Communication on Progress (CoP)

– for virksomheder

Rapportering til interessenter på en gennemsigtig og troværdig måde er afgørende for virksomheder, der er engageret i bæredygtighed. Din virksomheds årlige Communication on Progress (CoP) er kernen i jeres tilslutning til FN’s Global Compact.

Som en del af FN’s Global Compact forpligter din virksomhed sig altså til at udfærdige en årlig rapport, som dokumenterer virksomhedens arbejde med Global Compacts Ti Principper og beskriver hvordan virksomheden har bidraget til opnåelsen af de 17 Verdensmål.

Rapporten skal være fuldt integreret i jeres interessentkommunikation, og kan for eksempel indgå som en del af Årsrapporten eller en årlig bæredygtighedsrapport. De danske virksomheder, der allerede udarbejder en årlig bæredygtighedsrapport og lever op til 99a kravene til CSR-rapportering, vil automatisk leve op til kravene til COP-rapporten.

Nyttige links

I vores bibliotek kan du finde inspiration og hjælp til dit arbejde med samfundsansvar.

UN Global Compact lancerer ny CoP Policy

Vi er glade for at kunne annoncere lanceringen af ​​en ny Communication on Progress (CoP) platform, som træder i kraft i 2023. For at imødekomme den stigende efterspørgsel efter sammenlignelige og pålidelige bæredygtighedsdata vil den nye CoP bestå af en ny form og reviderede krav. Med den forbedrede Communication on Progress kan virksomheder tilsluttet UN Global Compact:

 • Opbygge troværdighed og markedsføringsværdi ved at vise deres engagement inden for ansvarlig virksomhedsdrift, de Ti Principper og verdensmålene.
 • Måle og demonstrere fremgang inden for de Ti Principper over for interessenter, på en konsekvent og strømlinet måde.
 • Få ekspertise, tilegne sig viden, og løbende forbedre deres præstationer. Den nye platform tilbyder teknisk hjælp og ressourcer, og guider virksomhederne for hvert skridt på vejen. Den hjælper med at identificere udfordringer, og med at sætte mål for at forbedre præstationer år for år.
 • Sammenligne fremgang med andre virksomheder, med adgang til en af de største databaser med gratis, offentlig og sammenlignelig data på virksomheders bæredygtighedsarbejde.

Hovedændringerne i den nye CoP Policy:

Med virkning fra 2023 vil den forbedrede CoP bestå af følgende:

 • En udtalelse fra virksomhedens CEO, som udtrykker fortsat støtte til FN’s Global Compact og dermed bekræfter virksomhedens fortsatte forpligtelser til initiativet og dets principper.
 • En spørgeramme, der indeholder spørgsmål om virksomhedens handlinger relateret til de Ti Principper og verdensmålene struktureret i 5 afsnit: governance, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.
 • Fast universel indrapporterings-periode hvert år mellem 1. marts og 30. juni

I 2022: Medlemmer af UN Global Compact kan vælge at:

1) Frivilligt rapportere gennem det nye Communication on Progress-format, ved at deltage i Early Adopter Programmet, eller

2) Fortsætte med at rapportere på baggrund af nuværende CoP Policy for Communication on Progress.

Early Adopter Programmet: Medlemmer der allerede i 2022 er interesserede i, at rapportere via den forbedrede CoP, kan tilslutte sig dette program, og få mulighed for at bidrage med at teste den nye digitale platform, forud for den fulde implementering hos alle medlemmer i 2023. For Early Adopters-deltagere, åbner indsendelsesperioden den 1. april 2022, og lukker den 31. maj 2022. Læs mere om Early Adopter Programmet på UNGC’s hjemmeside.

Alle andre medlemsvirksomheder af UN Global Compact: For virksomheder der ikke deltager i Early Adopter Programmet, skal rapporter udarbejdes i overensstemmelse med den nuværende CoP policy og deadlines. Læs afsnittet under ’Nuværende Communication on Progress’ for yderligere detaljer om den nuværende CoP Policy.

Du kan læse mere om den nye CoP Policy i nedenstående links.

Policy on CoP (pdf)
FAQ (pdf)
Spørgeramme (pdf)
Guide til spørgeskema (pdf)

Brug Academy til at lære mere om den nye CoP Policy

På vores digitale læringsplatform, Academy, kan du tilgå alt vores indhold om den nye CoP-rapportering. Her kan du blandt andet få adgang til en lang række on demand sessions, som kan hjælpe jer med at komme i gang med arbejdet med den nye rapporteringsramme.

Se mere på Academy (login påkrævet)

Testimonials fra virksomheder med i Early Adapter programmet

”Vi har budt det nye CoP rapporteringssystem varmt velkommen. Vi ser arbejdet med bæredygtighed på tværs af de 10 principper som en fælles indsats blandt medlemmerne, og vi forventer, at vi på baggrund af det nye system bliver i stand til i højere grad at sammenligne indsatser og sætte nye, ambitiøse mål.”

Sara V. L. Stendevad, Senior Sustainability & Communications Consultant, NNIT A/S

”Den nye digitale platform tilbyder en ramme som er tilgængelig og ligetil for så vel store som små virksomheder. Den favner de samme områder som vi tidligere rapporteret på i vores skriftlige COP rapportering men, spørgsmålene i den nye ramme åbner op for nye vinkler, og giver inspiration til yderligere indsatser. Vi arbejder sideløbende med B Impact Assessment (udviklet af B Lab) i vores ansvarlighedsarbejde, og oplever at disse to rammer supporterer hinanden og peger i samme retning. På denne måde støtter de op om de interne diskussioner vi har i virksomheden omkring hvilken retning vi skal følge og, hvordan vi skal strukturere vores arbejde indenfor det givne område.”

Eva Samuelsson, Sustainability Manager, ROSENDAHL DESIGN GROUP A/S

”Spørgsmålene er retningsgivende og rammesættende, hvilket også er med til at sikre, at flere forskellige personer i en organisation kan deltage i rapporteringen.”

Lena Trend, CEO, COZE AARHUS A/S

Nuværende CoP Policy

Forskellige rapporteringstyper

Når din virksomhed indsender jeres COP-rapport skal I som det første angive om I indsender en Basic, GC Active eller en GC Advanced rapport. Det er tre forskellige niveauer af rapporter:

GC Basic

Dette er en online template, som små og mindre erfarne virksomheder kan benytte. Du udfylder felterne online og skal derfor ikke indsende en COP-rapport som en selvstændig rapport.

GC Active

En COP-rapport,  der overholder de nedenstående tre minimumskrav*

GC Advanced

En COP-rapport, som udover at kvalificere sig til GC Active også dækker en række kriterier, herunder:

 • Implementering af de Ti Principper i virksomhedens strategi og forretningsaktiviteter
 • Aktiv understøttelse af overordnede FN-mål og -mærkesager
 • Integrering af principper for samfundsansvar i ledelse og governance

Rapporten skal indleveres elektronisk via din virksomheds profilside, og er offentligt tilgængelig via unglobalcompact.org. Formatet for en COP-rapport er fleksibelt, og rapporten må skrives på alle sprog, men bør udfærdiges i virksomhedens primære virksomhedssprog. Det er dog vigtigt at rapporten overholder de tre minimumskrav, som du kan læse mere om nedenfor.

GC Active og GC Advanced rapporter

Ved indsendelse af en GC Active eller GC Advanced rapport skal virksomheden udfylde et  såkaldt selvevalueringsskema (self-assessment). Skemaet oplister en række spørgsmål til rapportens indhold for at sikre at den lever op til kravene.

Virksomheder kan med fordel kigge disse spørgsmål igennem for at undersøge om deres rapport kan karakteriseres som en Active eller Advanced rapport.

Se selvevalueringsskema for GC Active og  GC Advanced.

Hvis din virksomhed vil publicere jeres COP-rapport som et ‘stand-alone’ dokument, og ikke som en del af en bæredygtighedsrapport eller årsrapport, har UN Global Compact udarbejdet en skabelon, som I kan lade jer inspirere af.

GC Learner

Udover de tre rapporteringstyper oplever nogle virksomheder at blive ‘GC Learner’. Det er ikke en rapporteringstype, som man kan vælge aktivt ved indsendelse af COP-rapporten.

Det er en kategori, som tildeles til de virksomheder, der indsender en rapport, der ikke overholder alle nedenstående minimumskrav og derfor ikke kan karakteriseres som hverken ‘GC Active’ eller ‘GC Advanced’.

GC Learner giver virksomheden en engangs 12-måneders ‘Learner’ henstandsperiode til at indsende en COP-rapport, der møder alle krav.

For at hjælpe din virksomhed med jeres rapportering, tilbyder vi flere gange årligt intromøder samt COP peer review workshop.

Minimumskrav til rapporten

Rapportens overordnede format er fleksibelt, og der stilles ingen krav til COP-rapportens sprog.

Der opstilles dog tre minimumskrav til rapportens indhold:

 • En udtalelse fra virksomhedens CEO eller tilsvarende, som udtrykker fortsat støtte til FN’s Global Compact og dermed bekræfter virksomhedens fortsatte forpligtelser til initiativet.
 • En beskrivelse af de praktiske initiativer, virksomheden har indført, eller planlægger at indføre, for at implementere de Ti Principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Hvis et eller flere af disse områder ikke adresseres af virksomheden skal dette forklares.
 • En måling af resultatet af disse initiativer – kvalitative og/eller kvantitative målinger

Indsendelse og tidsfrist

Din virksomhed skal indlevere jeres første rapport præcis ét år efter tilslutning til Global Compact. Derefter rapporterer virksomheden årligt.

Er din virksomhed allerede medlem, kan du finde jeres deadline på din virksomheds offentlige profilside. COP-rapporten skal uploades elektronisk via din virksomheds profilside på FN’s Global Compacts hjemmeside.

Se step-by-step guides til de forskellige rapporteringstyper nedenfor:

GC Active CoP: Acces step-by-step guides and videos in out library

GC Active CoP Using the Basic CoP Template

GC Advanced CoP: Step-by-step guide og selvevalueringsskema

Inden virksomheden indsender COP-rapporten skal den være sikker på, hvilken type rapport den ønsker at indsende. Du kan læse mere om de forskellige typer ovenfor under rapporteringstyper. I forbindelse med indsendelse af rapporten skal man udfylde et kort selvevalueringsskema online om indholdet i jeres rapport. Spørgsmålene varierer alt efter hvilken type rapport der indsendes. Det kan være en fordel at kigge på disse spørgsmål inden man starter med indsendelsen. Spørgsmålene er tilgængelige ovenfor.

Rapporten vil blive offentligt tilgængelig på Global Compacts COP-database og på din virksomheds offentlige profil på unglobalcompact.org.

Overskridelse af rapporteringsdeadline

Hvis din virksomhed overskrider sin rapporterings-deadline, ændres virksomhedens offentlige status på Global Compacts hjemmeside fra “Active” til “Non-communicating”. Status ændres tilbage til “Active” så snart rapporten afleveres. En virksomhed kan dog kun stå som “Non-communicating” i maksimalt ét år, hvorefter den vil blive ekskluderet fra Global Compact.

Ekskluderede virksomheder vil fremgå af Global Compacts hjemmeside.

Ekskluderede virksomheder skal genansøge, hvis de ønsker at tilslutte sig initiativet igen.

Udsættelse af rapporteringsdeadline

Der er to måder, hvorpå din virksomhed kan udsætte eller udskyde jeres rapporteringsdeadline.

Grace Letter

Hvis din virksomhed mod forventning står til at overskride sin rapporteringsdeadline, kan I ansøge om at få udskudt tidsfristen 90 dage. Det gør I ved at indsende et ‘Grace Letter’, der beskriver, hvorfor det ikke har været muligt for jer at indsende jeres rapport inden for tidsfristen. Brevet indsendes via din virksomheds personlige profil på unglobalcompact.org. Et ‘Grace Letter’ kan ikke indsendes to år i træk.

Læs mere og find en step-by-step-guide

Justering af rapporteringscyklus

Hvis din virksomheds generelle rapporteringscyklus ikke passer med jeres rapporteringsdeadline til Global Compact, kan I ansøge om at få rykket jeres deadline. Det gør I ved at indsende en ‘Cycle adjustment request’ via virksomhedens personlige profil på unglobalcompact.org. En ‘Cycle adjustment request’ kan kun indsendes én gang og vil resultere i en fremrykning eller udsættelse i op til 11 måneder.

Læs mere og find en step-by-step-guide

Minimumskrav til rapporten

Rapportens overordnede format er fleksibelt, og der stilles ingen krav til COP-rapportens sprog.

Der opstilles dog tre minimumskrav til rapportens indhold:

 • En udtalelse fra virksomhedens CEO eller tilsvarende, som udtrykker fortsat støtte til FN’s Global Compact og dermed bekræfter virksomhedens fortsatte forpligtelser til initiativet.
 • En beskrivelse af de praktiske initiativer, virksomheden har indført, eller planlægger at indføre, for at implementere de Ti Principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Hvis et eller flere af disse områder ikke adresseres af virksomheden skal dette forklares.
 • En måling af resultatet af disse initiativer – kvalitative og/eller kvantitative målinger

Brug af logo i rapporten

Alle virksomheder tilsluttet Global Compact har ret til at benytte Global Compact “Communication on Progress”-logoet i deres Communication on Progress-rapport uden forudgående tilladelse. Dette logo kan findes via Global Compacts hjemmeside.

Global Compacts logoer må som udgangspunkt ikke anvendes af andre parter. Alle virksomheder eller organisationer tilsluttet Global Compact har dog mulighed for at anmode om tilladelse til at benytte Global Compacts “We Support”-logo. I ansøger om tilladelse til brug af logoet via jeres personlige profil på Global Compacts hjemmeside.