FN’s Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv – Introduktion til menneskeretlig due diligence og workshop

Møde i menneskerettighedsnetværksgruppen den 5. april 2022

Begrebet menneskeretlig due diligence blev introduceret med FN’s Principper for Menneskerettigheder og Erhverv (UNGP’erne), der blev vedtaget af FN’s Menneskerettighedsråd i 2011.

Due diligence skal forstås som en proces eller et værktøj til at afdække virksomheders indvirkning på menneskerettighederne, herunder risikoen for overtrædelser. Processen er risikobaseret og tager udgangspunkt i den konkrete virksomheds aktiviteter og øvrige omstændigheder. Der er ikke tale om en øvelse, der gennemføres én gang, den er kontinuerlig, og skal tages i brug løbende for at tage højde for risici, der opstår i takt med, at virksomhedens aktiviteter og forretningsrelationer ændrer sig.

Men hvad vil det sige at sikre due diligence processer, der virker i praksis, og hvordan griber man opgaven bedst an? Det er fokus for dette møde og workshop.

Senior Advisor Cathrine Bloch Veiberg fra Institut for Menneskerettigheder sætter scenen ved en indføring i, hvordan menneskerettigheder ser ud anno 2022. For hvordan identificerer virksomheder overhovedet, hvilke rettigheder, der er de mest vigtige at fokusere på for netop deres forretning og due diligence-processen?

Herefter vil CSR og Bæredygtighedschef Marie Busck fra Dansk Mode og Tekstil dele erfaringer om samarbejdet med IMR om udvikling af værktøj til at gennemføre due diligence i mode og tekstilbranchen. Endelig vil en repræsentant fra Mads Nørgaard fortælle om, hvordan de har gennemført processen i forhold til deres leverandører.

Mødets sidste del udgør en workshop på 1 time og 45 minutter, faciliteret af Institut for Menneskerettigheder, der giver deltagerne mulighed for at arbejde hands-on med processen og erfaringsdele om due diligence på tværs.

Som ved alle vores netværksmøder, bliver der rig mulighed for at tale med de andre medlemmer af netværket, så alle kan forøge deres netværk på menneskerettighedsområdet og blive inspireret undervejs.

Obs: Mødet er kun for allerede tilmeldte i netværksgruppen

 

Dato:
5. april 2022

Tid: 
10.00 – 16.00
Registrering og croissant fra 9.30

Sted:
Institut for Menneskerettigheder, Wilders Plads 8K, 1403 Copenhagen K

Tilmeldingsloft:
50 deltagere

Sprog:
Dansk

Program 

9.30-10.00 Registrering og croissant

10.00-10.30 Introduktion & Speed-Networking

10.30-12.00 Human Rights Due Diligence – kravene til jeres proces

Cathrine Bloch Veiberg, Institut for Menneskerettigheder

  • Hvordan ser menneskerettigheder anno 2022 ud?
  • Hvordan identificerer virksomheder, hvilke rettigheder, der er de mest vigtige at fokusere på for netop deres forretning?
  • Due diligence-processen – hvilke krav stilles der, og hvordan spiller væsentlige rettigheder en rolle?
  • Ny lovgivning på vej – hvordan ser lovgivningslandskabet ud og hver betyder det? (engelsk)
    • Gabrielle Holly, Senior Advisor, Institut for Menneskerettigheder 

12.00-13.00 Due diligence i praksis – Erfaringer fra Dansk Mode og Tekstil og Mads Nørgaard

Hør om udviklingen af et værktøj til at gennemføre due diligence i mode og tekstilbranchen, og om Mads Nørgaards erfaringer med at bruge det.


13.00-14.00
Frokost

14.00-15.45 Workshop

Florence Khardine & Cathrine Bloch Veiberg, Advisor, Institut for Menneskerettigheder

  • Human Rights Due Diligence – the steps companies have to take

15.45-16.00 Opsamling

Opsamling på dagen

Lene Westergaard

Head of Programmes

Human Rights, Diversity & Inclusion, Anti-Corruption
lene@globalcompact.dk
(+45) 81 77 77 00