Opdaterede rammer for tilslutningen til FN’s Global Compact

af | 24. jan 2022

I Global Compacts nye ambitiøse strategi hæver vi ambitionerne for, hvordan virksomheder vil arbejde med at integrere de Ti Principper og med at understøtte verdensmålene i deres kerneforretning. Derfor indfører vi nu opdaterede og forbedrede rammer for virksomheder, der er tilsluttet verdens største initiativ for ansvarlighed i erhvervslivet.

På trods af både globale og lokale udfordringer fortsætter vi hele tiden med at bevæge os fremad, og der er en konstant voksende opbakning fra ansvarlige virksomheder i hele verden, der ønsker at forpligte sig til at arbejde med bæredygtighed som et vigtigt parameter for kerneforretningen.

Men hvis vores fælles ambitioner skal indfries, kræver det selvfølgelig, at vores medlemmer får endnu bedre tilbud, værktøjer og lokal støtte i arbejdet med ansvarlig virksomhedsledelse.

Samme muligheder for alle

Vi ønsker at strømline og forankre initiativet endnu bredere, så alle der er tilsluttet FN’s Global Compact har adgang til de samme netværksmuligheder og de samme medlemstilbud.

Det betyder, at de nuværende medlemstyper, Signatory og Participant, fremadrettet vil blive lagt sammen til én samlet medlemstype: Participant.

Hvis din virksomhed hidtil har været tilsluttet som Signatory, er I fra januar 2022 blevet opgraderet til Participant.

Hvis din virksomhed allerede er tilsluttet på participant-niveau, vil der ikke ske ændringer i jeres medlemsstatus, men I vil også få adgang til nye tilbud.

Overblik over vores medlemstilbud

Som en del af FN’s Global Compact er I tilsluttet verdens største bevægelse for ansvarlighed i erhvervslivet. Samtidig er I en del af Global Compact Network Danmark – Danmarks største netværk af virksomheder og organisationer, der arbejder med samfundsansvar og bæredygtighed. Vores mange medlemstilbud er både forankret i dit lokale netværk og i den globale bevægelse.

Men ligegyldigt hvor I er på jeres bæredygtighedsrejse, vil I kunne finde relevante ressourcer og redskaber til at hjælpe jer videre med arbejdet.

I forbindelse med de opdaterede rammer for tilslutningen til FN’s Global Compact er der også kommet nye måder at engagere sig på som virksomhed. Herunder kan du et samlet overblik over vores medlemstilbud:

E-læringsplatformen, Academy

Global Compacts store e-læringsplatform, Academy, er nu tilgængelig for alle tilsluttede virksomheder og alle jeres medarbejdere. Academy-platformen er designet til at give dig og din virksomhed den viden og de færdigheder, I har brug for i jeres konkrete arbejde. Læs mere om de mange muligheder via Academy.

Netværksgrupper

Der er mulighed for deltagelse i vores danske netværksgrupper, hvor vores medlemmer mødes og erfaringsudveksler, diskuterer best practice og dykker ned i ny viden og tiltag. Formålet med netværksgrupperne er helt overordnet at skabe øget videndeling og samarbejde mellem vores medlemmer. Læs mere om vores netværksgrupper.

Programmer & Events

Alle medlemsvirksomheder har adgang til eksisterende medlemstilbud som vores fokuserede accelerator-programmer og masser af både lokale og globale events, som er med til at inspirere og understøtte arbejdet med de Ti Principper og verdensmålene. Se vores kommende events.

Bibliotek

Alle har adgang til både vores danske og globale bibliotek, hvor vores guides, tool kits, rapporter og baggrundsdokumenter kan hjælpe jer med at vurdere, definere, implementere, måle og kommunikere jeres bæredygtighedsstrategi. Gå på opdagelse i vores danske bibliotek / Gå på opdagelse i vores globale bibliotek.

Mediekits

Medlemsvirksomheder har adgang til vores mediekits med ressourcer, I kan bruge til at kommunikere, at man er en del af en ambitiøs, global bevægelse, som arbejder for et mere ansvarligt erhvervsliv. Vores mediekits indeholder både grafisk materiale, tekster til pressemeddelelser og sociale medier og rammer for brug af logo.

Globale netværksgrupper

Mulighed for deltagelse i globale ’Peer Learning Groups’, hvor man kan netværke, lære og inspirere hinanden løbende på tværs af landegrænser.

Think Labs

Adgang til de nye ’Think Labs’ giver virksomheder en mulighed for at forme Global Compacts ’thought leadership’ om kritiske bæredygtighedsspørgsmål. Think Labs hjælper med at definere vores tankegang, kuratere best practice og udvikle viden, vejledning og værktøjer, der styrker erhvervslivets handling om presserende bæredygtighedsudfordringer.

Online medlemsprofil

Alle har adgang til en online profil på Global Compacts hjemmeside, hvor jeres årlige Communication on Progress fremvises. Her kan I også vise jeres generelle engagement i arbejdet med de Ti Principper og verdensmålene. Find din virksomheds profil.

Rapportering

Alle har fortsat adgang til den globale anerkendte ramme for ansvarlig rapportering.

Ny rapporteringsramme

FN’s Global Compact har samtidig lanceret en ny og forbedret politik for rapportering ― den såkaldte ‘CoP Policy’. Den skal hjælpe virksomheder med at sikre gennemsigtighed, sammenlignelighed og kvalitet i den årlige ‘Communication on Progress’-rapportering på arbejdet med bæredygtighed og integration af de Ti Principper i virksomhedens forretning.

Den nye CoP Policy træder først i kraft i 2023 og består af to minimumskrav: Et statement fra CEO’en og et spørgeskema, der indeholder 50-60 spørgsmål om virksomhedens handlinger relateret til de Ti Principper og verdensmålene struktureret i 5 afsnit: governance, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption, som medlemsvirksomheder skal besvare i en ny digital platform.

Den årlige indrapportering til FN’s Global Compact fra samtlige virksomheder vil fra 2023 være mellem 1. februar til 31. maj.

Den nye rapporteringsramme vil forenkle den årlige rapportering på de Ti Principper samt muliggøre måling af fremskridt, opstilling af ambitiøse mål og mulighed for sammenligning og benchmarking i forhold til de andre medlemmer. Den nye digitale platform tilbyder teknisk hjælp og ressourcer, og guider virksomhederne for hvert skridt på vejen. Den hjælper med at identificere udfordringer, og med at sætte mål for at forbedre præstationer år for år. Læs mere om CoP-rapporteringen.

Opdateringer af årlige medlemsbidrag

De nye rammer for medlemsskab vil medføre ændringer i nogle virksomheders medlemsbidrag. For eksisterende medlemmer vil de nye årlige medlemsbidrag træde i kraft i 2023.

For virksomheder med en omsætning under 50 mio. USD. fastsættes satserne lokalt  og vil blive vedtaget til Global Compact Network Denmark’s Generalforsamling i april.

Organisationer og datterselskaber fastsættes også lokalt og ligger prismæssigt på niveau med virksomheder med omsætning under 25. mio. USD.

En del af den opdaterede ramme for medlemsskab betyder samtidig, at SMV’er skal være tilknyttet det lokale netværk, hvor de har hovedkontor. Man kan altså ikke fremadrettet være tilsluttet FN’s Global Compact uden at være betalende medlem af det lokale netværk.

Nye medlemmer tilsluttet efter 1. januar 2022 vil følge de nye satser.

Optagelse fra informationsmøde:

Tidligere på året afholdt vi et informationsmøde for alle medlemmer, hvor vi gik endnu mere i dybden med de opdaterede rammer. Mødet blev optaget og er tilgængeligt for alle medlemmer.

Se optagelsen her