/******Mailchimp connection****/

Bestyrelse og governance

 

Global Compact Network Denmark (GCDK) er en nonprofit forening, som repræsenterer FN’s Global Compact i Danmark. Samarbejdsforholdet mellem FN’s Global Compact og GCDK er formuleret i en Memorandum of Understanding, og foreningens virke bekendtgjort i dens vedtægter.

Foreningens medlemmer er danske virksomheder og organisationer tilsluttet FN’s Global Compact, og bestyrelsen består således af repræsentanter fra disse. GCDK’s bestyrelse består af 12 medlemmer, valgt af foreningens medlemmer: ni repræsentanter fra medlemsvirksomheder, tre repræsentanter fra medlemsorganisationer samt ét medlem udpeget af FN’s Global Compact. 

Bestyrelsen bistår sekretariatet med fastsættelse af strategisk retning for netværket og virkeliggørelse af Global Compacts mission. Bestyrelsesmedlemmer er valgt for en to-årig periode og valg af nye medlemmer sker ved den årlige generalforsamling. Se de nuværende medlemmer nedenfor.

Portrætbillede af Jeanette Dehliz

Rasmus Skov (formand)

Sr. Director, Head of Global Public Affairs & Sustainability Solutions, Ørsted

Portrætbillede af Jeanette Dehliz

Emilie Juel-Helwig (næstformand)

Head of Corporate Sustainability, PensionDanmark

Portrætbillede af Jeanette Dehliz

Flemming Lynge Nielsen

Director of Energy Efficiency & Sustainability, Danfoss A/S

Portrætbillede af Jeanette Dehliz

Jan Bybjerg Pedersen

Direktør, Schoeller Plast

Portrætbillede af Jeanette Dehliz

Louise Askær-Hune

Group Head of Sustainability, STARK Group

Portrætbillede af Jeanette Dehliz

Jacob Bruun

Direktør for Strategi & Partnerskaber, Vækstfonden

Portrætbillede af Jeanette Dehliz

Thomas Bustrup

Coo/Direktør, Dansk Industri – DI

Portrætbillede af Jeanette Dehliz

Tina Larsen

Finance Director, PWC

Portrætbillede af Jeanette Dehliz

Sven Beyersdorff

Managing Partner, Nordic Sustainability

Portrætbillede af Jeanette Dehliz

Ingrid Reumert

VP, Global Communications, Sustainability & Public Affairs, The VELUX Group

Portrætbillede af Jeanette Dehliz

Torben E. Hoffmann Rosenstock

Direktør, Danmarks Restauranter & Cafeer - DRC

Portrætbillede af Jeanette Dehliz

Cathrine Bloch Veiberg

Programleder, Corporate Management, Institut for Menneskerettigheder

Portrætbillede af Jeanette Dehliz

Ole Lund Hansen

Chief, Global Operations, UN Global Compact