Communication on Progress (CoP)

– for virksomheder

Rapportering til interessenter på en gennemsigtig og troværdig måde er afgørende for virksomheder, der er engageret i bæredygtighed. Din virksomheds årlige Communication on Progress (CoP) er kernen i jeres tilslutning til FN’s Global Compact.

Som en del af FN’s Global Compact forpligter din virksomhed sig altså til at rapportere på virksomhedens arbejde med Global Compacts Ti Principper og til at beskrive, hvordan virksomheden har bidraget til opnåelsen af de 17 Verdensmål på årlig basis. 

UN Global Compacts CoP Policy

Global Compacts nye Communication on Progress (CoP) Policy er trådt i kraft fra starten af 2023.

For at imødekomme den stigende efterspørgsel efter sammenlignelige og pålidelige bæredygtighedsdata vil den nye CoP bestå af en ny form og reviderede krav. Med den forbedrede Communication on Progress kan virksomheder tilsluttet UN Global Compact:

  • Opbygge troværdighed og markedsføringsværdi ved at vise deres engagement inden for ansvarlig virksomhedsdrift, de Ti Principper og verdensmålene.
  • Måle og demonstrere fremgang inden for de Ti Principper over for interessenter, på en konsekvent og strømlinet måde.
  • Få ekspertise, tilegne sig viden, og løbende forbedre deres præstationer. Den nye platform tilbyder teknisk hjælp og ressourcer, og guider virksomhederne for hvert skridt på vejen. Den hjælper med at identificere udfordringer, og med at sætte mål for at forbedre præstationer år for år.
  • Sammenligne fremgang med andre virksomheder, med adgang til en af de største databaser med gratis, offentlig og sammenlignelig data på virksomheders bæredygtighedsarbejde.

 

Hovedelementerne i UN Global Compacts CoP Policy:

  • CEO Statement – En udtalelse fra virksomhedens CEO, som udtrykker fortsat støtte til FN’s Global Compact og dermed bekræfter virksomhedens fortsatte forpligtelser til initiativet og dets principper. Udtalelsen skal fornyes på årlig basis.
  • CoP Questionnaire – En digital spørgeramme, der indeholder spørgsmål om virksomhedens handlinger relateret til de Ti Principper og verdensmålene struktureret i 5 afsnit: governance, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Spørgerammen skal besvares på årlig basis.
  • Fast universel indrapporterings-periode hvert år mellem 1. marts og 30. juni.
  • I 2023 åbner indrapporteringsperioden den 27. marts kl. 17, hvor adgangen til den digitale platform åbnes op
  • Mulighed for at uploade egen årlig rapport om virksomhedens arbejde med bæredygtighed under medlemsprofilen på Global Compacts hjemmeside
  • Rapporteringen foregår gennem via jeres medlemsprofil på UN Global Compacts hjemmeside

 

Guide til Global Compacts digitale CoP-platform 

Step 1: Overblik over krav og delelementer

Global Compacts Communication on Progress (CoP) består af to delelementer:
Et CEO-statement om fortsat støtte til FN’s Global Compact og de Ti Principper og et digitalt CoP-questionnaire (spørgerammen).

Jeres CEO-statement er en offentlig erklæring af virksomhedens fortsatte støtte til de Ti Principper og FN’s Global Compact på højeste ledelsesniveau. Statementet er en standardiseret skabelon, som underskrives elektronisk på vores digitale CoP-platform.

Global Compacts spørgeramme er relateret til de Ti Principper og verdensmålene og er struktureret i fem sektioner (governance, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima og anti-korruption). Spørgerammen er designet til at hjælpe tilsluttede virksomheder med at måle deres indsats på tværs af de Ti Principper. I vil som virksomhed ikke modtage en score eller ranking – formålet er derimod at skabe transparens og muliggøre fremgang.

For at kunne opfylde kravene til CoP skal jeres virksomhed have underskrevet CEO-statementet om fortsat støtte, samt have besvaret alle spørgsmålene i CoP-spørgerammen via den nye digitale CoP-platform.

Jeres CoP skal være uploadet i den universelle indrapporteringsperiode, som vil blive gennemgået i næste trin. I kan se spørgerammen her og få mere information om CEO-statementet her.

Step 2: Kend jeres CoP-deadline

Virksomheder skal gennemføre og indsende deres CoP i den årlige universelle indrapporteringsperiode. Perioden finder sted mellem 1. marts og 30. juni (i 2023: 27. marts – 30. juni), og indrapporteringen er nødvendig for at bevare sin ‘aktive’ status hos FN’s Global Compact.

Hvis en virksomhed undlader at udfylde og uploade deres CoP, vil de tildeles en ’Non-Communicating’ status, hvilket vil fremgå af virksomhedens medlemsprofil på  FN Global Compacts hjemmeside. Virksomheden kan når som helst blive ‘aktiv’ igen ved at udfylde og uploade deres CoP i perioden 1. juli til 31. december.

Hvis en ”Non-Communicating” virksomhed ikke indsender sin CoP inden 31. december, vil de i januar, i det efterfølgende kalenderår, blive ’delistet’ fra FN’s Global Compact.

Med den nye spørgeramme er der ingen mulighed for henstandsperioder eller forlængelser af deadlines.

For flere detaljer om krav og rammer kan I tilgå vores CoP politik her.

Step 3: Forbered jeres CoP

1. Bekræft din CEO’s fortsatte støtte til FN’s Global Compact og virksomhedens fortsatte engagement i initiativet og dets principper

2. Gennemgå CoP-spørgerammen for at afkode spørgsmålene og dataene som skal indsamles

3. Brug CoP Guidebooken til at få information om, hvordan I besvarer spørgsmålene, finder beregningsvejledninger og bruger vores ordliste til at hjælpe jer med at udfylde spørgerammen

4. Påbegynd jeres dataindsamlingsproces i god tid. I kan bruge denne Excel-version af spørgerammen, samt side 74 i vores CoP Guidebook, som hjælp til at understøtte dataindsamlingen

5. Check om du har adgang til din virksomheds medlemsprofil her. Se brugervejledningen, hvis du har brug for at tilføje nye kontakter eller anmode om loginoplysninger

 

 

 

 

Step 4: Udfyld og indsend jeres CoP

Når du har:

✓ Besvaret alle spørgsmål i spørgerammen
✓ Underskrevet CEO-statementet
✓ Uploadet supplerende relevant dokumentation (f.eks. politikker, bæredygtighedsrapport mv.) som du gerne frivilligt vil tilføje for at supplere din CoP
✓ Foretaget en sidste gennemgang af oplysningerne

…så er du klar til at indsende jeres CoP via den digitale platform

 

 

 

 

 

Step 5: Visualiser jeres indsendte CoP-rapportering

Efter I har indsendt jeres CoP, vil I have adgang til CoP-rapporten på jeres medlemsprofil på FN Global Compacts hjemmeside. Rapporten vil være tilgængelig for jeres interessenter, samt offentligheden, og kan downloades som PDF.

I vil som virksomhed også have mulighed for at visualisere jeres besvarelse. Visualiseringen kan bruges til at følge jeres udvikling, samt anvendes som benchmarkingværktøj.

Vær opmærksom på at alt indsendt data, inklusiv den supplerende dokumentation, vil være offentlig tilgængelig på FN Global Compacts hjemmeside. Disse data kan i aggregeret form blive inkluderet i rapporter om virksomheders bæredygtighedsstatus eller blive brugt som hjælpemiddel til at demonstrere tendenser. FN Global Compact har ikke noget ansvar for nøjagtigheden af de indsendte data, eller hvordan dataene bruges af andre interessenter.

Testimonials fra virksomheder med i Early Adapter programmet

”Vi har budt det nye CoP rapporteringssystem varmt velkommen. Vi ser arbejdet med bæredygtighed på tværs af de 10 principper som en fælles indsats blandt medlemmerne, og vi forventer, at vi på baggrund af det nye system bliver i stand til i højere grad at sammenligne indsatser og sætte nye, ambitiøse mål.”

Sara V. L. Stendevad, Senior Sustainability & Communications Consultant, NNIT A/S

”Den nye digitale platform tilbyder en ramme som er tilgængelig og ligetil for så vel store som små virksomheder. Den favner de samme områder som vi tidligere rapporteret på i vores skriftlige COP rapportering men, spørgsmålene i den nye ramme åbner op for nye vinkler, og giver inspiration til yderligere indsatser. Vi arbejder sideløbende med B Impact Assessment (udviklet af B Lab) i vores ansvarlighedsarbejde, og oplever at disse to rammer supporterer hinanden og peger i samme retning. På denne måde støtter de op om de interne diskussioner vi har i virksomheden omkring hvilken retning vi skal følge og, hvordan vi skal strukturere vores arbejde indenfor det givne område.”

Eva Samuelsson, Sustainability Manager, ROSENDAHL DESIGN GROUP A/S

”Spørgsmålene er retningsgivende og rammesættende, hvilket også er med til at sikre, at flere forskellige personer i en organisation kan deltage i rapporteringen.”

Lena Trend, CEO, COZE AARHUS A/S