Academy-Platformen

Academy-Platformen

Dato:
27. april 2020

Tid:
12.00-14.00

Sted:
Zoom – Online platform

Tilmeldingsfrist:
23. april kl. 12.00

Program

12.00 Velkommen
Sara Krüger Falk, Direktør, Global Compact Network Denmark

12.05 Generalforsamling

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning v/ Bestyrelsesformand Annemarie Meisling, Chr. Hansen
 3. Forelæggelse af sidste års regnskab til godkendelse v/ Regnskabsmedarbejder Frederik von Staufeldt, DI
 4. Forelæggelse af Bestyrelsens forslag til budget til orientering v/ Regnskabsmedarbejder Frederik von Staufeldt, DI
 5. Forelæggelse af Bestyrelsens forslag til kontingent/bidrag til beslutning
 6. Forslag fra Bestyrelsen
 7. Indkomne forslag fra medlemmer – forslag skal være Bestyrelsen i hænde senest fire uger før generalforsamlingen
 8. Valg til Bestyrelsen – syv medlemmer på valg
 9. Ambitionerne for fremtiden v/ Lise Kingo, Executive Director & CEO, FN’s Global Compact
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

14.00 Tak for i dag

Academy-Platformen

Spørgsmål