Kommunikation og Rapportering om Menneskerettigheder 

Netværksmøde i menneskerettighedsgruppen 

Er du medlem af menneskerettigheds netværksgruppen, har du mulighed for at tilmelde dig møde og workshop om kommunikation og rapportering om menneskerettigheder. I den anledning vil du få inspiration og konkrete værktøjer til at blive endnu bedre til at rapportere og kommunikere om din virksomheds indvirkning på menneskerettigheder.

 

Danske virksomheder forventes at udøve due diligence, både når det gælder generelle CSR-forhold og specifikt i forhold til menneskerettigheder. Det betyder, at Global Compacts medlemmer forventes at forebygge negative indvirkninger af deres forretningsaktiviteter og redegøre for deres indsats gennem rapportering eller anden kommunikation med omverden. Men hvordan bør virksomhederne rapportere og kommunikere om deres arbejde med menneskerettigheder? Dette møde vil give din virksomhed inspiration og konkrete værktøjer til rapportering og kommunikation af menneskerettighedsaktiviteter.

 

Mødet vil kombinere ekspertviden via forskellige indlæg med konkret faglig sparring deltagerne mellem. Det vil foregå sådan her:

  • Du tilmelder dig mødet inden den 19. oktober.
  • Vi inddeler deltagerne i mindre grupper, og faciliterer deling af din virksomheds CSR-rapportering på menneskerettigheder 2020 i grupperne
  • Du vil modtage CSR-rapportering på menneskerettigheder fra de øvrige deltagere i din gruppe mandag den 25. oktober
  • Inden mødet torsdag den 28. har du sat dig ind i din gruppes tekster og forberedt feedback med udgangspunkt i konkrete spørgsmål stillet af os

 

Dato:
28. oktober, 2021

Tid: 
13.00 – 16.00

Sted:

Danske Bank, Holmens Kanal 12,

1060 København K

Tilmeldingsfrist:

19. oktober, 2021

Der er et loft på 50 deltagere til dette event. Først til mølle princippet gælder. Ved at tilmelde dig, giver du samtykke til, at vi må dele din e-mail adresse med de øvrige deltagere, så vi kan facilitere deling af din virksomheds CSR-rapportering på menneskerettigheder 2020.

Program 

13.00 – 13.15 Velkomst, rammesætning og præsentation af dagens program

Lene Westergaard, Network Manager, Global Compact Network Denmark

Sara Krüger Falk, Executive Director, Global Compact Network Denmark

13.15 – 13.30 Lovpligtig CSR-rapportering som reguleringsstrategi

Karin Buhmann, professor, CBS og centerleder for Juridisk Institut, Syddansk Universitet

  • Kan ikke-finansiel rapportering kan fremme virksomheders selvregulering når det gælder deres negative indvirkning på menneskerettigheder?

13.30 – 14.10 Menneskeretlig due diligence og rapportering

Cathrine Bloch Veiberg & Florence Khardine, Institut for Menneskerettigheder

Med oplæg fra Pernille Hartington, COOP og Corporate Human Rights Benchmark

  • Hvilke krav gælder der til en god rapportering og hvordan klarer danske virksomheder sig i rapporteringsdisciplinen?

14.10 – 14.25 Pause

14.25 – 14.40 Rapporterings betydning for virksomheders strategiske arbejde med menneskerettigheder

Susanne Stormer, Partner, Leder af Sustainability, PWC Denmark

  • Hvordan kan rapporteringen af virksomheders indvirkning på menneskerettigheder give afsæt for en mere bæredygtig forretningsudvikling.

14.40 Workshop med fokus på den gode rapportering om menneskerettigheder

  • Erfaringsdeling og faglig sparring mellem deltagerne om muligheder, udfordringer, prioriteringer og strategi om rapportering og kommunikation i relation til menneskerettigheder. Det sker med udgangspunkt i relevante afsnit af virksomheders CSR rapporter 2020, som er delt i mindre grupper på forhånd.

15.50 Afrunding og tak for i dag
Lene Westergaard, Network Manager, Global Compact Network Denmark

Lene Westergaard

Head of Programmes

Human Rights, Diversity & Inclusion, Anti-Corruption
lene@globalcompact.dk
(+45) 81 77 77 00