/******Mailchimp connection****/

SMV COP 2021

De bedste rapporter i SMV-segmentet

SMV COP 2021

Over halvdelen af de danske medlemmer af Global Compact er små eller mindre virksomheder, der har forpligtet sig til at arbejde med vores Ti Principper for samfundsansvar og ærligt rapportere årligt til FN gennem en Communication on Progress (COP) rapport. Vi ønsker at anerkende de SMV’er, vis årlige COP-rapport særligt udmærker sig, og på den måde kan være til inspiration for andre SMV’er. Derfor har vi sammen med FSR – danske revisorer igen valgt at hylde de bedste rapporter i SMV segmentet.

Den 7. september 2021 offentliggjorde vi de bedste rapporter til arrangementet SMV COP 2021. Du kan læse mere om årets udvalgte rapporter samt få gode tips til bæredygtighedsrapportering i årets digitale publikation, som du kan finde nedenfor. 

Deadline for indstilling af COP-rapport til SMV COP 2021: 

Lukket for indstilling

SMV COP 2021

Tre gode rapporteringsråd

FSR – Udvalget for samfundsansvar og bæredygtighed har tre gode råd, som alle SMV’er – også dem, vi har på SMV COP-listen 2021 – kan tage med, når I vil udvikle og forbedre jeres rapportering om samfundsansvar og Global Compacts Ti Principper.

1) Vis hvem I er, og hvad I arbejder for
Forklar jeres forretningsmodel, og hvordan I arbejder med samfundsansvar. Det kan sikre læseren en klar forståelse af, hvem I er som virksomhed, jeres tilgang til bæredygtighed og de udfordringer, I arbejder med. Her kan en beskrivelse af jeres vurdering af væsentlighed understøtte jeres tilog fravalg og vægtning af rapportens indhold.

2) Vis mål og handling
Skab transparens med kort- og langsigtede mål og fortæl om jeres handlinger og de resultater, I har opnået i den periode rapporten dækker. Forklar positive som negative udviklinger og gør brug af kvantitative og historiske data til at understøtte jeres fortælling om udviklingen. Medtag regnskabsprincipper, vær ærlig om usikkerhed og om jeres arbejde med at sikre bedre data.

3) Vær troværdig
Vær selektiv i brugen af billeder og grafik, så I understøtter budskaber i teksten og viser sammenhænge, der ellers kræver mange ord at forklare. Her kan en samlet tabel med mål og data også give overblik for læseren. Se rapporten som et supplement til jeres økonomiske regnskab, hvor I giver læseren indsigt gennem retvisende informationer som grundlag for beslutningstagning.

Se de nye vilkår for SMV COP 2021

Hvem kan være med?

Alle virksomhedsmedlemmer af Global Compact Network Denmark med op til 250 medarbejdere, herunder også de virksomheder, som blev fremhævet på SMV COP-listen 2019 & 2020. Såfremt jeres seneste rapport blev vurderet til SMV COP 2019 eller 2020 kan I dog ikke deltage med samme rapport.

Medlemmer med en COP-rapport, der medtager følgende tre rapporteringskrav (og dermed kvalificerer sig som enten ’Active’ eller ‘Advanced’ rapport):

  • Et CEO statement der beskriver virksomhedens fortsatte støtte til Global Compact og genbekræfter virksomhedens løbende forpligtigelse til initiativet og principperne.
  • En beskrivelse af de handlinger som virksomheden har udført eller planlægger at udføre for at implementere Global Compacts 10 principper inden for de fire områder: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima/miljø og anti-korruption (f.eks. offentliggørelse af relevante politikker, processer, procedurer, aktiviteter). Hvis virksomheden ikke adresserer et eller flere af de fire områder, skal virksomheden give en begrundelse (” report or explain”).
  • Måling af resultater (f.eks. i hvilken grad er mål/performance indikatorer mødt eller andre kvalitative eller kvantitative resultatmålinger).

COP-rapporten skal senest være udgivet den 31. maj 2021.

Hvordan er man med?

Medlemmer, der ønsker at indstille deres COP-rapport udfylder formularen på denne side senest kl. 12.00 den 31. maj 2021

Udgivelser efter 31. maj 2021 medtages ikke i vurdering til SMV COP 2021.

Hvordan vurderes rapporterne?

Alle indstillede COP-rapport vurderes ud fra to kriterier:

  • Relevant og væsentlig information om virksomhedens arbejde med Global Compact principperne.
  • Troværdig og brugbar information om resultatet af virksomhedens arbejde med Global Compact principperne.

Udover rapporternes beskrivelse af de 10 principper, vurderes rapportens beskrivelse af virksomhedens arbejde med verdensmålene.

Derudover tages der højde for størrelsen af virksomheden i vurderingen, således at kravene til rapporten matcher virksomhedens tilgængelige ressourcer.

Ved indstillingen af jeres rapport skal I svare på en række spørgsmål vedr. jeres COP-rapport. Brug gerne disse spørgsmål til en vurdering af, hvor jeres rapport er stærk, og hvor I kunne forbedre den. Ønsker I at se spørgsmålene på forhånd, kan I finde dem her.

Alle rapporter bliver gennemgået af FSR – danske revisorer, hvor Udvalget for Samfundsansvar og Bæredygtighed vil afgøre, hvem der kvalificerer sig til at komme på SMV COP-listen 2021, og blive fremhævet som eksempler på god rapportering om bæredygtighed i SMV-segmentet.

Det er vores ønske, at der er virksomheder af forskellig størrelse på listen – så hold dig endelig ikke tilbage!

Hvornår offentliggøres listen?

Listen blev offentliggjort den 7. september 2021 i forbindelse med et fælles møde afholdt af Global Compact Network Denmark og FSR – danske revisorer, hvor vi satte fokus på god COP-rapportering i SMV-segmentet.

Portrætbillede af Jeanette Dehliz

Karoline Kjærgaard Hansen

Network Manager