Morgenmøde om de Ti Principper og verdensmålene i praksis

Hvordan kan man som dansk virksomhed arbejde med de Ti Principper og verdensmålene i praksis? 

Global Compact tager udgangspunkt i FN’s Ti Principper, som alle virksomheder der er tilsluttet, forpligter sig til at efterleve. Principperne giver en fælles etisk og praktisk ramme for virksomhedsansvar og er baseret på internationale konventioner og aftaler. Samtidig skal virksomheder, som tilslutter sig Global Compact også bidrage til opnåelsen af de 17 verdensmål.

Men hvad indeholder de Ti Principper og verdensmålene og hvordan kan man som dansk virksomhed overhovedet arbejde med dem i praksis? Det vil Global Compact Network Denmark’s direktør, Sara Krüger Falk, folde ud til denne første morgenmøde for medlemmer.

Nye morgenmøder for medlemmer

I forbindelse med indførelsen af de nye rammer for medlemskab, lancerer vi også et nyt fast event-format for alle vores medlemmer. Fremadrettet vil vi den første onsdag i hver måned invitere til digitalt morgenmøde mellem 10 og 11. Til morgenmøderne vil I både kunne høre oplæg fra Global Compacts egne eksperter – men I vil også møde relevante virksomheder, der vil fortælle om deres arbejde. Morgenmøderne vil også blive optaget og være tilgængelige på vores hjemmeside umiddelbart efter.

Dato:
6. april 2022

Tid: 
Kl. 10.00 – 11.00

Sted:
Online

Tilmeldingsfrist:
4. april 2022
Kl. 12.00

Sprog:
Dansk