Byg en bæredygtig fremtid

Hvordan gør vi byggeriet bæredygtigt, og hvordan når vi derhen, når målsætninger om bæredygtighed og rentabilitet skal forenes?

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA), Global Compact Network Denmark og Dansif er gået sammen om en seminarrække om bæredygtigt byggeri.

De 3 seminarer vil blive afholdt efter sommerferien i månederne august, oktober og december 2020. De endelige datoer vil blive meldt ud her på siden, så snart de er fastlagt. Første seminar vil blive afholdt online sidst i august.

Ønsker du at blive holdt opdateret på seminarrækken, så tilmeld dig ved at trykke på knappen “Tilmeld dig her”.

OBS: arrangementet er kun for medlemmer af henholdsvis Dansif, Finansforeningen, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og Global Compact Network Denmark. 

Om seminarrækken

Byggeri og anlæg står for knap 40% af CO2-udledningen på verdensplan og godt 30% af alt affald i Danmark er byggeaffald. Alt tyder på, at hele byggeriets værdikæde og den lange række af omgivende private og offentlige aktører skal i arbejdstøjet, hvis byggeriet skal leve op til regeringens mål om 70 pct. reduktion af CO2-udledningen inden 2030.

Klimaet vurderes at være i en nødstilstand med behov for handling. Det samme kan aktuelt siges om verdensøkonomien, som skal bygges op igen efter COVID-19 krisen. ”Building back better” er blevet et anvendt slogan og koncept for rekonstruktion og genopbygning efter kriser. I en dansk sammenhæng betyder det, at regeringen vil anvende genopbygningen efter den aktuelle recession som et afsæt for sin klimahandlingsplan. Bl.a. er anlægsloftet for kommunerne hævet for at sætte gang i det offentlige byggeri, og Landsbyggefonden har frigivet midler til flere renoveringer af de almene boliger, mens en række pensionskasser og Finansielle aktører retter blikket mod energieffektive og sunde renoveringer.

Men hvordan sikrer vi, at både nybyggeri og den eksisterende bygningsmasse bliver mere bæredygtig, og hvordan kommer vi i gang med at realisere anbefalingerne fra regeringens klimapartnerskab for byggeri & anlæg? Hvilke værktøjer skal vi tænke ind og hvordan er sammenhængen til at skabe jobs og vækst efter COVID-19?

Hvordan spiller finanssektoren ind i denne dagsorden? Mange pensionsselskaber arbejder i stigende grad med grønne investeringer i byggeriet. Herudover har danske banker via Finans Danmark varslet, at det fremover er kundernes klimabelastning, som skal afgøre, hvor attraktive lån de kan få, ligesom visse forsikringsselskaber i stigende grad vil sætte fokus på bæredygtighed, når de skal fremtidssikre kundernes ejendomsværdier.

FBSA, Global Compact Network Denmark og Dansif samler repræsentanter fra byggevirksomheder, materialeproducenter og institutionelle investorer for at præsentere deres bud på, hvad der skal til for at bygge bæredygtigt. Hvem skal tage initiativet, og hvor ligger de største udfordringer og muligheder?

Dato:
TBD

Program – TBD

Global Compact Network Denmark logo

Signe Fribo

Intern