Introduktion til klimaledelse (executive briefing)

Har din virksomheds topledelse behov for en effektiv og solid indføring i klimadagsordenen? Vi tilbyder et gratis 2,5 times online klimalederkursus.

Målgruppe: Dette kursus er for topledere (C-level og bestyrelsesniveau) i Global Compact Network Denmark medlemsvirksomheder.

Fremtidens ledere er klimaledere og derfor er det vigtigt, at virksomhedsledere er godt klædt på til at håndtere at kunne navigere i klimadagsordenen og lede klimarbejdet i et forretningsmæssigt perspektiv.

Og det er netop formålet med dette lynkursus, som vi udbyder til GCDK-medlemmer helt gratis. Kursusmaterialet er baseret på de Ti Principper og er udviklet, samt afvikles i samarbejde med eksperter fra Sustainable Business Solutions, som står bag Klimakurser.dk.

Kursets opbygning og formål

Kurset varer 2,5 time og giver en koncentreret overflyvning for topledelse og bestyrelse. Kurset gør deltagerne bekendt med de videnskabelige, politiske og kommercielle baggrunde for arbejdet med klimahandlinger og klimaregnskab og introducerer Greenhouse Gas Protocols overordnede principper og strukturer. Kurset gør desuden rede for de strategiske, ledelsesmæssige og operationelle implikationer af klimahandlinger.

Programmet er live og interaktivt, og centrale pointer vil blive distribueret efterfølgende.

På Introduktion til klimaledelse bliver man klogere på:

  • Strategisk klimaledelse
  • Introduktion til Greenhouse Gas Protocol
  • Din rolle som leder af klimaindsatsen
  • Forretningsmæssig implementering af klimaregnskab og klimahandlinger

Kriterier for deltagelse

  • Kursusforløbet er forbeholdt Global Compact Network Denmark medlemsvirksomheder
  • Der kan maks. deltage én person per virksomhed, som skal være en del af virksomhedens ledelse eller bestyrelse
  • Der opkræves et ’no-show’ gebyr på DKK 1.000 eks. moms ved udeblivelse til kurset uden afmelding

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til kursusforløbet, er du velkommen til at kontakte Katrine Svenningsen på katrine@sbsolutions.dk

Læs mere om kursusforløbet. 

Dato:
5. april, 2022

Tid:
13.00 – 15.30

Sted:
Online via Zoom

Tilmeldingsfrist:
4. april kl. 18.00

Sprog:
Dansk