Communication on Engagement (CoE)

– for organisationer

Som en del af FN’s Global Compact forpligter din organisation sig til at udfærdige en Communication on Engagement (CoE)-rapport, der beskriver og dokumenterer jeres indsatser for at støtte virksomhederne i deres arbejde med Global Compact’s Ti Principper. CoE-rapporten skal derfor indeholde de specifikke initiativer og aktiviteter, din organisation har igangsat, som støtter FN’s Global Compact. CoE-rapporten skal være fuldt integreret i din organisations interessentkommunikation, og kan for eksempel indgå som en del af Årsrapporten eller en årlig bæredygtighedsrapport.

Rapporten skal indleveres elektronisk via din organisations profilside hvert andet år, og er offentligt tilgængelig via unglobalcompact.org. Formatet for en CoE-rapport er fleksibelt, og rapporten må skrives på alle sprog så længe den overholder de tre minimumskrav, som du kan læse mere om nedenfor. Rapporten bør dog skrives i organisationens primære sprog.

Hvis din organisation ikke indleverer jeres CoE-rapport til tiden vil dette først lede til en ændring af jeres status fra “Active” til “Non-communicating”, og i yderste konsekvens medføre bortvisning fra Global Compact.

Nyttige links

I vores bibliotek kan du finde inspiration og hjælp til dit arbejde med samfundsansvar.

Minimumskrav til rapporten

Rapportens overordnede format er fleksibelt, og der stilles ingen krav til CoE-rapportens sprog.

Der opstilles dog tre minimumskrav til rapportens indhold:

  • En udtalelse fra organisationens direktør eller tilsvarende, som udtrykker fortsat støtte til FN’s Global Compact og dermed bekræfter organisationens fortsatte forpligtelser til initiativet.
  • En beskrivelse af de praktiske foranstaltninger, organisationen har taget for at støtte op om Global Compact’s Ti Principper og engagere sig i initiativet. Praktiske foranstaltninger kan relatere til én eller flere specifikke aktiviteter foreslået for din organisationstype.
  • En måling af resultaterne af disse foranstaltninger – kvalitative og/eller kvantitative målinger.

Læs mere om FN Global Compact’s officielle CoE policy

Indsendelse og tidsfrist

Din organisation skal indlevere den første rapport præcis to år efter tilslutning til Global Compact. Derefter rapporterer i hvert andet år.

Er din organisation allerede medlem, kan du finde jeres deadline på din organisations offentlige profilside. CoE-rapporten skal uploades elektronisk via din organisations profilside på FN’s Global Compact’s hjemmeside.

Step-by-step guide til indsendelse af CoE-rapporten

Rapporten vil blive offentlig tilgængelig på Global Compact’s CoE-database og på din organisations offentlige profil på unglobalcompact.org. 

Overskridelse af rapporteringsdeadline

Hvis din organisation overskrider jeres rapporteringsdeadline, ændres organisationens offentlige status på Global Compact’s hjemmeside fra “Active” til “Non-communicating”.

Status ændres tilbage til “Active” så snart rapporten indsendes. En organisation kan stå som “Non-communicating” i maksimalt ét år, hvorefter den vil blive ekskluderet fra Global Compact.

Ekskluderede organisationer vil fremgå af Global Compact’s hjemmeside.

Ekskluderede organisationer skal genansøge, hvis de ønsker at tilslutte sig initiativet igen.

Udsættelse af rapporteringsdeadline

Der er to måder, hvorpå din organisation kan udsætte eller udskyde jeres rapporteringsdeadline.

Grace Letter

Hvis din organisation mod forventning står til at overskride sin rapporteringsdeadline, kan I ansøge om at få udskudt tidsfristen 90 dage. Det gør I ved at indsende et ‘Grace Letter’, der beskriver, hvorfor det ikke har været muligt for jer at indsende jeres rapport inden for tidsfristen. Brevet indsendes via din organisations profilsideGlobal Compact’s hjemmeside. Et ‘Grace Letter’ kan ikke indsendes to år i træk.

Læs mere og find en step-by-step guide

Justering af rapporteringscyklus

Hvis din organisations generelle rapporteringscyklus ikke passer med jeres rapporteringsdeadline til Global Compact, kan I ansøge om at få rykket jeres deadline. Det gør I ved at indsende en ‘Cycle adjustment request’ via/organisationens personlige profil på unglobalcompact.org. En ‘Cycle adjustment request’ kan kun indsendes én gang og vil resultere i en fremrykning eller udsættelse i op til 11 måneder.

Læs mere og find en step-by-step guide

Brug af logo i rapporten

FN’s Global Compact’s logoer er kun til intern brug og må ikke anvendes af medlemsvirksomheder eller -organisationer.

Alle medlemsvirksomheder eller -organisationer har dog mulighed for at anmode om tilladelse til at benytte UN Global Compact’s “We Support” logo.

Læs mere om Global Compact’s logopolitik, og hvordan du søger tilladelse til brug af “We Support”-logoet.