Fra klimavisioner til klimahandlinger – Hvordan kan den private sektor bidrage til at løse de globale klimaudfordringer?

Tidligere begivenheder

Program

09.30
Registrering
10.00
Velkomst og åbningsbemærkninger
Rasmus Prehn, Udviklingsminister
10.10
De globale klimaudfordringer – behov for nytænkning, ambitioner og handling
Manish Bapna, Executive Vice President and Managing Director, World Resources Institute (WRI)*
10.30
Præsentation af Science Based Targets-initiativet
Lise Kingo, CEO and Executive Director, FN’s Global Compact (videoindlæg)
Ole Lund Hansen, Chief, Leadership Programs, FN’s Global Compact
Bo Øksnebjerg, Generalsekretær, WWF Verdensnaturfonden

Spørgsmål fra salen
11.00
Pause
11.15
Paneldebat - Science Based Targets i danske virksomheder
Dorethe Nielsen, Senior Director, Corporate Environmental Strategy, Novo Nordisk A/S
John Kornerup Bang, Head of Sustainability Strategy and Chief Advisor, Climate Change, A.P. Møller - Mærsk A/S
Jan Dalsgård Johannesen, Senior Advisor Sustainability, Arla Foods

Spørgsmål fra salen
12.00
Sektorsamarbejde – er det virksomhedernes fremtidige klimamodel?
Katrine Bjerre Eriksen, Direktør, Synergi
12.10
Den grønne generation
Charlotte Sølling Grann, dansk SDG Pioneer 2019 & ESG Manager, MP Pension
12.20
Afsluttende bemærkninger
Ole Thonke, Kontorchef, Bæredygtig Vækst og Beskæftigelse, Udenrigsministeriet (bekræftet)
Sara Krüger Falk, Direktør, Global Compact Network Denmark
12.30
Netværk og let frokost

*Oplæg afholdes på engelsk

Dato:
30. august 2019

Tidspunkt:
Kl. 10.00-13.30                      Registrering fra kl. 9.30

Sted:
Eigtveds Pakhus, Strandgade 25G, 1401 København, sal III.

Tilmeldingsfrist:
23. august 2019

Tilmelding

Send en mail med emnefeltet ’SBTi tilmelding’ med navn, titel og virksomhed/organisation til vbestud@um.dk.  

Baggrund

Gennem Paris-aftalen forpligtede 195 lande sig til at forebygge alvorlige klimaforandringer bl.a. ved at begrænse den globale opvarmning til 1,5˚C i forhold til præindustrielle temperaturer. En rapport fra FN’s klimapanel (IPCC) beretter om seriøse konsekvenser, hvis den globale temperatur stiger til over 1,5˚C, og advarer om, at den globale drivhusgasemission skal halveres inden 2030 og neutraliseres helt inden 2050, hvis målet om at begrænse den globale opvarmning til 1,5˚C skal virkeliggøres. Overgangen til lavemissionsøkonomi bør derfor accelereres.

Klimakrisen er en af vor tids største udfordringer. Hårdest ramt er udviklingslandene (Verdensbanken, 2015), men Danmark og andre rige lande vil også blive påvirket, særligt hvis udviklingslandene ikke kan håndtere udfordringerne. Der er behov for handling og øgede ambitioner blandt alle aktører. Partnerskaber, innovation og nye teknologier er vigtige for at finde reelle, holdbare og skalerbare løsninger. Dansk erhvervsliv kan spille en central rolle i den grønne omstilling – men hvordan kan virksomhederne omstille og tilpasse sig? Og hvordan kan virksomhederne bidrage til at nå målsætningerne og sikre resultater der, hvor klimaforandringerne rammer hårdest?

Science Based Target initiative (SBTi)

Over de sidste år er initiativet Science Based Targets hurtigt blevet den mest effektive måde for virksomhederne at strømline deres strategier med Paris-aftalens målsætning. Carbon Disclosure Project (CDP), FN’s Global Compact, World Resources Institute (WRI) og WWF Verdensnaturfonden står bag det fælles initiativ, der sætter virksomheders mål for CO2-reduktion i forhold til den seneste viden inden for klimaforskning og målsætningen i Paris-aftalen. Initiativet har til formål at motivere og rådgive virksomheder til at fastsætte ambitiøse og videnskabsbaserede klimamål, specifikt emissionsreducerende mål om at begrænse stigningen af den globale temperatur til 1,5˚C. Et emissionsreducerende mål er science based, hvis det er i overensstemmelse med, hvad det nyeste klimavidenskab fastslår er nødvendigt for at møde klimamålet i Paris-aftalen.

Målsætningen med SBTi er, at forskningsbaserede mål integreres i virksomheders strategi og arbejde med bæredygtighed for derved markant at øge den private sektors bidrag til den grønne omstilling. Aktuelt følger næsten 600 virksomheder på globalt plan den forskningsbaserede tilgang til klimahandling, hvoraf ca. 230 virksomheder har formuleret et valideret ”SBT”. Heriblandt er otte danske virksomheder, hvoraf halvdelen har et konkret mål. Ved at sætte fokus på SBTi er det forhåbningen, at flere danske virksomheder vil forpligte sig til at reducere deres udledning og blive en del af løsningen mod den grønne omstilling. Det er nødvendigt, hvis vi skal nå i mål med Paris-aftalens målsætninger og derfor et af hovedformålene for FN’s klimatopmøde 2019.

Danske løsninger til globale udfordringer

Danmark har fået en ny regering med historisk høje ambitioner for den grønne omstilling herhjemme og ude i verden. Målet om 70% reduktion i drivhusgasser i 2030 er allerede blevet bemærket internationalt. Danmark løser ikke klimakrisen alene, men Danmark går foran og viser vejen, også på FN’s klimatopmøde som medvært på sporet om energiomstilling. Når FN’s Generalsekretær inviterer til klimatopmøde 23. september 2019 er instruktionen til verdens ledere – offentlige som private – klar: kom ikke med en tale, kom med en plan. For det er nødvendigt med hurtig og ambitiøs handling fra hele verdenssamfundet. Dansk erhvervsliv har allerede stærke grønne kompetencer og går foran i indsatser på tværs af værdikæder for at sætte skub i en sektorbaseret omstilling, der rækker ud over den enkelte virksomhed. De danske virksomheder kan derfor – også i denne sammenhæng – påtage sig førerrollen internationalt.