/******Mailchimp connection****/

Global Compact Network Denmarks Generalforsamling 2020

Som medlem af Global Compact Network Denmark kan din virksomhed/organisation være med til at bestemme GCDK’s strategiske linje. Derfor er det vigtigt, at I deltager i vores årlige generalforsamling.

Grundet udbruddet af coronavirus har bestyrelsen besluttet at afholde årets generalforsamling digitalt. Vi er på nuværende tidspunkt ved at teste forskellige systemer, så vi sikrer en pålidelig afstemning, hvor alle medlemsrepræsentanter, uanset type af computer og browser, har mulighed for at deltage. 

I er velkomne til at deltage så mange, I ønsker fra jeres virksomhed/organisation. Dog har hver medlemsvirksomhed/organisation kun én stemme til generalforsamlingen. Ved stor interesse forbeholder vi os dog retten til at begrænse antallet af deltagere pr. virksomhed/organisation.

Vi glæder os til dagen!

Dato:
27. april 2020

Tid:
12.00-14.00

Sted:
Zoom – Online platform

Tilmeldingsfrist:
23. april kl. 12.00

Program

12.00 Velkommen
Sara Krüger Falk, Direktør, Global Compact Network Denmark

12.05 Generalforsamling

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning v/ Bestyrelsesformand Annemarie Meisling, Chr. Hansen
 3. Forelæggelse af sidste års regnskab til godkendelse v/ Regnskabsmedarbejder Frederik von Staufeldt, DI
 4. Forelæggelse af Bestyrelsens forslag til budget til orientering v/ Regnskabsmedarbejder Frederik von Staufeldt, DI
 5. Forelæggelse af Bestyrelsens forslag til kontingent/bidrag til beslutning
 6. Forslag fra Bestyrelsen
 7. Indkomne forslag fra medlemmer – forslag skal være Bestyrelsen i hænde senest fire uger før generalforsamlingen
 8. Valg til Bestyrelsen – syv medlemmer på valg
 9. Ambitionerne for fremtiden v/ Lise Kingo, Executive Director & CEO, FN’s Global Compact
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

14.00 Tak for i dag

Har du spørgsmål?

Spørgsmål