/******Mailchimp connection****/

SMV COP 2020

De bedste rapporter i SMV-segmentet

Over halvdelen af de danske medlemmer af Global Compact er små eller mindre virksomheder, der har forpligtet sig til at arbejde med vores 10 principper for samfundsansvar og ærligt rapportere årligt til FN gennem en Communication on Progress (COP) rapport. Vi ønsker at anerkende de SMVer, vis årlige COP-rapport særligt udmærker sig, og på den måde kan være til inspiration for andre SMVer. Derfor har vi sammen med FSR – danske revisorer igen valgt at hylde de bedste rapporter i SMV segmentet.

Tirsdag den 1. september offentliggjorde vi de bedste rapporter til arrangementet SMV COP 2020. Det er sigtet, at dagen skal sikre en fortsat dialog omkring god SMV rapportering og at listen skal tjene som inspiration for andre SMVer fremadrettet.

Lukket for indstilling

Annoncering: 
1. september 2020

9.00-11.00

Sted: Offentliggørelsen live-transmitteres

Tre gode rapporteringsråd

Som resultat af vurderingsarbejdet fra SMV COP 2019 er her tre gode råd fra FSR – Udvalget for samfundsansvar og bæredygtighed. Alle SMV’er kan tage disse råd med i det videre arbejde om samfundsansvar og Global Compacts 10 principper.

Fortæl hvem I er

– og forklar jeres forretningsmodel – så dem, der læser jeres rapport, kan sætte rapportens information og data ind i en klar kontekst. Det letter læsevenligheden og er med til at sikre en bedre forståelse af rapportens fokus og oplysning.

Sæt tydelige mål

– og fortæl om de resultater I har opnået i den periode, rapporten dækker, samt forklar positive og negative udviklinger. Inddrag kvantitative data, og om muligt også historiske data til at understøtte jeres fortælling om udviklingen.

Vær selektiv i brugen af billeder og grafik i rapporten

– brug dem så de understøtter budskaber i teksten og viser sammenhænge, der ellers kræver mange ord at forklare. Rapporten er en kilde til information for mange interessenter, og informationerne skal fremstå troværdige.

Læs hele rapporten her.

Hvem kan være med?

Alle virksomhedsmedlemmer af Global Compact Network Denmark med op til 250 medarbejdere.

Medlemmer med en COP-rapport, der medtager følgende tre rapporteringskrav (og dermed kvalificerer sig som enten ’Active’ eller ‘Advanced’ rapport):

  • Et CEO statement der beskriver virksomhedens fortsatte støtte til Global Compact og genbekræfter virksomhedens løbende forpligtigelse til initiativet og principperne.
  • En beskrivelse af de handlinger som virksomheden har udført eller planlægger at udføre for at implementere Global Compacts 10 principper inden for de fire områder: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima/miljø og anti-korruption (f.eks. offentliggørelse af relevante politikker, processer, procedurer, aktiviteter). Hvis virksomheden ikke adresserer et eller flere af de fire områder, skal virksomheden give en begrundelse (” report or explain”).
  • Måling af resultater (f.eks. i hvilken grad er mål/performance indikatorer mødt eller andre kvalitative eller kvantitative resultatmålinger).

COP-rapporten skal senest være udgivet den 31. maj 2020.

Hvordan er man med?

Medlemmer, der ønsker at indstille deres COP-rapport udfylder formularen på denne side senest den 2. juni 2020.

Hvordan vurderes rapporterne?

Alle indstillede COP-rapport vurderes ud fra to kriterier:

  • Relevant og væsentlig information om virksomhedens arbejde med Global Compact principperne.
  • Troværdig og brugbar information om resultatet af virksomhedens arbejde med Global Compact principperne.

Udover rapporternes beskrivelse af de 10 principper, vurderes rapportens beskrivelse af virksomhedens arbejde med verdensmålene.

Derudover tages der højde for størrelsen af virksomheden i vurderingen, således at kravene til rapporten matcher virksomhedens tilgængelige resssourcer.

Det er vores ønske, at der er virksomheder af forskellig størrelse på listen – så hold dig endelig ikke tilbage!

Hvornår offentliggøres listen?

Listen offentliggøres den 1. september 2020 i forbindelse med et fælles møde afholdt af Global Compact Network Denmark og FSR – danske revisorer, hvor vi sætter fokus på god COP-rapportering i SMV-segmentet.

Portrætbillede af Jeanette Dehliz

Karoline Kjærgaard Hansen

Network Coordinator