Generalforsamling & Årsdag 2021

Kom med til vores online Generalforsamling samt vores efterfølgende klimafokuserede Årsdag

Generalforsamling (kun for GCDK medlemmer)
Det er os en fornøjelse at kunne invitere alle repræsentanter fra GCDK medlemsvirksomheder og –organisationer til den årlige Generalforsamling. Udover at få overblik over foreningens aktiviteter, fremgang og økonomi, vil du også kunne følge med i valget til årets fire bestyrelsesposter (tre fra virksomheder, én fra organisationer). Er du registreret som stemmeberettiget for din virksomhed/organisation, får du mulighed for at stemme på de opstillede kandidater.

Den 4. marts 2021 har alle ”contact points” fra GCDK medlemsvirksomheder og –organisationer modtaget en indkaldelse til Generalforsamlingen, hvor der står mere om opstilling af kandidater til bestyrelsen, fuldmagtserklæringer, frist for indsendelse af forslag mv. Skulle du alligevel have spørgsmål til dagen er du velkommen til at kontakte os på info@globalcompact.dk.

Årsdag med klima som omdrejningspunkt (åbent for alle)
Selvom GCDK’s Årsdag bliver i en lettere komprimeret, digital udgave, kan du se frem til en spændende time med klimaet i fokus – uanset om din virksomhed/organisation er medlem af GCDK eller ej. Du får blandt andet muligheden for at lytte til direktøren for FN’s Global Compact, Sanda Ojiambo, som vil fortælle om FN’s Global Compact nye strategiske retning og udsigten til et mere ansvarligt erhvervsliv på den anden side af corona-pandemien. Derudover vil vi i samarbejde med Ørsted løfte sløret for et nyt, ambitiøst klimafremstød i Danmark og globalt.

Vi glæder os til at se dig!

Dato:
22. april 2021

Tid:
Generalforsamling (kun for medlemmer)
12.30 – 14.30

Årsdag (åbent program)
15.00-16.00

Sted:
Online via Zoom

Tilmeldingsfrist for Generalforsamlingen:
Lukket for tilmelding

Tilmeldingsfrist for Årsdagen:
20. april 2021, kl. 12.00

Program

Generalforsamling
(kun for medlemmer)

12.30-14.30

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
  Bestyrelsesformand Rasmus Skov, Ørsted
 • Forelæggelse af sidste års regnskab til godkendelse
  Regnskabsmedarbejder Daniel Jepsen, DI
 • Forelæggelse af Bestyrelsens forslag til budget til orientering
  Regnskabsmedarbejder Daniel Jepsen, DI
 • Forelæggelse af Bestyrelsens forslag til kontingent/ bidrag til beslutning
 • Forslag fra Bestyrelsen
 • Evt. indkomne forslag fra medlemmer
 • Valg til Bestyrelsen
 • Resultat fra afstemning: afsløring af de nye bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

 

Årsdag
(åbent program)

15.00-16.00

15.00-15.05: Velkommen
Sara Krüger Falk, Direktør, Global Compact Network Denmark

15.05-15.25: Building a more resilient and responsible private sector post-Corona
Sanda Ojiambo, Executive Director & CEO, UN Global Compact

15.25-15.45: CO­2-reduktion som katalysator for grøn forretning
Mads Nipper, Group CEO, Ørsted

15.45-16.00: Lancering ‘Climate Ambition Accelerator’
Sara Krüger Falk, Direktør, Global Compact Network Denmark
Joachim Marc Christensen, Network Manager, Global Compact Network Denmark

Matilde Vibe Pedersen

Student Assistant