilslutter sig Global Compact, forpligter sig til at integrere 10 universelle principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption i virksomhedens strategi og drift samt at bidrage til opnåelsen af de 17 verdensmål.

Mission

FN’s Global Compact’s mission er at mobilisere en global bevægelse af ansvarlige virksomheder og aktører for at skabe en bedre verden.

For at opnå dette, understøtter vi virksomheder i at:

Drive ansvarlig forretning ved at implementere de 10 Principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, anti-korruption og miljø i strategi og forretningsaktiviteter.

Arbejde strategisk for at fremme bredere sociale og miljømæssige målsætninger såsom verdensmålene, med fokus på samarbejde og innovation.

Det danske netværks mission er at inspirere og facilitere, at danske virksomheder arbejder med bæredygtighed, som værdiskabende for kerneforretningen og ved at understøtte Global Compacts 10 principper.

FAQ

Find svar på dine spørgsmål

Har du spørgsmål