Referat fra generalforsamling

af | 25. apr 2018

Sekretariatet og bestyrelsen for Global Compact Network Denmark takker for det store fremmøde og engagement til netværkets første ordinære generalforsamling, der blev afholdt mandag den 16. april hos Rambøll. Bestyrelsesformand Annemarie Meisling gennemgik året der er gået og hendes præsentation kan læses her. Referatet fra generalforsamlingen findes her.

Dagen markerede samtidig starten på arbejdet i vores tre arbejdsgrupper om menneskerettigheder, FN’s Verdensmål og ‘Breakthrough Innovation’. Efter endt generalforsamling fordelte vores medlemmer sig ud i de tre grupper og tog dermed det første spadestik i forhold til det konkrete arbejde.

Alle medlemsvirksomheder kan tilmelde sig en eller flere arbejdsgrupper ved at følge dette link.
Tilmelding forudsætter at virksomheden har valgt Engagement Tier på jeres personlige side på www.unglobalcompact.org

Hvis I har kommentarer eller spørgsmål vedrørende arbejdsgrupperne, kan I kontakte os:

Vi vil jævnligt opdatere vores hjemmeside og vores side på LinkedIn med nyheder, datoer og events i forbindelse med Global Compact Network Denmark og arbejdsgrupperne.

Vi glæder os til at komme i gang med arbejdet!